golearn-engl_970-250
Thumbnail
Σχόλια και επισημάνσεις για την εγκύκλιο μεταθέσεων 2012-2013

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012-13

Η μεγάλη καθυστέρηση της έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων φέτος, δεν πρόκειται να επηρεάσει τη περαιτέρω διαδικασία ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΠΙΣΠΕΥΘΕΙ και ανακοινωθούν έγκαιρα οι μεταθέσεις έτσι ώστε οι αποσπάσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι ΤΕΛΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, όπως ζητούν οι εκπαιδευτικοί και απαιτεί η στοιχειώδης λογική για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων!

Αυτά που πρέπει να γίνουν άμεσα  είναι:

α)Μέχρι τέλους Φλεβάρη οι διευθυντές εκπαίδευσης να καθορίσουν τον αριθμό των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα…. [Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η  Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.] (ν. 3848/2010, άρθρο 7 παρ.4) και να μη τροποποιείται κατά το δοκούν για να καλυφθούν τα όποια κενά παρουσιάζονται στη μέση της χρονιάς!!

β) Μέχρι 10 Μαρτίου τα ΠΥΣΔΕ να προσδιορίσουν τις κενές οργανικές θέσεις, και τις τυχόν υπεραριθμίες (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 4, παρ. 1).

Οι γενικές παρατηρήσεις στην εγκύκλιο είναι ότι έχουμε ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη περυσινή, ο αριθμός των περιοχών μετάθεσης που μπορεί να δηλώσει κανείς παραμένει 15, παρά την αλλαγή των περιοχών μετάθεσης. Ακολουθούν οι ειδικές παρατηρήσεις:

1) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φέτος διαρκεί 11 μέρες ( από 21 έως 31 Ιανουαρίου 2013) ενώ πέρυσι 20 μέρες.

2)  Οι νεοδιόριστοι που διανύουν τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης κατά τις τρέχουσες μεταθέσεις ενώ πέρυσι δεν είχαν.

3) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2013 (έχουν δηλαδή 22 μέρες καιρό να το σκεφτούν, ενώ πέρυσι 31 μέρες.

4) Στις 18-02-2013 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις (πέρυσι το  διάστημα αυτό ήταν 24 μέρες).

5) Χρειάζεται διευκρίνιση στη παρ. 1.4 που αφορά αποσπασμένους στο εξωτερικό που επιστρέφουν και θέλουν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης «μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν», αν η περιοχή αυτή είναι με τα παλιά ή νέα δεδομένα.

6) Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πέρυσι έγινε με βάση τις δημοτικές ενότητες (πρώην δήμους ή κοινότητες).

7Μετάθεση ή τοποθέτηση με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικού λειτουργού σε «πόλη» [του όρου ταυτιζόμενου εν προκειμένω πλέον με την εδαφική περιφέρεια (δημοτική ενότητα), που φέρει το όνομα του συνενούμενου πρώην δήμου ή κοινότητας, που καταργείται], όπου ο (η) σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας λειτουργεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, ανεξάρτητα από την τυχόν διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν αφενός ο εκπαιδευτικός και αφετέρου το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο απαγορεύεται (σχετ. 20/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

8)  Σε περίπτωση απόσπασης κατά το χρονικό διάστημα χρήσης άδειας, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει υπηρεσία στη θέση απόσπασης με τη λήξη της άδειας.

9) Διπλασιασμό μορίων από 1-9-2012 έως και 31-8-2013 δικαιούνται όσοι διορίστηκαν από 20.5.2010 έως και 31.12.2010 και έχουν  υπηρετήσει  αδιαλείπτως, σε σχολικές μονάδες της περιοχής που διορίστηκαν ή μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέληση τους,  δεν αποσπάστηκαν με αίτησή τους  είτε εντός της ίδιας περιοχής είτε εκτός (αν μετακινήθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας δεν πρέπει στη θέση τους να τοποθετήθηκε άλλος: εγκύκλιος 105756/Δ1/13-9-2012).

10) Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του αρθ. 13 ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 3848) και όχι για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. (Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους)

11) Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη αντίστοιχης Ειδικής Επιτροπής και πέραν αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Όσοι έχουν διοριστεί - μετατεθεί και τοποθετηθεί  αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά σχολεία και σε Διαπολιτισμικά σχολεία μπορούν να μετατεθούν μόνο σε αυτά (δεν μπορούν να κάνουν αίτηση βελτίωσης).

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΒΑΣΩ αιρετός ΠΥΣΔΕ Ξάνθης vasiaago@yahoo.gr

ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΙΚΗ πρόεδρος Β ΕΛΜΕ Έβρου [email protected]

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Ανατ. Μακεδ. Θράκης [email protected]

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ αιρετός ΠΥΣΔΕ Έβρου xkousini@otenet.gr

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ αιρετός ΠΥΣΔΕ Δράμας mpalaskas@elmedra.gr

ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ αναπλ. αιρετός ΠΥΣΔΕ Έβρου [email protected]

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ αιρετός ΠΥΣΔΕ Καβάλας sofiafil[email protected]gmail.com

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πέθανε η συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

taksi
Εκπαιδευτικοί: Οι εγγραφές να ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβρη - Να λήξει η ομηρία των μαθητών
«Να λήξει η ομηρία μαθητών/τριών κι εκπαιδευτικών, που αναμένουν με αγωνία την έγκριση ή μη των τμημάτων τους», ζητούν οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις...
Εκπαιδευτικοί: Οι εγγραφές να ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβρη - Να λήξει η ομηρία των μαθητών
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Η Εγκύκλιος, οι αιτήσεις και η ανακοίνωση των προσληφθέντων
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Χρονοδιάγραμμα - Η Εγκύκλιος, οι αιτήσεις και η ανακοίνωση των προσληφθέντων
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Η Εγκύκλιος, οι αιτήσεις και η ανακοίνωση των προσληφθέντων
ΑΕΙ: Μετά από τις πανελλήνιες, «συντελεστές βαρύτητας» και στις εκλογές για τα Συμβούλια Διοίκησης
Τα ΑΕΙ στα οποία θα προκηρυχθούν εκλογές είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου, Πειραιώς,...
ΑΕΙ: Μετά από τις πανελλήνιες, «συντελεστές βαρύτητας» και στις εκλογές για τα Συμβούλια Διοίκησης