Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Οδηγός λεωφορείου
Προσλήψεις οδηγών λεωφορείων στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών της Ρόδου, η «ΡΟΔΑ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών της Ρόδου, η «ΡΟΔΑ» ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού 8 ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.

Η ειδικότητα που ζητείται από την Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών της Ρόδου είναι: «ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων [Δ΄ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο και όχι προγενέστερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
  7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Ρόδου, πρόσφατης έκδοσης.
  8. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους ΔΕ Οδηγούς λεωφορείων, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της υπηρεσία μας στη Ρόδο, οδός Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 1ος όροφος (κτίριο ΡΟΔΑ) τηλ: 22412 49941- 49942- 49943.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει σήμερα, Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου και λήγει την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα