Διοίκηση ΕΟΠΠΕΠ: Η ανακοίνωση των εργαζομένων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
Η διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ απαντά στην ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων σχετικά με τις μετακινήσεις και την υποστελέχωση, όπως αναφέρουν, του οργανισμού

Εκφράζουμε τη λύπη μας που είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι το περιεχόμενο της πρόσφατης ανακοίνωσης του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ (23-05-2019) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και περιλαμβάνει λανθασμένους ισχυρισμούς.

Τον Μάρτιο του 2018 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ, σε εφαρμογή του οποίου έγινε προκήρυξη θέσεων και επιλογή προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΕΟΠΠΕΠ για πρώτη, επίσης, φορά από την ίδρυση του. Μέχρι τότε, οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων επιλέγονταν από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων στα Τμήματα και στις Διευθύνσεις είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση τους και εύλογα την αντίστοιχη μετακίνηση των υπαλλήλων που μέχρι τότε κατείχαν τις θέσεις αυτές.

Οι μετακινήσεις αυτές έγιναν με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ και σχετίζονταν με την γενικότερη αναδιάρθρωση του προσωπικού των Τμημάτων των αντίστοιχων Δ/νσεων του Οργανισμού.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ορισμένοι υπάλληλοι αποσπάστηκαν σε πολιτικά γραφεία κομμάτων και βουλευτών ή σε ανεξάρτητες αρχές έπειτα από αίτηση τους δημιουργώντας ισάριθμα λειτουργικά κενά.

Μετακινήθηκαν επίσης, 3 υπάλληλοι ως αποτέλεσμα απόφασης να μην λειτουργούν με πληρότητα τα γραφεία του Προέδρου και της Δ/ουσας Συμβούλου προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες άλλων Τμημάτων του Οργανισμού. Με δεδομένο το γεγονός ότι το τακτικό προσωπικό του ΕΟΠΠΕΠ δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών του αναγκών, απαιτείται κατά περιόδους η ενίσχυση Τμημάτων που έχουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας ώστε να διεκπεραιώνονται αιτήσεις φορέων και πολιτών. Στη βάση αυτή δημιουργήθηκε πρόσφατα η επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν τα Τμήματα Εκπαιδευτικού Πλαισίου και Αδειοδοτήσεων Δομών, τα οποία αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν δυσανάλογο με το προσωπικό τους φόρτο εργασίας, λόγω της υποβολής εκατοντάδων ή και χιλιάδων αιτήσεων επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας καθώς και ανανέωσης άδειών διδασκαλίας.

Για το λόγο αυτό μετακινήθηκαν στα Τμήματα αυτά 4 από τους 7 υπαλλήλους του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων το οποίο αυτή την περίοδο δεν έχει φόρτο εργασίας, αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης που διαχειρίζεται, καθώς και 6 υπάλληλοι από άλλες διευθύνσεις για παρόμοιους λόγους. Από το σύνολο των 10 αυτών υπαλλήλων οι 6 μετακινήθηκαν με τη συναίνεση τους. Οι συγκεκριμένοι, αλλά και η πλειονότητα των υπαλλήλων του Οργανισμού υπηρετούν με την ιδιότητα του διοικητικού στελέχους και διαθέτουν γνώση και εμπειρία στο χειρισμό όλων των εργασιών του Οργανισμού. Πρόκειται λοιπόν για αλλαγές θέσεων που αποσκοπούν στη διαχείριση των αναγκών σε προσωπικό, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις τρέχουσες δυνατότητες του Οργανισμού.

Όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνονται με αποκλειστικό κριτήριο τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του και την εξυπηρέτηση των φορέων και πολιτών που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό. Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ συνεκτιμά τις επιθυμίες των υπαλλήλων είτε διατυπώνονται γραπτά είτε όχι, αλλά είναι δυστυχώς δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να ικανοποιούνται απόλυτα.

Παράλληλα το τελευταίο διάστημα, με βάση έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την λειτουργική ανασυγκρότηση και την οικονομική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΠΕΠ, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται συστήματα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων του.

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στον ΕΟΠΠΕΠ ηλεκτρονικά συστήματα:

- οικονομικής διαχείρισης και διεκπεραίωσης τραπεζικών εργασιών, - απογραφής στοιχείων και καταβολής αποζημιώσεων στους εξωτερικούς συνεργάτες του Οργανισμού,

- καταβολής όλων των παραβόλων που εισπράττονται από τον ΕΟΠΠΕΠ,

- υποβολής αιτήσεων επικαιροποίησης αδειών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών,

- έκδοσης βεβαιώσεων αναγγελίας διδασκαλίας για εργαζόμενους σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

, - έκδοσης βεβαιώσεων πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ και ΕΠΑΛ-Τάξης μαθητείας με ταυτόχρονη κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου,

- επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Τα συστήματα αυτά ενισχύουν τη διαφάνεια, διασφαλίζουν την εγκυρότητα, απαλλάσσουν από γραφειοκρατικές διαδικασίες, συμβάλλουν στην απλοποίηση τους και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης φορέων και προσώπων που συναλλάσσονται με τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ελπίζουμε ότι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ με την εκτεταμένη εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως έχει δρομολογηθεί και υλοποιείται μέχρι σήμερα, θα υποστηριχθεί από το προσωπικό και τους συναλλασσόμενους με τον Οργανισμό Φορείς και πολίτες. Είναι ωστόσο κατανοητές οι δυσκολίες ή οι ενστάσεις που εύλογα δημιουργούνται κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο της ανταπόκρισης του ΕΟΠΠΕΠ στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής

Νέα Ιωνία 23/5/2019

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ

Καθ. Βασίλης Δαγδίλελης

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δρ. Ελένη Γιαννακοπούλου

σχετικά άρθρα

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 άνεργους πτυχιούχους
ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 άνεργους πτυχιούχους
Διευρυμένο, Ενισχυμένο και Απλουστευμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης του Ιδιωτικού...
ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 άνεργους πτυχιούχους