Ανεπίτρεπτοι αποκλεισμοί υποψηφίων για εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές
Ανεπίτρεπτοι αποκλεισμοί και διακρίσεις υποψήφιων σπουδαστών /-τριών για εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος.

του Παντελή Γαλίτη 

            Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα έτη, κατά την διαδικασία επιλογής σπουδαστών / -τριών για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  Σχολές του Λιμενικού Σώματος θα ισχύσουν διακρίσεις ανεξήγητες και ανεπίτρεπτες, οι οποίες φαίνεται να αντίκεινται στα ατομικά δικαιώματα. Οι διακρίσεις αυτές αφορούν σε τρεις κατηγορίες πολιτών:

  • Στους υποψηφίους  / αποφοίτους της Εσπερινής Εκπαίδευσης.
  • Στους υποψηφίους / αποφοίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Στους υποψηφίους / αποφοίτους που “δεν διαθέτουν” συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά

            Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναφορά στις παραπάνω κατηγορίες πολιτών δεν πραγματοποιείται σε καμία περίπτωση με διάθεση ιδιαίτερης αντιμετώπισής τους ή ιδιαίτερου προσδιορισμού τους., αφού οι κατηγορίες αυτές δεν προσδιορίζονται ως έχοντες χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιεί από την κανονικότητα.

            Η κάθε κατηγορία από τις παραπάνω αναφερόμενες υφίσταται την απόρριψη από τις τάξεις των Στρατιωτικών / Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος για λόγους που δεν είναι ικανοί να πείσουν για το δίκαιο ή – και – το ορθό του περιεχομένου τους.

Α. Υποψήφιοι / απόφοιτοι από την Εσπερινή Εκπαίδευση

            Η εισαγωγή – απαγορευτική ή μετ’ εμποδίων – των υποψηφίων / αποφοίτων της Εσπερινής εκπαίδευσης στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος των υποψηφίων με τα εσπερινά ΓΕΛ και εσπερινά ΕΠΑΛ αποτελούσε – και  συνεχίζει να αποτελεί – ερώτημα χωρίς λογικοφανή απάντηση.

Α1. Υποψήφιοι / απόφοιτοι από τα εσπερινά ΓΕΛ

            Όσον αφορά στους υποψηφίους / ες των εσπερινών ΓΕΛ, η με αρ. πρωτ.: Φ251/42307/Α5/19-3-2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζει ότι: “Με την Αίτηση – Δήλωση (ενν.: για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει για τις Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνομικές Σχολές / Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας / Σχολές του Λιμενικού Σώματος. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι / ες με τα εσπερινά ΓΕΛ”.

            Δημιουργείται η εύλογη απορία, γιατί δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους από τα εσπερινά ΓΕΛ να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές , στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας , στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος;

           Σύμφωνα με το ΠΔ 11 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-01-2014): “1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση. 2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου: α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του […] 3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή. ” (άρθρο 1). Τίθεται, άραγε, ζήτημα αρτιμέλειας και σωματικής διάπλασης ή θέμα σωματικής και ψυχικής υγείας των αποφοίτων της εσπερινής εκπαίδευσης; Και γιατί οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ έχουν το δικαίωμα της διεκδίκησης ειδικού ποσοστού πέραν του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, όχι όμως και για τις Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνομικές Σχολές / Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας / Σχολές του Λιμενικού Σώματος;

 

Α2. Υποψήφιοι / απόφοιτοι από τα εσπερινά ΕΠΑΛ

            Για τους υποψηφίους / αποφοίτους των εσπερινών ΕΠΑΛ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι περισσότερο δίκαιη από αυτήν που διέπει την εισαγωγή των υποψηφίων / αποφοίτων από τα εσπερινά ΓΕΛ.

            Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: Φ.15242378/Α5/19-3-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: “σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ (η υπογράμμιση είναι της Εγκυκλίου) συμμετέχοντας σε πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) μπορούν να διεκδικήσουν  κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών :

ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού). Ειδικότερα:

1)Οι υποψήφιοι/-ες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ διεκδικούν κοινό ειδικό

ποσοστό θέσεων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού).

2) Οι υποψήφιοι/-ες με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά,

α) είτε το ανωτέρω (1) κοινό ειδικό ποσοστό σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού).

β) είτε ειδικό ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ.

 

ι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση:

-για όσες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις  Τμημάτων αντιστοιχούν στον Τομέα

αποφοίτησής τους καθώς, 

-και για την Κοινή Ομάδα Σχολών”.

            Από τις παραπάνω αναφορές, γίνεται φανερός ο αποκλεισμός των υποψηφίων και των αποφοίτων των εσπερινών ΕΠΑΛ από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και από τις Αστυνομικές Σχολές.

            Προκειμένου να γίνει περισσότερο ξεκάθαρο το τοπίο της νομοθεσίας που καθορίζει την εισαγωγή των υποψηφίων / αποφοίτων των εσπερινών ΕΠΑΛ  στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραθίθενται τα παρακάτω:

            Ο Νόμος 4452/ ΦΕΚ 17Α΄/15-2-2017 και ειδικότερα το άρθρο 13, αναφέρει σχετικά με τις δυνατότητες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων και αποφοίτων από τα εσπερινά ΕΠΑΛ:

3.α) Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής: «1.Α.αα) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ειδικά, για τις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων. ββ) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. […] Β. Ειδικά, για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΕΠΑΛ που κατέχουν απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποδίδονται επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ. Οι υποψήφιοι από τα εσπερινά ΕΠΑΛ μπορούν κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσής τους να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου. Γ. Στις περιπτώσεις και των δύο ανωτέρω υποπαραγράφων Α΄ και Β΄ η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ» […] 4.α) Η παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4342/ 2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής: «33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   […]”.

            Η προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω, ωθεί στην ανάδυση του εύλογου ερωτήματος: Γιατί οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν έχουν το δικαίωμα της διεκδίκησης ειδικού ποσοστού πέραν του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και από τις Αστυνομικές Σχολές, ενώ τους παρέχεται το δικαίωμα της εισαγωγής στις υπόλοιπες Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Εφόσον – όπως είναι εύλογο – δεν τίθεται ο περιορισμός που περιγράφεται στο άρθρο 1 του ΠΔ 11 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-01-2014) σχετικά με την σωματική ικανότητα ή την ψυχική υγεία (βλ.: παραπάνω), το αίσθημα της αδικίας και του περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων γίνεται έντονο και αναζητεί εύλογες απαντήσεις.

Β. Υποψήφιοι / απόφοιτοι με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

            Για τους έχοντες χαρακτηριστεί ως άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, το ΠΔ 11 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-01-2014) ορίζει ότι: “1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση. 2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου: α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του […] 3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή. ” (άρθρο 1).  Στον Γενικό Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών (άρθρο 15) και ειδικότερα στον Α/Α 349 χαρακτηρίζονται ως Ψυχικές Παθήσεις που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., με αποτέλεσμα όσοι ανήκουν σε αυτές να εντάσσονται στην κατηγορία Ι/3 – Ι/4 [Ικανοί τρίτης κατηγορίας (Ι3) – Ικανοί τέταρτης κατηγορίας (Ι4)] (χαρακτηρισμός σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 11), ενώ στον Α/Α 350 χαρακτηρίζονται ως Ψυχικές Παθήσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, οι διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., με αποτέλεσμα όσοι ανήκουν σε αυτές να εντάσσονται στην κατηγορία Ι/5 [Ικανοί πέμπτης κατηγορίας (Ι5)] (χαρακτηρισμός σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 11). Και στις δύο περιπτώσεις όμως (Α/Α 349 και Α/Α 350) δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών (μονίμων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών) (υποπαρ. 1η), καθώς και ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη μόνο στην κατάταξή τους (υποπαρ. 1θ), αφού, σύμφωνα με την υποπαρ. 2γ, του άρθρου 4 (ΠΔ 11): “Οι των υποπαραγράφων 1η και 1θ  που πάσχουν από νοσήματα με την ένδειξη Ι/2, Ι/3,Ι/4 κρίνονται Ακατάλληλοι”. Οι απορίες και τα ερωτήματα που γεννιούνται από αυτή την  απαγόρευση  της νομοθεσίας μένουν δυστυχώς αναπάντητα και ανεξήγητα. Κάποιες εικασίες σχετικά με την ικανότητα των ατόμων με δυσλεξία να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αφορούν στην ακρίβεια κατά την στόχευση με όπλο, δεν είναι ικανές να τεκμηριώσουν τέτοιες ρατσιστικού τύπου διακρίσεις, αφού τα άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τις ικανότητες να προσφέρουν απόλυτα αποτελεσματικά στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων σε πλήθος άλλων θέσεων. 

Γ. Υποψήφιοι / απόφοιτοι με ανάστημα εκτός των οριζόμενων από την κείμενη νομοθεσία ορίων

            Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση των ατόμων με βάση σωματικά χαρακτηριστικά, και εδώ η σχετική νομοθεσία εμφανίζεται με το σκληρό πρόσωπό της: Σύμφωνα με την περ. 2 του  άρθρου 5, του ΠΔ 11 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-01-2014): “Όσοι κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε.Δ. πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες”.

            Όσον αφορά για τα κριτήρια εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας, όπως αναφέρεται ενδεικτικά:

“[…] Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι της χώρας.

Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.133/2002 (ΦΕΚ Α΄-109), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα […]” (ανακτήθηκε στις 14-4-2019 από: astynomia.gr/)

            Γιατί όμως θα πρέπει το ύψος του ατόμου να αποτελεί καταλυτικό κριτήριο επιλογής για τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Αστυνομίας; Άραγε, το θάρρος, η γενναιότητα, η αυταπάρνηση, η πίστη στο Σύνταγμα, η ίδια η αγάπη για την πατρίδα έχουν ανάγκη μεζούρας; Η ίδια η Ιστορία βρίθει από πλήθος παραδειγμάτων ατόμων με μικρό δέμας και τεράστια καρδιά και ψυχή.

            Εν κατακλείδι

            Ο περιορισμός των δικαιωμάτων πολιτών και ειδικότερα ο αποκλεισμός τους από τις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, οπωσδήποτε δημιουργεί αισθήματα άδικης αντιμετώπισης των ατόμων αυτών από την πλευρά της Πολιτείας, ιδιαίτερα όταν ο αποκλεισμός τους αυτός δεν τεκμηριώνεται με εύλογα επιχειρήματα.

            Εφόσον δεν υφίστανται ισχυροί λόγοι αποκλεισμού των παραπάνω κατηγοριών συμπολιτών μας από την διεκδίκηση θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες άρσης των διατάξεων που θέτουν αποκλεισμούς πολιτών από θέσεις που απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

 

 

 

 

 

best of network

σχετικά άρθρα

Μεταθέσεις: Καταληκτικές ημερομηνίες για ΕΕΠ και ΕΒΠ | Έγγραφο
Μεταθέσεις: Καταληκτικές ημερομηνίες για ΕΕΠ και ΕΒΠ | Έγγραφο
Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού...
Μεταθέσεις: Καταληκτικές ημερομηνίες για ΕΕΠ και ΕΒΠ | Έγγραφο
Ανακατατάξεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
Ανακατατάξεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
Για το σχεδιασμό νέου οργανογράμματος στο υπουργείο Παιδείας εργάζεται πυρετωδώς το νέο επιτελείο σύμφωνα με πληροφορίες του alfavita.gr
Ανακατατάξεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας