pan_aigaiou
Ανοικτές αιτήσεις έχει το κορυφαίο μοριοδοτούμενο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αιγαίου πάνω στην Πολιτισμική Πληροφορική με 3 ειδικεύσεις - Το πρόγραμμα υλοποιείται επί το πλείστον εξ αποστάσεως!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμπληρώνει, πλέον, μια πορεία 21 χρόνων. Θα χρειάζονταν πολλές λέξεις για να αναφερθεί κανείς σ’ αυτή την ιστορία, καθώς η σημερινή φυσιογνωμία του ΠΜΣ διαφέρει σημαντικά από το πρώτο εγχείρημα του 2003.

Τρεις κορυφαίες εξειδικεύσεις

Αυτό, ωστόσο, που παραμένει σταθερό είναι η προσήλωση στη ζεύξη της τεχνολογικής καινοτομίας με το καινοτόμο πολιτιστικό περιεχόμενο. Είναι, ακριβώς, αυτή η τεχνολογική καινοτομία που οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί σε συνεχή επανεξέταση και επικαιροποίηση των προσφερόμενων μαθημάτων.Και είναι, από την άλλη πλευρά, το καινοτόμο περιεχόμενο που οδήγησε σταδιακά στη διαμόρφωση τριών ειδικεύσεων, ώστε να είναι δυνατή η εμβάθυνση σε επιμέρους πεδία της πολιτιστικής αναπαράστασης. Δηλαδή των τρόπων με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει με ουσιαστικό, ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο για κάθε έκφανση του ανθρώπινου πολιτισμού.

Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

Έτσι, οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την ειδίκευση της «Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων» εμβαθύνουν σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα, πλαισιωμένα από τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της παιγνιοποίησης, των νέων μέσων και της μη γραμμικής και διαδραστικής αφήγησης. Οι στέρεες γνώσεις προγραμματισμού συνδυάζονται με τη δηιουργικότητα, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών εφαρμογών, που μπορούν είτε να λειτουργήσουν αυτόνομα είτε να ενταχθούν σε πιο σύνθετα έργα.

Μουσειολογία

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές/τριες της ειδίκευσης της «Μουσειολογίας», αφού εισαχθούν σε μερικές θεμελιώδεις αρχές που αφορούν τα μουσεία, τον κοινωνικό τους ρόλο και τη λειτουργία τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δυναμική προσέγγιση του εκθεσιακού σχεδιασμού. Εξοικειώνονται με τις αφηγηματικές δυνατότητες  των αντικειμένων, της στατικής και της κινούμενης εικόνας, του λόγου, του ήχου και του χώρου, αλλά, κυρίως, εμβαθύνουν στον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργηθεί μια τριδιάστατη πολυμεσική εκθεσιακή αφήγηση.

Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

 Τέλος, οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν την ειδίκευση «Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ» εμβαθύνουν θεωρητικά και πρακτικά σε ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό είδος οπτικοακουστικής παραγωγής. Προσεγγίζουν διαφορετικά είδη που καλύπτονται κάτω από το γενικευτικό όρο «ντοκιμαντέρ» και αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει καθένα από αυτά στο επίπεδο της αρχικής έρευνας, της σεναριακής προσέγγισης, της κινηματογραφικής υλοποίησης, φτάνοντας μέχρι τα απτά ρεαλιστικά ζητήματα της παραγωγής.

Το πρόγραμμα σπουδών και στις τρεις κατευθύνσεις κρατά μια ισορροπία ανάμεσα στη θεωρητική εμβάθυνση και την πρακτική εφαρμογή, καθώς περιλαμβάνει μια πλειάδα εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών που στοχεύουν στο σχεδιασμό ή και στην ολοκληρωμένη παραγωγή συγκεκριμένων ψηφιακών, εκθεσιακών ή οπτικοακουστικών προϊόντων.

Χαρακτηριστικό, στην κατεύθυνση αυτή, είναι το πλήθος των ολοκληρωμένων και πλήρως λειτουργικών ψηφιακών εφαρμογών, των ολοκληρωμένων ταινιών, των πλήρως σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκθέσεων που υλοποιούνται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων του ΠΜΣ.

Διάρκεια - Αιτήσεις - Έναρξη - Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα δίνει την μέγιστη μοριοδότηση για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις θα κρατήσουν έως τις 21 Ιουλίου και η έναρξη θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2024

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην σελίδα http://nautilus.aegean.gr - Οδηγίες για την εγγραφή θα δείτε στην προκήρυξη

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ

Καθώς μια βασική αρχή του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονικότητα στην πράξη, απευθύνεται σε όλο το εύρος των πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Καθένας και κάθε μία, στη διάρκεια του προγράμματος ενθαρρύνεται να αξιοποιήσει όσα γνωρίζει, συνδυάζοντάς τα με τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που καλείται να κατακτήσει. Οι συχνές ομαδικές εργασίες, επίσης, ενισχύουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής εκπαιδευτικής προέλευσης, με αποτέλεσμα ενδιαφέρουσες και παραγωγικές ωσμώσεις.

Το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» τα τελευταία εννέα χρόνια υλοποιείται με τη μέθοδο της υβριδικής μάθησης, δηλαδή συνδυάζει σύγχρονα εξ αποστάσεως μαθήματα σε εβδομαδιαία βάση με ορισμένες δια ζώσης συναντήσεις. Το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος κορμός του προγράμματος υλοποιείται εξ αποστάσεως δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα με επαγγελματικές, οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμένης διάρκειας διά ζώσης συναντήσεις ικανοποιούν τις παιδαγωγικές απαιτήσεις της αναντικατάστατης φυσικής αλληλεπίδρασης διδασκόντων διδασκομένων και επιτρέπουν την αξιοποίηση του σύγχρονου εξοπλισμού και των εργαστηρίων του ΠΜΣ. Άλλωστε, το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Λέσβου αποτελεί μία ακόμη πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων που συνδυάζονται με τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των φοιτητών και φοιτητριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ολοκληρωμένη έκθεση που παρουσιάζουν, κάθε Ιούνιο, στο κοινό της Μυτιλήνης οι εκκολαπτόμενοι μουσειολόγοι.

Μέθοδος υλοποίησης

Ο υβριδικός χαρακτήρας του προγράμματος επιτρέπει, τέλος, την αξιοποίηση μιας πλειάδας εξειδικευμένων επιστημόνων και δημιουργών, που εξασφαλίζουν τη σπάνια αναλογία 1 διδάσκων για 3 το πολύ διδασκόμενους και υποστηρίζουν συστηματικά όλες τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών/τριών.

 Ένα πράγμα, ωστόσο, δυσκολεύει όσους και όσες ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία: ποια από τις τρεις ειδικεύσεις να επιλέξουν.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 21 Ιουλίου 2024 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας

Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. +30 2251036605 και μέσω e-mail, στη διεύθυνση: [email protected].

politismiki_epikoinwnia

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

campus
7,5 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες θα προσφέρει το Deree την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25!
«Κανένας καλός φοιτητής δεν θα στερηθεί τις σπουδές του στο Deree για οικονομικούς λόγους» έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου...
7,5 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες θα προσφέρει το Deree την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25!