Πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Πίνακες

Σήμερα  Παρασκευή 13/07/2018 αναρτήθηκαν οι Αρχικοί Πίνακες Αξιολόγησης, για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2018-2019 ως κάτωθι:

Πίνακες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 
Πίνακες Αττικής & Νήσων
  
Πίνακες Ηπείρου
  
Πίνακες Θεσσαλίας

Πίνακες Κρήτης

Πίνακες Κ & Δ Μακεδονίας

Πίνακες Πελλοπονήσου

σχετικά άρθρα