Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία: Τελευταία ημέρα αιτήσεων για τις 254 προλήψεις
Menelaos Myrillas / SOOC
Πώς θα κάνετε αίτηση- Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Ολοκληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023, οι αιτήσεις για τις 254 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), σχετικά με πλήθος προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 254 ατόμων, για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.

Συγκεκριμένα, οι 254 προσλήψεις θα γίνουν για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι 254 προσληφθέντες θα έχουν διάρκεια, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ‘Η HARDWARE)
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΕ ΧΡΩΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

ή

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Στην αίτηση οι υποψήφιοι θα αναγράψουν την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, προκειμένου να κληθούν από την ΕΑΒ οι επιλεγέντες υποψήφιοι.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Έρχονται 7.000 προσλήψεις εντός του 2024

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Άλλαξε η ύλη - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

 Εκτός Πραγματικότητας: 35.000 αιτήσεις για Proficiency χωρίς Προφορικά, έκθεση

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα