Υποτροφίες ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2016-2020 από το ΙΚΥ
Προγράμματα υποτροφιών ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρονική περίοδο 2016-2020, υλοποιούνται από τοΊδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Ο Πρόεδρος του Ι.Κ.Υ καθηγητής Κυριάκος Αθανασίου, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των διευθύνσεων, παρουσίασαν σήμερα τον απολογισμό έργου του Ιδρύματος σε εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου.

Το Ι.Κ.Υ κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της κρίσης διέθετε 16 εκατ. ευρώ ετησίως για υποτροφίες ενώ το ποσό αυτό μειώθηκε δραστικά στα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη που ακολούθησαν (2009-2015).

Από το 2016 έως σήμερα το Ι.Κ.Υ. αξιοποίησε κονδύλια ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση υποτροφιών στην Ελλάδα (προπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας). Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 26 εκατ. ευρώ ετησίως στα οποία προστίθενται και τα 3 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ.

Το Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), χορηγεί ετησίως 3.700 υποτροφίες. Οι υπότροφοι – προπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν επί 9 μήνες 380 ευρώ μηνιαίως για σπουδές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και 200 ευρώ μηνιαίως για τους φοιτητές που φοιτούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ΕΣΠΑ 2014-2020). Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί ενώ επίκειται η ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου και η έναρξη του Γ’ Κύκλου.

Ως δράση αντιστροφής του brain drain το Ι.Κ.Υ. χορήγησε υποτροφίες σε 422 υποψήφιους διδάκτορες και 285 μεταδιδάκτορες το 2017 ενισχύοντας το ερευνητικό έργο τους και δίνοντας κίνητρα παραμονής στη χώρα. Το 2018χορήγησε άλλες 700 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 601 υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές4.000 φοιτητές για πρακτική άσκηση 2.600 φοιτητές και 2.000 καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για επιμόρφωση και διδασκαλία. Επίσης, εγκρίθηκε για το 2019 η κινητικότητα για επιμόρφωση 900 εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης600 εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και 3.000 μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δείτε επίσης:

Κ. Γαβρόγλου: Το ΙΚΥ συμβάλλει στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης 

Κατάρτιση εκπ/κών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό - μεταναστευτικό υπόβαθρο

Προσλήψεις: Έκπτωση σε ετήσιο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για μόρια

Νέες Προσλήψεις αναπληρωτών λόγω Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

σχετικά άρθρα

«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
Γράφει η Τζένη Σιούτη, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη πολιτιστικής ομάδας, 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης