Εκπαιδευτικοί: «Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου»
«Είναι καθήκον μας η υπεράσπισή του και η διασφάλιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κυκλάδων με κοινή ανακοίνωση τους καταγγέλλει τις προσπάθειες της κυβέρνηση για την ατομική αξιολόγηση, αλλά και για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης συνολικά.

«Κανείς και καμιά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε πού οδηγεί όλο αυτό το σχέδιο και για το δημόσιο σχολείο αλλά και για τις/τους εκπαιδευτικούς. Στην ολοκλήρωσή του όχι μόνο δεν οδηγεί στη μονιμοποίηση, αλλά το ακριβώς αντίθετο, στην κατάργηση της μονιμότητας και στην κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες/οι

Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την αξιολόγηση στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και της υποταγής των εκπαιδευτικών.

Ενεργοποιεί, λοιπόν, το πεδίο Α2 της ατομικής αξιολόγησης, που αποτελεί προσπάθεια περαιτέρω πίεσης προς τις/τους εκπαιδευτικούς και συνάμα παραδοχή ότι η ατομική αξιολόγηση έχει βρει έντονες και αποφασιστικές αντιδράσεις.

Μετά και τις εξελίξεις που αφορούν στην απόπειρα της Κυβέρνησης για ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα γίνεται πια ολοφάνερο το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση συνολικά της εκπαίδευσης. Κανείς και καμιά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε πού οδηγεί όλο αυτό το σχέδιο και για το δημόσιο σχολείο αλλά και για τις/τους εκπαιδευτικούς. Στην ολοκλήρωσή του όχι μόνο δεν οδηγεί στη μονιμοποίηση, αλλά το ακριβώς αντίθετο, στην κατάργηση της μονιμότητας και στην κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων.

Από την πλευρά μας, χωρίς να ξεχωρίζουμε κανένα συνάδελφο και καμιά συναδέλφισσα, καλούμε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς να δώσουμε ενωμένοι αυτή τη μάχη σαν ένας άνθρωπος, συνεχίζοντας τον ανυποχώρητο αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, τα εργασιακά μας δικαιώματα και τη δημοκρατία στους Συλλόγους Διδασκόντων.

Απαιτούμε άμεση και ακώλυτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων

Καλούμε:

•              Τις/τους νεοδιόριστες/-ους συναδέλφους να μαζικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή (ΑΑ). Όσες/-οι δεν έχουν ακόμα υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής στην ΑΑ να το πράξουν άμεσα.

•              Τις/τους Προϊσταμένες/-ους Νηπιαγωγείων και Διευθύντριες/-ντές Δημοτικών Σχολείων να συμμετέχουν καθολικά στην ΑΑ από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.

•              Όλες/-ους τις/τους συναδέλφους να υπερασπίσουν το δημόσιο δωρεάν σχολείο, την ισότητα και την δημοκρατία στους συλλόγους διδασκόντων και να ταχθούν με τον αγώνα που δίνει όλος ο κλάδος! Το διακύβευμα είναι ύψιστης σημασίας και αφορά πρώτα απ’ όλα το σχολείο και τον ίδιο τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού.

•              Τη ΔΟΕ να προχωρήσει σε δια ζώσης και διαδικτυακή ενημέρωση διευθυντ(ρι)ών και προϊσταμένων, αλλά και γενικότερα όλων των συναδέλφων, στο αμέσως προσεχές διάστημα, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες και να αποφασίσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης για να απαντήσει στη συνολική επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ στην εκπαίδευση και την εργασία.

Ξεκινά από εδώ και πέρα μια περίοδος με τους/τις Διευθυντές/-ντριες και τις Προϊσταμένες να καλούνται από το ΥΠΑΙΘΑ να πάρουν τον ρόλο του αξιολογητή των συναδέλφων/-ισσών τους και να βρεθούν απέναντί τους. Οι συναδέλφισσες και συνάδελφοι Διευθύντριες/-ντές και Προϊσταμένες έχουν τη δυνατότητα της μαζικής συμμετοχής στην ΑΑ και της ακύρωσης στην πράξη αυτού του σχεδίου.

Αναφορικά με την Απεργία - Αποχή σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  • Η Απεργία - Αποχή είναι νόμιμη απεργιακή μορφή πάλης.
  • Η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. (γνωμοδοτικό σημείωμα Τσίπρα)
  • Όσοι συμμετέχουν στην Απεργία Αποχή δεν μπορούν να έχουν καμία ποινή επειδή δεν αξιολόγησαν.
  • Τόσο από την ίδια τη συνταγματική, αλλά και υπερνομοθετική αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας, όσο και από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου και προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη. Έτσι, έχει κριθεί, ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθεαυτή αρνητικά για την εξέλιξη του υπαλλήλου, διότι συνιστά νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 30 του ν.1264/1982 (ΣτΕ 444/1996, 1907/2002). Ομοίως έχει κριθεί ότι δεν μπορεί να επέρχεται οποιαδήποτε δυσμενής υπηρεσιακή συνέπεια εις βάρος υπαλλήλου, λόγω της συμμετοχής αυτού σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση (ΔΕΑ 559/2020).
  • Είναι, εξάλλου, προφανές, ότι η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα ή να συνδεθεί έμμεσα ή άμεσα με την επιβολή οποιουδήποτε δυσμενούς διοικητικού ή άλλη μορφής μέτρου εις βάρος του υπαλλήλου, καθώς κάτι τέτοιο, θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας, θέτοντας υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκησή του, συνιστώντας εκ του αποτελέσματος απαγορευμένη κατά τον ν. 1264/1982 ανταπεργία. Υπενθυμίζεται, ότι ως ανταπεργία νοείται κάθε συλλογικό μέτρο, το οποίο λαμβάνει ο εργοδότης, που είτε εκφράζεται με άμεσες είτε με υποκρυπτόμενες συμπεριφορές, όπως η θέση σε διαθεσιμότητα ή η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, υπό την αίρεση της αποδοχής των όρων, που επιβάλλει ο εργοδότης ή η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων  και αποσκοπεί στο να εξαναγκαστούν οι απεργοί να παραιτηθούν από τις διεκδικήσεις τους και να απόσχουν από αγωνιστικά μέτρα (Λ. Ντάσιου Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο Τόμος Β/ΙΙ σελ. 1003). Η ανταπεργία γενικά απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του ν. 1264/1982, χωρίς διακρίσεις είτε πρόκειται περί φανερής είτε περί υποκρυπτόμενης, έχει δε εφαρμογή η απαγορευτική διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 1264/1982. (γνωμοδοτικό σημείωμα Τσίπρα)
  • Αναφορικά με τις/τους νεοδιόριστους/ες, δεν μπαίνουν στις πλατφόρμες και στην γραπτή πρόσκληση του/της διευθυντή/ντριας, προϊσταμένης/ου για το πρώτο ραντεβού, απαντούν με τη δήλωση Απεργίας - Αποχής ακριβώς όπως απάντησαν και στους αξιολογητές /σχολικούς συντονιστές.

ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΟΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών :

•              Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

•              Πάρου - Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»

•              Σύρου - Τήνου - Μυκόνου

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

poseidonos
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
Θα καταργηθούν 6 φανάρια, εξασφαλίζοντας ταχύτερη διέλευση των οχημάτων αλλά και ευκολότερη πρόσβαση των πεζών στη θάλασσα
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
pada
ΠΑΔΑ: Απάντηση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Παπαδόπουλο
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αβάσιμη εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΠΑ.Δ.Α. στην 106η Σύνοδο Πρυτάνεων διότι προσβάλλει καίρια και άμεσα...
ΠΑΔΑ: Απάντηση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Παπαδόπουλο
paralies3
Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε
Αυτές είναι οι 16 παραλίες της Αττικής και της Εύβοιας που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα παθογόνων μικροοργανισμών
Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε