Πρόσληψη φαρμακοποιού στο Δήμο Βισαλτίας 
Εύρεση εργασίας

Επιθυμούμε με το παρόν να σας ενημερώσουμε ότι ο Φορέας μας (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιός στο Δήμο Βισαλτίας (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 09/02/2019-19/02/2019), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προς το σκοπό περαιτέρω δημοσιοποίησης και επίτευξης της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψηφίων, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα κάτωθι σχετικά έγγραφα:

 

1.       Ανακοίνωση

2.       Το Παράρτημα αυτής

3.       Την Περίληψη αυτής και

4.       Την αίτηση συμμετοχής

σχετικά άρθρα