Διευκρίνιση εγκυκλίου μεταθέσεων: Στις ΠΔΕ και όχι στα ΚΕΣΥ οι αιτήσεις μελών ΕΕΠ
Διευκρίνιση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 92519/Ε4/07-06-2019 (ΑΔΑ: Ω16Γ4656ΠΣ-Λ3Β) Εγκύκλιος περί μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.» στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι οι φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού των ΚΕΣΥ (συμπεριλαμβανομένων και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης.

Ως εκ τούτου όπου στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο μεταθέσεων αναφέρεται η αποστολή δικαιολογητικών στα ΚΕΣΥ, η «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων από το e-datacenter και κατόπιν ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αυτών από τα ΚΕΣΥ, θα πρέπει αυτά να πραγματοποιηθούν αρμοδίως από το Τμήμα Προσωπικού της κάθε ΠΔΕ.

Τέλος, υπενθυμίζεται σύμφωνα και με την τελευταία επισήμανση στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ότι η πιστή εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου εμπίπτει στα καθήκοντα και τη διοικητική ευθύνη των Δ/ντων ΠΕ & ΔΕ καθώς και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και παρακαλείσθε όπως γνωστοποιήσετε το παρόν σε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Οδηγίες για την ύλη «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών»
Οδηγίες για την ύλη «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) το υπουργείο απέστειλε οδηγίες για τη...

Οδηγίες για την ύλη «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών»
Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Εμπορίου Σκλάβων και της Κατάργησής του
Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Εμπορίου Σκλάβων και της Κατάργησής του
Η νύχτα της 22ας προς την 23η Αυγούστου 1791, στο Σάντο Ντομίνγκο (σήμερα Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία) σηματοδότησε την έναρξη της εξέγερσης η...
Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Εμπορίου Σκλάβων και της Κατάργησής του