Πρόσληψη τοπογράφου-μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θέση εργασίας στο ΕΜΠ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Ερευνητικό Έργο για την Επικαιροποίηση Σχεδίου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Λεκάνης Ταυρωνίτη» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/209500, που χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε Περιβαλλοντική Μηχανική και Οικονομική Επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων με το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα.
- Γνώση εξειδικευμένου λογισμικού (ArcGIS, Matlab)
- Σχετικό δημοσιευμένο έργο
- Γνώση αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Βαγγέλη Χαρίλαο, τηλ. +30-210-7722700, ώρες 12:30 – 14:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα