Οι αναπληρωτές Μηδενικής Προϋπηρεσίας προσφεύγουν κατά του νέου συστήματος διορισμών
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για συμμετοχή στην προσφυγή - Τι έλεγε πριν και τι μετά τον ορισμό του συστήματος ο υπουργός

 Με ένα σύντομο δελτίο, στο οποίο παραθέτουν τι έλεγε πριν την ψήφιση και μετά την ψήφιση του νέου συστήματος διορισμών ο υπουργός Κ.Γαβρόγλου, οι αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας ανακοινώνουν πως θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του νέου συστήματος διορισμών.

Το "πριν" και το "μετά" του κ.Γαβρόγλου

Φόρμα συμμετοχής εκπαιδευτικών μηδενικής προϋπηρεσίας για προσφυγή κατά του νέου συστήματος.

 

σχετικά άρθρα