Σύγχυση με την αλλαγή της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Χειμερινό και θερινό ωράριο

Ένα είναι το σίγουρο: Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κατάργηση της αλλαγής ώρας από το 2019.

Όμως, το μέτρο δεν φαίνεται να είναι υποχρεωτικό προς εφαρμογή για τα κράτη-μέλη ενώ δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένη-ενιαία επιλογή για την ζώνη ώρας που θα ισχύσει!

Με βάσει τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Κομοσιόν θα δώσει την επιλογή στα κράτη-μέλη να διαλέξουν εκείνα την ώρα που επιθυμούν. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν αλλαγές θα επέλθουν συντονισμένα μεταξύ γειτονικών χωρών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός, που θα μπορούσε να προκύψει εάν ορισμένα κράτη μέλη διατηρήσουν τις εποχιακές αλλαγές της ώρας ενώ άλλα τις σταματήσουν.

σχετικά άρθρα