Τοποθέτηση προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπ. Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Τοποθετούμε στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄31) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4559/18 (ΦΕΚ Α΄142) οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26),’όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως :

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ