Ειδική Αγωγή-Σχ. Ψυχολογία: Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι διδακτορικών που ζητούν να εξεταστεί η συνάφεια των τίτλων τους
Αναλυτικά τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ

Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζονται ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τη συνάφεια διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Μεταξύ άλλων καθορίζεται και το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με την Ειδική Αγωγή ή τη Σχολική Ψυχολογία.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται:

"Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με την Ειδική Αγωγή ή τη Σχολική Ψυχολογία αιτούνται, από την έκδοση της παρούσης, στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας :

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,
β) Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,
γ) Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,
δ) Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,
ε) Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο."

best of network

σχετικά άρθρα

Υποβολή δικαιολογητικών για διορισμούς Εκπ/κων: 2 με 30 Μαΐου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Τι πρέπει να Κάνετε
Υποβολή δικαιολογητικών για διορισμούς Εκπ/κων: 2 με 30 Μαΐου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Τι πρέπει να Κάνετε
Άλλαξε η περίοδος ημερομηνιακά που πρέπει οι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τα χαρτιά τους για μόνιμο διορισμό
Υποβολή δικαιολογητικών για διορισμούς Εκπ/κων: 2 με 30 Μαΐου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Τι πρέπει να Κάνετε