50 Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.
Θέσεις εργασίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδαων Υγείας Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα
Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) προκηρύσσει την πρόσληψη 35 ατόμων για το Έργο 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» και 15 ατόμων για το Έργο 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» .

Πληροφορίες: τηλ. 210 2447698

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

σχετικά άρθρα