Αυτή είναι η νέα μοριοδότηση των σχ. μονάδων της χώρας (Πίνακες)
Στο τέλος του εγγράφου που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε και τον καθορισμό των Δυσπρόσιτων σχολείων

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση επανακατάταξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η κατάταξη περιλάμβάνει 13 αξιολογικές κατηγορίες: Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, και ΙΓ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

σχετικά άρθρα