Προκήρυξη: Προσλήψεις στη Σχολή Ευελπίδων
Ζητείται προσωπικό διδακτικού προσωπικού στην σχολή Ευελπίδων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥNΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΔΙΠ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Δείτε την προκήρυξη εδώ

σχετικά άρθρα