Το Κέντρο Αριστείας CERIDES συντονίζει το OenoWatch ως μέρος του προγράμματος RESTART 2016-2020
Το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences), το πρώτο διεπιστημονικό Κέντρο Αριστείας που λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα είναι ο Συντονιστής Φορέας στην υλοποίηση του πρωτοποριακού έργου «OenoWatch».

Το Ολοκληρωμένο Έργο αυτό υποβλήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ), πέρασε με επιτυχία και τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, και θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση χρηματοδότησης.

Αντικείμενο του έργου OenoWatch είναι η μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός ολιστικού συστήματος φυτοδιάγνωσης και φυτοπροστασίας αμπελοκαλλιεργειών βασισμένο στη χρήση μη-επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος (UAVs) και σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αμπελουργία Ακριβείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε €821,000. Το έργο θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.

Ο Δρ. Χρήστος Δημόπουλος, συν-Διευθυντής του CERIDES, θα είναι ο γενικός συντονιστής του OenoWatch και μαζί με τον καθηγητή κ. Γιώργο Μπούστρα, Διευθυντή του CERIDES, και τον Δρ. Περικλή Cheng, Τεχνικό Προϊστάμενο του CERIDES, θα αποτελέσουν την κεντρική ομάδα διαχείρισης και ανάπτυξης του Κέντρου Αριστείας για την υλοποίηση του έργου.

Σημειώνεται πως το RESTART 2016-2020 αποτελεί το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Κοινοπραξία του έργου OenoWatch περιλαμβάνει επίσης το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), τον οργανισμό παροχής υπηρεσιών και κατάρτισης DRONINT, τον συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό οργανισμό EUROSUCCESS Consulting, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Λεμεσού καθώς και τα Κυπριακά Οινοποιεία Εκφράσεις και Μάκκας.

 

CERIDES to coordinate the OenoWatch

Integrated Project in RESTART 2016-2020

 

CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences), the first interdisciplinary Center of Excellence operating at European University Cyprus, will coordinate the implementation of the innovative project “OenoWatch”. This Integrated Project was submitted under the Restart 2016-2020 Program of the Research & Innovation Foundation (ΙδΕΚ), has successfully passed the 2nd evaluation phase and will be called to sign a research-funding contract.

The aim of the OenoWatch project is to study, develop, implement and pilot a holistic phytosanitary and plant protection system based on the use of unmanned aerial vehicles and a series of cutting-edge technologies, as well as the establishment of a Competence Center for Precision Viticulture.

The total budget of the project implementation amounts to €821,000 and is expected to generate a significant number of job positions for young scientists.

Dr. Christos Dimopoulos, co-Director of CERIDES, will act as the overall Project Coordinator of OenoWatch and together with Professor George Boustras, Director of CERIDES, and Dr. Pericles Cheng, Technical Lead of CERIDES, will form the core CERIDES management and development team for the implementation of the project.  

It is noted that Restart 2016-2020 is the current national framework programme for Research, Technological Development and Innovation, which is co-funded by national and European funds.

The Consortium of the OenoWatch project also includes the Technical University of Cyprus (CUT), the consulting, services & training organization ‘DRONINT’, the consulting, & training organization EUROSUCCESS Consulting, the Limassol Development Agency, as well as the Cypriot Wineries Ekfraseis and Makkas. 

 

σχετικά άρθρα

Φώφη Γεννηματά: Η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα εκπαιδευτικών και μαθητών
Φώφη Γεννηματά: Η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα εκπαιδευτικών και μαθητών
Παρέμβαση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής - «Να ανακοινωθεί επίσημα ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέσα στον Ιούλιο»
Φώφη Γεννηματά: Η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα εκπαιδευτικών και μαθητών
Εγκρίθηκε το σχέδιο για την ανέγερση φοιτητικών εστιών και άλλων υποδομών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Εγκρίθηκε το σχέδιο για την ανέγερση φοιτητικών εστιών και άλλων υποδομών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ενέκρινε την πρόταση του Δ.Π.Θ. για την «Υλοποίηση έργου φοιτητικών εστιών,...
Εγκρίθηκε το σχέδιο για την ανέγερση φοιτητικών εστιών και άλλων υποδομών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο