ειδική αγωγή σεμινάριο
Εγκύκλιος για τις άδειες των υπαλλήλων στο δημόσιο - Αναλυτικά τι ισχύει

Εγκύκλιο για τις άδειες των υπαλλήλων στο Δημόσιο και άλλα θέματα εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Όσον αφορά την κανονική άδεια των δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν τα εξής:

Όσον αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επισημαίνεται ότι, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους στην παρ. 1 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), από τις σχετικές διατάξεις του ΥΚ, δεν προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να εργαστεί υπάλληλος εντός του ημερολογιακού έτους, προκειμένου να θεμελιώσει το συνολικό αριθμό ημερών της δικαιούμενης κανονικής άδειας για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, όπως επίσης δεν προβλέπεται ότι σε περίπτωση που εντός του ημερολογιακού έτους προκύψει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, όπως εν προκειμένω ο χρόνος της αναστολής, ή εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει με κάθε είδους άλλη άδεια που αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (π.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής κ.α.), περικόπτεται ο αριθμός των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν ληφθεί η δικαιούμενη κανονική άδεια εντός του ίδιου έτους που αφορά, εξετάζεται η μεταφορά αυτής στο επόμενο έτος βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Ως εκ τούτου, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι οποίοι έχουν εργαστεί εντός του ημερολογιακού έτους θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη χορήγηση της δικαιούμενης κατά περίπτωση κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους, για τους οποίους το δικαίωμα κανονικής  άδειας συναρτάται με το χρόνο απασχόλησής τους, ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεν θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας.

Ωστόσο, αναφορικά με το ζήτημα μεταφοράς της μη ληφθείσας κανονικής άδειας στο επόμενο έτος επισημαίνονται τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ: «2. Η Υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει. 3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το  αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. 4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος».

Βάσει όλων των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, στις οποίες εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού του προσωπικού και το μέτρο αναστολής καθηκόντων, σε περίπτωση που η κανονική άδεια για το έτος 2021 δεν χορηγήθηκε εν προκειμένω αποκλειστικά λόγω επιβολής του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων συνεπεία της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού, από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 49 του ΥΚ, προκύπτει ότι κατ΄ αρχήν δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά της άδειας αυτής στο επόμενο έτος. Ωστόσο, και δεδομένου ότι τα πραγματικά περιστατικά τελούν σε γνώση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού, εναπόκειται στην κρίση των αρμοδίων οργάνων να κρίνουν κατά περίπτωση εάν είναι δυνατή η μεταφορά της μη ληφθείσας κανονικής άδειας του έτους 2021 στο έτος 2022, τηρουμένων των προβλεπομένων στις σχετικές διατάξεις.

Όσον αφορά τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεδομένου ότι το δικαίωμα της κανονικής άδειας τουλάχιστον μέχρι το τρίτο ημερολογιακό έτος απασχόλησής τους υπολογίζεται με βάση το χρόνο απασχόλησής τους (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021, ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ, εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας) ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους, αφαιρουμένου του χρόνου, κατά τον οποίο τους είχε επιβληθεί το μέτρο της αναστολής καθηκόντων.

Η εγκύκλιος εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ασεπ
Προσλήψεις: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 για χιλιάδες θέσεις-Η διαδικασία
Από τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ θα δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» επιτυχόντων, από την οποία οι φορείς θα αντλούν το προσωπικό που αιτούνται αμέσως μετά την...
Προσλήψεις: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 για χιλιάδες θέσεις-Η διαδικασία
Αφίσα απεργίας
Δικαστήριο: Τέλος στις εξουσιοδοτήσεις Γενικών Συνελεύσεων προς Δ.Σ για απεργία
Η ανάγνωση της απόφασης του δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την απεργία της ΔΟΕ δίνει μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους: Eως ακατόρθωτη πλέον απόφαση...
Δικαστήριο: Τέλος στις εξουσιοδοτήσεις Γενικών Συνελεύσεων προς Δ.Σ για απεργία
logariasmos revma
Λογαριασμοί ρεύματος: «Μπλόκο» σε όσους θέλουν να αλλάξουν πάροχο αλλά έχουν οφειλές
Όσοι έχουν χρέη θα επισημαίνονται με «κόκκινη» ένδειξη και με «πράσινη» όσοι έχουν εξοφλήσει ή κάνει διακανονισμό στις οφειλές του λογαριασμού...
Λογαριασμοί ρεύματος: «Μπλόκο» σε όσους θέλουν να αλλάξουν πάροχο αλλά έχουν οφειλές