Οι 200 τούρκικες λέξεις που όμως είναι ελληνικές! Δείτε την ετυμολογία τους
Η ετυμολογία των λέξεων

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι στη γλώσσα μας έχουμε και ξένες λέξεις, πολλές από αυτές είναι και τούρκικες. Όμως ο σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Λάρισας Ι.Ν. Ηλιούδης όχι μόνο αμφισβητεί περίπου 200 από αυτές τις λέξεις αλλά το αποδεικνύει και με την ετυμολογία των λέξεων ότι έχουν ελληνική ρίζα.

Έτσι, σύμφωνα και με το κείμενο που έστειλε στο alfavita.gr αποδεικνύει ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη, όχι όλες φυσικά, έχουν ελληνική καταγωγή.

Το κείμενο του Ι.Ν. Ηλιούδη:  

ΕΤΥΜΟΛΟΓΊΑ : Εύλογη αμφισβήτηση των «200 τουρκικών λέξεων του καθημερινού μας λεξιλογίου».

 Κυκλοφορήθηκε στο διαδίκτυο πρόσφατα άρθρο με τον παραπάνω περίπου τίτλο και διατυπώνω εν συντομία εύλογη αμφισβήτηση τουλάχιστον εν μέρει,δεδομένου ότι προς τοις άλλοις ο συντάκτης- έστω αθέλητα- αγνόησε σύγχρονη σχετική με άλλη όμως άποψη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά λοιπόν επισημαίνονται:

1 Αγάς < (ομηρ.) Αγός = ηγεμών, αρχηγός. Το αγ-άς προκύπτει ως δημώδης λέξη με τη μεγεθυντική κατάληξη –άς.  

 2 Αλάνα < *αλώνα < αλώνι < Αλων-ος

 3 Γκέμι < κημ-ός (πρβλ. «εν κημώ και χαλινώ»)

 4 Γλέντι <  καλένδαι (> *γκ(α)λένδαι > *γκλένδαι > γλέντι

 5 Κατσίκα, -ίκι < Αίγα ( > * αιγ-άκι > *αιγάτσι > *(αι)γατσ-ίκι >κατσίκι

 6 Καζάνι < κάδος (>* καδ-άνι > καζάνι)

 7 Λαπάς < λοπάς (με προληπτική αφομοίωση)

 8 Λελέκι, -κας < Λέλεγες (Μικρασιατικό φύλο χαρακτηριζόμενο ως «πλάνητες» από του αρχαίους συγγραφείς, οπότε κατά μεταφοράν «ομοιότητος ένεκα» >λέλεκας, -κι)

 9 Λεμόνι < Λειμώνος, -νι (ως το κατ΄εξοχήν εύοσμο του λειμώνος) και φυσικά γραπτέον λειμώνι αντί λεμόνι.

 10 Τσιράκι < (μεσνκ.) κύρ-ης (<κύριος) με υποκορ. κατάληξη –άκι και με τσιτακισμό > τσυράκι (και συνεπώς γραπτέον με υ).

 11 Μπαλτάς < πέλτη ( > με τη μεγ.κατάλ.*πελτ-άς > *παλτάς >μπαλτάς)

  12 Μπουρί <πόρος (>*πουρί >μπουρί (αλλ.γένους, κώφωση,δάσυνση)

  Και ταύτα μεν προς ώρας. Ευτυχώς δε που υπάρχουν και ξένοι μελετητές που υποστηρίζουν την ελληνική προέλευση λέξεων θεωρουμένων ως τουρκικών,για την περίπτωση που οι προσφιλείς γείτονες τυχόν εγείρουν και αξιώσεις για πνευματικά δικαιώματα…

Ι.Ν.Ηλιούδης,δ.φ. Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λάρισας

 

σχετικά άρθρα

Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Το τσιπουράκι, το ταπεινό ποτό των κάποτε φτωχών Βολιωτών και όχι μόνο, θα συνεχίσει να προσφέρεται, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους που...
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου