5 Προσλήψεις για ερευνητικά έργα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
Θέσεις εργασίας για ερευνητές

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014-2020, υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «TOURISMED: Pêche Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne (Fishing TOURIsm for a Sustainable development in the MEDiterranean area) 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων (IntelTriage)» 

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

best of network

σχετικά άρθρα

Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Για την παράσταση διαμαρτυρίας στη Γλυφάδα
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί