6 Προσλήψεις για επιστήμονες στο ΤΕΙ Ηπείρου
Θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με ερευνητές - συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο βρίσκεται στην Τεχνόπολη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και η διασύνδεση της παρουσίας των συνεργατών με το ωράριο του Εργαστηρίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, πολυτεχνικής σχολής, τμήματος τοπογράφων μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, πολυτεχνικής σχολής, τμήματος τοπογράφων μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικά με προηγμένα συστήματα πληροφοριών.
- Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), λογισμικό ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακών υδρολογικών μοντέλων, γνώσεις προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, Django).
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην εδαφολογία και τη διαχείριση εδαφικών πόρων.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην αειφορική/ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής παραγωγής και χρήση νέων τεχνολογιών.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS).
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται.

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, ειδικότητας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στη γεωργική μηχανική και τους υδατικούς πόρους.
- Γνώσεις πληροφορικής: Γνώσεις Προγραμματισμού σε γλώσσες Fortran και Basic, γνώση Matlab, πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), γνώση μηχανολογικού σχεδιασμού με τη χρήση AUTOCAD
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50279.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ!

σχετικά άρθρα

Δικαστική προσφυγή των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των δώρων
Δικαστική προσφυγή των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των δώρων
Μαζικά οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την αίτηση με την οποία ζητούν πίσω τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
Δικαστική προσφυγή των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των δώρων