golearn-engl_970-250
Thumbnail
Πρόταση

Επιμέλεια:  ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Εισαγωγή

Οι αλλαγές που αφορούν τη Λυκειακή βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αποτελούν σημείο αιχμής της εκπαιδευτικής πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης, των τελευταίων σχεδόν τριάντα ετών. Ταυτόχρονα δε, οι αλλαγές αυτές αποτελούν και σοβαρό θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Λύκειο συνδέεται άμεσα με το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή στη βαθμίδα αυτή σχετίζεται με τις ανησυχίες και τις προσδοκίες της κοινωνίας για το μέλλον των νεότερων γενιών.

2. Η Πληροφορική σήμερα στο Γενικό Λύκειο

Παρά το γεγονός ότι η  Πολιτεία τις τελευταίες δεκαετίες στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί στις  εκπαιδευτικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχει επενδύσει στο επίπεδο των υλικοτεχνικών υποδομών παρέχοντας εξοπλισμό (Εργαστήρια Πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες κ.ά.) στις σχολικές μονάδες, παρακολουθούμε να επιχειρείται σταδιακά τα τελευταία χρόνια μια υποβάθμιση της επιστήμης της Πληροφορικής ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας. Ειδικότερα:

·         Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ Λυκείου που έχει ως στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις σύγχρονες εξελίξεις στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία της Πληροφορικής, παραμένει μάθημα Επιλογής ενώ θα έπρεπε να έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές, ώστε να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από τη δυναμική της Επιστήμης και τις καταλυτικές αλλαγές που έχει επιφέρει στην κοινωνία και τον άνθρωπο.

·         Η «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών», μάθημα Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου, μέσα από την προσέγγιση θεμάτων τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Η/Υ όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών και η δυνατότητά τους να κατανοούν επιστημονικές έννοιες, είναι ένα μονόωρο μάθημα με αποτέλεσμα, όπως και κάθε μονόωρο μάθημα, να μην μπορεί να ικανοποιήσει τους εκπαιδευτικούς του στόχους λόγω του περιορισμένου χρόνου διδασκαλίας.

·         Το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ή ΑΕΠΠ»,  στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου που  έχει ως σκοπό να αποκτήσουν οι μαθητές ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά έως και σύνθετα  προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον με βάση τις γενικές αρχές των σύγχρονων πραγματικών γλωσσών προγραμματισμού, ένα μάθημα καθοριστικής σημασίας για τους υποψήφιους των Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, δεν εξετάζεται για την εισαγωγή τους στα Τμήματα αυτά, αλλά αντί για αυτό εξετάζεται η Χημεία.

·         Στη Γ’ Λυκείου όπου προβλέπεται να διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα μαθήματα Επιλογής,  καταργούνται όλα τα μαθήματα Επιλογής με γνωστικό αντικείμενο την Πληροφορική και μάλιστα μαθήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που είχαν ως σκοπό να διευρύνουν τις γνωστικές ικανότητες και τις πρακτικές δεξιότητες των μαθητών στις νέες τεχνολογίες. Αξίζει δε να  αναφερθεί ότι  τα συγκεκριμένα μαθήματα ήταν σταθερά πρώτα στις προτιμήσεις των μαθητών.

Ένας από τους στόχους του νέου εξεταστικού συστήματος είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την επιλογή διαφορετικών ΕΠ. Δυστυχώς, όμως, δημιουργούνται σοβαρές στρεβλώσεις επιστημολογικού χαρακτήρα, αναφορικά με την επιστήμη της Πληροφορικής, με τις οποίες πλήττεται η ίδια η Επιστήμη ως γνωστικό αντικείμενο, περιορίζονται τελικά οι επιλογές των υποψηφίων και συγχρόνως υποβαθμίζεται το επίπεδο σπουδών των αντίστοιχων Τμημάτων. Οι δυσλειτουργίες αυτές, ειδικότερα,  συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

·         Στην υποχρέωση των μαθητών που έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές σε Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα της Χημείας αντί της Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου. Θα πρέπει οι υποψήφιοι όχι μόνο να διδάσκονται αλλά και να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα της Πληροφορικής, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους φοιτητές να είναι καταλληλότερα προετοιμασμένοι στο ξεκίνημα των σπουδών τους στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Αντίθετα, το παρόν σύστημα υποβάλλει τους μαθητές στο εξεταστικό άγχος ενός μαθήματος που κατά κανένα τρόπο δεν είναι απαραίτητο για τις μετέπειτα σπουδές τους.

·         Σε πρωτοφανή διάσπαση ενός επιστημονικού πεδίου που θα έχει δραματικές και πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο μόνο (και όχι στο σύνολο) των Τμημάτων του επιστημονικού Τομέα της Πληροφορικής με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε ένα ΕΠ με λίγα Τμήματα και να μη μπορούν να έχουν την επιλογή Τμημάτων που είχαν παλαιότερα και  να αναγκαστούν σε πολλές περιπτώσεις να επιλέξουν άλλη Επιστήμη από αυτή που επιθυμούν ακόμη και για οικονομικούς λόγους, εξαιτίας του περιορισμού του αριθμού των «ομοειδών» Τμημάτων της Επιστήμης της Πληροφορικής σε δύο διαφορετικά ΕΠ.

·         Σε αναντιστοιχία γνωστικού υπόβαθρου των εισαγόμενων φοιτητών στα Τμήματα Πληροφορικής για όσους εισάγονται μέσω του 5ου ΕΠ, αφού διδάσκονται και εξετάζονται στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και όχι στη Φυσική που είναι θεμελιώδης για την Επιστήμη της Πληροφορικής. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε οι υποψήφιοι προέρχονται από το 2ο είτε από το 5ο ΕΠ, θα υπολείπονται στο σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και σε δυνατότητες και θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα εκπαίδευσης της Πληροφορικής στη χώρα μας καθώς και στην Εθνική Οικονομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

3. Προτάσεις

Η Πληροφορική στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα,  διδάσκεται καταρχήν ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας το οποίο διατρέχει όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, ενώ συγχρόνως αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και μέσο διδασκαλίας υποστηρικτικό άλλων γνωστικών αντικειμένων με τη μορφή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών λογισμικών ή και χάρη στη χρήση του Διαδικτύου. Στη σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από τους φρενήρεις ρυθμούς της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, της παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας, είναι φανερό ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα σχολείο σύγχρονο, ελκυστικό και προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις

3.1 Η Πληροφορική ως διδακτικό αντικείμενο

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η πολιτεία θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και ανοικτού στην κοινωνία σχολείου και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της Πληροφορικής ως ένα διδακτικό πεδίο που προσδιορίζεται από τα νέα και διεθνή δεδομένα, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν δυνατή μια «μαθησιακή επανάσταση» στην εκπαίδευση.  Οι νέες τεχνολογίες  αλλάζουν όχι μόνο το πως τα  παιδιά μαθαίνουν αλλά και το τι μαθαίνουν. Ειδικότερα προτείνουμε:

 

  1. Στην Α’ Λυκείου μάθημα Γενικής Παιδείας με γνωστικό αντικείμενο την Πληροφορική που να καλύπτει τόσο τις διαχρονικές γνώσεις και ικανότητες όσο και τις νεότερες όπως έχουν διαμορφωθεί από τις σύγχρονες εξελίξεις στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Οι βασικοί στόχοι που θα πρέπει να ικανοποιεί το μάθημα είναι:

·         Η εμβάθυνση των γνώσεων με τις οποίες είχαν έρθει σε επαφή οι μαθητές στο Γυμνάσιο σε εισαγωγικό επίπεδο και θα αφορά τις θεματικές ενότητες του Υλικού, των εφαρμογών του Λογισμικού, τα σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα, την Επικοινωνία, τις Υπηρεσίες και την ανάπτυξη Εφαρμογών του Διαδικτύου.  

·         Η απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων που θα προσφέρει ισότιμα σε όλους τους μαθητές την ικανότητα εφαρμογής όλων των απαραίτητων εργαλείων για την  αξιοποίηση της διαθεματικότητας στη σύγχρονη εκπαίδευση.

·         Ισότιμη προετοιμασία για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση στις ΤΠΕ του 1ου  Επιπέδου ώστε να εναρμονίζεται το Δημόσιο σχολείο με τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

       Προτεινόμενο Εγχειρίδιο το βιβλίο της Α’ Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής»

       και ηλεκτρονικό υλικό στην Πληροφορική  και  τις νέες Τεχνολογίες  στο  βιβλίο του Καθηγητή και το e-yliko.

2.    Το μάθημα  Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών», θα πρέπει να διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα μονόωρα μαθήματα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που ορίζονται κάθε φορά.  Αυτό το μάθημα είναι θεμελιώδες για την Επιστήμη των Υπολογιστών και πρέπει  να καλύψει βασικούς στόχους:

·         Την καλλιέργεια και ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και την απόκτηση της προγραμματιστικής αντίληψης μέσα από την αλγοριθμική προσέγγιση της επίλυσης των υπολογιστικών προβλημάτων, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από τις γνωσιακές δεξιότητες του μαθήματος ότι μπορούν και οι ίδιοι να γίνουν παραγωγοί-δημιουργοί Λογισμικών Εφαρμογών και όχι μόνο καταναλωτές έτοιμων προϊόντων.

·         Την προσέγγιση περισσότερο απαιτητικών θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στα Λειτουργικά Συστήματα, στις Βάσεις Δεδομένων, στα Δίκτυα Υπολογιστών και στη Τεχνητή Νοημοσύνη.

      Προτεινόμενο  Εγχειρίδιο το  βιβλίο της  Β’ Λυκείου  «Εισαγωγή  στις  Αρχές της

      Επιστήμης των Υπολογιστών» και το σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.

3.    Το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ή ΑΕΠΠ» θα πρέπει όχι μόνο να διδάσκεται αλλά και να εξετάζεται Πανελλαδικά ως προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όχι μόνο στην Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αλλά και στην Ομάδα Θετικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, για να αρθούν οι στρεβλώσεις του εξεταστικού συστήματος, όπως έχουμε ήδη αναλύσει στην προηγούμενη παράγραφο. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για τον εμπλουτισμό και τον εκσυγχρονισμό του  γνωστικού περιεχόμενου του μαθήματος, που αφορά τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη Λογισμικών Εφαρμογών, καθώς και ένα προτεινόμενο εύχρηστο εργαλείο αποτελεί η σύγχρονη Γλώσσα Προγραμματισμού PYTHON. Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η απόκτηση των  απαραίτητων προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε πιο προχωρημένα θέματα επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων.

·         Η κατανόηση πιο προχωρημένων θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις Δομές Δεδομένων, τις Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων  και την Ανάλυση Αλγορίθμων.

Προτεινόμενα  Εγχειρίδια:

  • Το  βιβλίο της  Γ’ Λυκείου «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» και το πρόσθετο υλικό – βοήθημα του ΙΕΠ  «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Παράρτημα Β - Διδακτικές Ασκήσεις».

  • Ο οδηγός καθηγητή «Αρχές Προγραμματισμού με Περιβάλλον Υλοποίησης τη Γλώσσα PYTHON» από τα βιβλία του ΙΕΠ για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

4.    Την επαναφορά  μαθήματος Επιλογής με γνωστικό αντικείμενο την Πληροφορική μεταξύ των μαθημάτων Επιλογής στη Γ’ Λυκείου. Συγκεκριμένα, προτείνουμε το μάθημα Πολυμέσα-Δίκτυα το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα επειδή απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και έχει ως σκοπό να τους εισάγει  σε πιο απαιτητικές θεματικές ενότητες, όπως τα εργαλεία  ανάπτυξης Πολυμέσων, και να τους βοηθήσει  να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες που θα τους φανούν χρήσιμες στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

·         Να παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόζουν μεθοδολογίες τύπου project για την ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων, και όχι απλά εκμάθηση συγκεκριμένων πακέτων λογισμικού, μέσα από την κατανόηση τόσο των εργαλείων παρουσίασης και συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων, όσο και την εμβάθυνση στη μεθοδολογία σχεδιασμού του πληροφοριακού υλικού και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής.

·         Την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας σε θέματα θεμελίωσης των Δικτύων υπολογιστών και των εφαρμογών τους σε κοινωνικές και παραγωγικές δραστηριότητες με εμβάθυνση στις Επικοινωνίες Δεδομένων, στην Αρχιτεκτονική Δικτύων, στα Τοπικά και Ευρυζωνικά Δίκτυα καθώς και στα Πρωτόκολλα βασικών και προηγμένων υπηρεσιών Internet.

      Επιπλέον, μέσα από το μάθημα μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας

      των  μαθητών  που   ενδιαφέρονται   να  συμμετάσχουν  στις   εξετάσεις   για  την

      Πιστοποίηση  στις  ΤΠΕ  του  2ου  Επιπέδου.   Προτεινόμενο  Εγχειρίδιο το  βιβλίο

      «Πολυμέσα-Δίκτυα» και το σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.

3.2 Το Σύστημα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες που θα επιφέρει το υπάρχον εξεταστικό σύστημα, είναι φανερό, όμως, από την ανάλυση που επεξηγήθηκε παραπάνω ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί θα προκαλέσουν δραματικές συνέπειες μακροπρόθεσμα στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γι’ αυτό προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

1.    Η Πληροφορική, όπως είναι γνωστό, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες και επομένως τα Τμήματα Πληροφορικής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται χωρίς διάσπαση τόσο στο 2ο όσο και στο 5ο ΕΠ. Τα Τμήματα Πληροφορικής γενικά, έχουν κοινά Προγράμματα Σπουδών, εναρμονισμένα σε σχέση με τα διεθνή standards που προβλέπονται σε όλες τις χώρες για την επιστήμη της Πληροφορικής. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας και ανάλογα με το περιβάλλον, με βάση τα επίσημα στοιχεία,  της Σχολής ή του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται το κάθε Τμήμα Πληροφορικής, είναι εφικτή σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% των βασικών μαθημάτων η διαφοροποίηση και η παρουσία μαθημάτων όπως Βιολογία, Οικονομία, Παιδαγωγική κ.ά. Αυτό όμως δε σημαίνει σε καμία περίπτωση διαφοροποίηση των Τμημάτων και της Επιστήμης την οποία θεραπεύουν. Ο καταμερισμός, λοιπόν, ορισμένων από αυτά τα Τμήματα στο 2ο ΕΠ και άλλων στο 5ο ΕΠ είναι επιστημονικά στρεβλή. Η επιστήμη της Πληροφορικής ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο υπηρετεί και υποστηρίζει ως μοχλός εξέλιξης και τεχνολογικής καινοτομίας οριζόντια πολλαπλές υλοποιήσεις και εφαρμογές που αφορούν σχεδόν όλες τις επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Εκπαίδευση, Οικονομία κ.ά.).

  1. Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές-υποψήφιους του 2ου  ΕΠ να επιλέγουν να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική ή και τα δύο εφόσον το επιθυμούν, ανάλογα με τα Τμήματα που στοχεύουν και όπως αυτά έχουν καθοριστεί με βάση την Πρόταση της ΑΔΙΠ που έχει κατατεθεί στο ΥΠΟΠΑΙΘ μετά τις απαντήσεις που έδωσαν τα Τμήματα, όταν ερωτήθηκαν για το μάθημα που ζητούν ως προαπαιτούμενο. Σύμφωνα με αυτό, 40 Τμήματα ζητούν ως εξεταζόμενο μάθημα τη Χημεία, 39 Τμήματα ζητούν Πληροφορική και 12 Τμήματα ζητούν και τα δύο μαθήματα.

  2. Ως συνέπεια του προηγούμενου θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα της Φυσικής στην 3η Ομάδα Προσανατολισμού εφόσον επιθυμούν την πρόσβασή τους από το 5ο ΕΠ στα εν λόγω Τμήματα Πληροφορικής και συγχρόνως να διατηρούν την ευελιξία που τους παρέχει το εξεταστικό σύστημα να στοχεύουν και σε άλλες Σχολές/Τμήματα, χωρίς να θυσιάζεται η επιστημονική αρτιότητα της προετοιμασίας τους για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω.

  3. Στον υπολογισμό των μορίων, θα πρέπει το μάθημα της Πληροφορικής να είναι το ένα από τα  δύο μαθήματα με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας που  απαιτούνται για την πρόσβαση των υποψηφίων στο 2ο και 5ο  ΕΠ  σύμφωνα με  την Πρόταση της ΑΔΙΠ.

Στη συνέχεια ακολουθεί μία πρόταση με μικρές αλλαγές στο υπάρχον εξεταστικό σύστημα ως ένα μεταβατικό στάδιο με χρονικό ορίζοντα τριετίας, ώστε να μην αιφνιδιάσει τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, αλλά συγχρόνως να αποκαθιστά τις στρεβλώσεις και να παρέχει την αναγκαία ευελιξία των υποψηφίων για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να  επιλέγουν από τέσσερα (4) έως έξι (6) μαθήματα, εφόσον το επιθυμούν, ανάλογα με τα Τμήματα που στοχεύουν. Συγκεκριμένα, θα  εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα για την πρόσβαση σε ένα ΕΠ, σε πέντε (5) μαθήματα για την πρόσβαση σε δύο ΕΠ και σε έξι (6) μαθήματα για όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε τρία ΕΠ.

Τα διδασκόμενα μαθήματα παραμένουν πέντε (5) και στις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού. Τα  μαθήματα αυτά στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών και στην Ομάδα Θετικών Σπουδών δεν αλλάζουν. Στην Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής προστίθεται το μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού το οποίο αντικαθιστά το μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού γιατί, πρακτικά φαίνεται, το τελευταίο να μην εξυπηρετεί κάποιον εκπαιδευτικό στόχο, εφόσον υπάρχει το μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας. Με την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής παρέχεται η δυνατότητα επιλογής περισσότερων Σχολών και Τμημάτων από το 2ο ΕΠ για τους υποψήφιους της Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής, αναβαθμίζοντας έτσι και το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού  με τα αντίστοιχα ΕΠ στα οποία έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι:

1η Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Υποχρεωτικά: Νεοελληνική Γλώσσα 

                        Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 

Επιλογή Α’:     Λατινικά και/ή Ιστορία   (1ο ΕΠ)

                        (Επιλέγουν ένα έως δύο μαθήματα)

 

Επιλογή Β’:     Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής   (4ο ΕΠ)

                        Βιολογία   (3ο ΕΠ)

                        (Επιλέγουν ένα έως δύο μαθήματα)

 

2η Ομάδα Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά: Νεοελληνική Γλώσσα

                        Φυσική 

 

Επιλογή Α’:     Μαθηματικά και/ή Χημεία   (2ο ΕΠ)

                        (Επιλέγουν ένα έως δύο μαθήματα)

 

Επιλογή Β’:     Βιολογία   (3ο ΕΠ)

                        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον  (2ο ΕΠ με Σχ. Πληροφορικής)

                           Ιστορία   (4ο ΕΠ)

                        (Επιλέγουν ένα έως δύο μαθήματα)

 

3η Ομάδα Σπουδών Οικονομίας κ Πληροφορικής

Υποχρεωτικά: Νεοελληνική Γλώσσα 

                        Μαθηματικά 

 

Επιλογή Α’:    Φυσική και/ή Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον (2ο ΕΠ+ Σχ. Πληροφορικής)                                                                                        

                        (Επιλέγουν ένα έως δύο μαθήματα)

 

Επιλογή Β’:     Αρχές Οικονομικής Θεωρίας   (5ο ΕΠ)

Βιολογία   (3ο ΕΠ)

Ιστορία   (4ο ΕΠ)

                        (Επιλέγουν ένα έως δύο μαθήματα)

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα, σε ένα ή και δύο της Επιλογής Α’ και στη συνέχεια σε ένα ή και δύο της Επιλογής Β’. Μπορούν να εξεταστούν μόνο στα δύο υποχρεωτικά και στα δύο μαθήματα της Επιλογής Α’ χωρίς να εξεταστούν σε κανένα από την Επιλογή Β’. Τα υποχρεωτικά όμως και τα μαθήματα από την Επιλογή Α’ δεν μπορούν να τα παρακάμψουν.

Στην Ομάδα Θετικών Σπουδών οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής θα εξετάζονται στο μάθημα Πληροφορικής με βάση την Πρόταση της ΑΔΙΠ. Αντίστοιχα για τις Σχολές και τα Τμήματα που σύμφωνα με την ίδια πρόταση απαιτείται η εξέταση στη Χημεία, οι υποψήφιοι θα επιλέγουν το μάθημα της Χημείας, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που απαιτούνται και τα δύο μαθήματα να έχουν οι υποψήφιοι τη δυνατότητα της επιλογής και των δύο μαθημάτων.

Στην Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής με την επιλογή του μαθήματος της Φυσικής οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Σχολές/Τμήματα του 2ου ΕΠ καθώς και σε όλα τα Τμήματα Πληροφορικής με προαπαιτούμενο το μάθημα της Πληροφορικής.

Τέλος, όσον αφορά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στη Γ’ Λυκείου μπορούν να παραμείνουν ως έχουν στα πλαίσια ενός μεταβατικού συστήματος και μέχρι να οριστικοποιηθούν οι σχεδιασμοί του Υπουργείου για την ριζική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μία μικρή βελτίωση του υπάρχοντος Εξεταστικού Συστήματος  και του Ωρολόγιου Προγράμματος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία βάση για συζήτηση σε ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Γενικό Λύκειο που σχεδιάζεται από την αρχή, ακόμα και στην προοπτική της αποσύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Λυκείου από τις Εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές  και οι προσθήκες μαθημάτων που προτείνονται δε συνεπάγονται κανένα πρόσθετο οικονομικό κόστος και δαπάνη για την πολιτεία εφόσον μπορούν να καλυφθούν με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό του κλάδου μας καθώς και το έτοιμο σχετικό διδακτικό υλικό.
 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ερντογάν
Ερντογάν: Ελπίζω οι Έλληνες να δώσουν το απαραίτητο μάθημα στους κυβερνώντες τους
Προκλητική ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδος από τον Ερντογάν - «Οι επιτυχίες του πρωθυπουργού και η ενδυνάμωση της Ελλάδας δεν αφήνουν τον κ....
Ερντογάν: Ελπίζω οι Έλληνες να δώσουν το απαραίτητο μάθημα στους κυβερνώντες τους
panellinies
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ
«Είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα να συμβιβαζόμαστε με εκπτώσεις σε ζητήματα παιδείας και να αποδεχόμαστε πως μια οικογένεια πρέπει να αιμορραγήσει...
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ