Ζωντανοί στόχοι! Δύο κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων κινδυνεύουν από τη διαθεσιμότητα

Του Στέργιου Ζιαμπάκα

      Υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου (προεδρικά διατάγματα Β. Παπανδρέου και Π. Παυλόπουλου), καθώς και όσοι συνάδελφοί τους προσελήφθησαν προ ΑΣΕΠ (πριν από το 1994) αναμένεται να αποχωρήσουν από τον δημόσιο τομέα βάσει του καθορισμού της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, όπως προβλέπει η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Στοχοποιούνται» προς αποχώρηση εργαζόμενοι ηλικίας κοντά στα 50 έτη, «χαμηλές» κατηγορίες υπαλλήλων και κάποιες κατηγορίες ειδικών επιστημόνων.       Η αποτίμηση των υπαλλήλων θα γίνει βάσει βαθμολογικής κλίμακας. «Βαρύνουσα» παράμετρος στην επιλογή του υπαλλήλου αναδεικνύεται η διαδικασία πρόσληψής του. Χαμηλές βαθμολογίες προβλέπονται για όσους μπήκαν στο Δημόσιο βάσει των Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998 ή λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. «Προβάδισμα» καταγράφουν όσοι εισήχθησαν στο Δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.       Ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια, μοριοδοτούνται με αυξημένη βαρύτητα οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφείς με το αντικείμενο του φορέα. Την ανώτατη βαθμολόγηση ως προς τον τρόπο εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ). Μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες.  4  Σε περίπτωση ισοβαθμίας       Ενισχύονται, επίσης, οι νεότεροι υπάλληλοι, καθώς αυξημένη είναι η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση για την οποία πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι οι περιπτώσεις εμπλοκής σε πειθαρχικά παραπτώματα.  http://www.efsyn.gr/wp-content/uploads/2013/08/4-1.jpg  Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων, θα διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες και θα αποφασίσει για τις αποχωρήσεις των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα θα συγκροτηθούν Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια από ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα ως εισηγητή και έναν προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου φορέα με τους αναπληρωτές τους.   efsyn.gr

best of network

σχετικά άρθρα