ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Thumbnail
«Η στήριξη της δια ζώσης διδασκαλίας και η επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία όλοι επιθυμούμε, προϋποθέτει αυστηρά πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας, κυρίως όμως στήριξη των ΑΕΙ από το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες», τονίζει ο Σύλλογος Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Άμεση ενημέρωση από την επιτροπή λοιμωξιολόγων για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν στα ΑΕΙ, καθώς και υβριδική ή/και διαδικτυακή διδασκαλία, ζητά μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον, ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου των εισερχομένων στις εισόδους της Σχολής και να γίνει έλεγχος για τον επαρκή εξαερισμό των αμφιθεάτρων και των αιθουσών.

«Η στήριξη της δια ζώσης διδασκαλίας και η επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία όλοι επιθυμούμε, προϋποθέτει αυστηρά πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας, κυρίως όμως στήριξη των ΑΕΙ από το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες», επισημαίνεται σχετικά.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

Το ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής στην «κανονικότητα» και της «δια ζώσης» διεξαγωγής των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, του τρέχοντος ακ. Έτους.

Ο Σύλλογός μας και σε προηγούμενες ανακοινώσεις του είχε καλέσει τις Πρυτανικές αρχές και το Υπουργείο Παιδείας να δρομολογήσουν την επιστροφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην «προ Covid-19» κατάσταση, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις συστάσεις των ειδικών και τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιόδου.

Η ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, διοικητικού προσωπικού αλλά και των φοιτητών του ΕΚΠΑ στην επιχείρηση «Ελευθερία» μας ικανοποίησε ιδιαίτερα και απέδειξε έμπρακτα ότι τα μέλη της ακ. Κοινότητας του Πανεπιστημίου μας έχουμε αντιληφθεί τη σημασία του εμβολιασμού για την επιστροφή όλων μας στο φυσικό μας χώρο, στις αίθουσες διδασκαλίας η οποία πρέπει να γίνει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σεβόμενοι πάντοτε τα όποια πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ βρίσκονται εν ισχύ.

Το Υπουργείο Παιδείας, μόλις 15 μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, με ανακοίνωσή του ενημέρωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη διεξαγωγή των μαθημάτων «αποκλειστικά δια ζώσης με τη μέγιστη πληρότητα» των αιθουσών. Αναμένεται, βέβαια, η ΚΥΑ που θα εξειδικεύει τα όποια μέτρα ενδεικτικώς αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, αλλά σίγουρα θα κινείται και αυτή προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως και οι κάθε είδους γενικόλογες ανακοινώσεις, δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Σχολής ή και Τμήματος και, προφανώς, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα και εστιάζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σχολές σε αριθμό φοιτητών στην Ελλάδα και στην οποία καθημερινά παρακολουθούν μαθήματα πλέον των 9.000 φοιτητών. Αποτελείται από 13 τμήματα και φέτος εισήχθησαν σε αυτά περισσότεροι από 1500 πρωτοετείς φοιτητές. Η κατάρτιση και μόνο συνδυαστικού ωρολογίου προγράμματος αποτελεί εγχείρημα υπερβολικά πολύπλοκο και δύσκολο στην εφαρμογή του. Τα

Υποχρεωτικά μαθήματα των πιο πολυπληθών τμημάτων (Φιλολογικό- Ιστορίας/Αρχαιολογίας - Ψυχολογίας) και τα προσφερόμενα μέσα από διατμηματικές συνεργασίες σε πλέον του ενός τμήματος, δηλώνονται από περισσότερους από 1000 φοιτητές και το πραγματικό ακροατήριο συχνά υπερβαίνει τα 400 άτομα σε αμφιθέατρα χωρητικότητας 300 ατόμων.

Ουσιαστικά, και σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν μέχρι σήμερα ανακοινωθεί, η ευθύνη ελέγχου των εισερχομένων σε κάθε αίθουσα ή αμφιθέατρο ανήκει στο τμήμα ή στον διδάσκοντα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τέτοιος όγκος φοιτητών είναι αδύνατο να ελεγχθεί αλλά και σε πιο απλές περιπτώσεις, όπως αυτές των λιγότερο πολυπληθών τμημάτων ο έλεγχος 100 και πλέον συμμετεχόντων μετατρέπει τα μαθήματα σε κέντρο ελέγχου πιστοποιητικών.

Επιπλέον η τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων «Υγιεινής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρκούς αερισμού, ο συνεχής καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισμό», προϋποθέτει την ύπαρξη νεκρών διαστημάτων μεταξύ των διαδοχικών μαθημάτων γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση μιας Σχολής το ωράριο της οποίας πλησιάζει το δωδεκάωρο (τα μαθήματα αρχίζουν στις 9:00 και ολοκληρώνονται στις 21:00). Επιπροσθέτως, το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί για τον καθαρισμό και απολύμανση όλων των χώρων διδασκαλίας (21 αμφιθέατρα και γύρω στις 25 αίθουσες) ανάμεσα στα μαθήματα.

Η στήριξη της δια ζώσης διδασκαλίας και η επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία όλοι επιθυμούμε, προϋποθέτει αυστηρά πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας, κυρίως όμως στήριξη των ΑΕΙ από το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ζητάμε:

• να υπάρξει άμεση ενημέρωση από την επιτροπή λοιμωξιολόγων για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ.

• να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες κάθε ΑΕΙ, Σχολής και Τμήματος και να προβλεφθεί, κατ’εξαίρεση με απόφαση Τμήματος και έγκριση από τη Σύγκλητο, η δυνατότητα υβριδικής ή/και διαδικτυακής (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) διδασκαλίας σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθήματος.

• να δοθούν άμεσα τα απαιτούμενα κονδύλια για ενοικίαση χώρων και πρόσληψη προσωπικού για όπου χρειάζονται. Η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού να μην περιορίζεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα με «αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο των κατά περίπτωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των συμμετεχόντων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία» αλλά να επεκταθεί και σε προσωπικό καθαριότητας. Ταυτόχρονα δε να δοθεί η δυνατότητα και τα απαιτούμενα κονδύλια για ενοικίαση χώρων που θα αποσυμφορήσουν τις υπάρχουσες δομές.

Όσον αφορά στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ζητάμε επιπλέον :

• να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου των εισερχομένων, στις εισόδους της Σχολής, ώστε να αποκλεισθούν οι νοσούντες από COVID-19.

• να γίνει έλεγχος από την ΤΥΠΑ των αμφιθεάτρων και των αιθουσών για τον επαρκή εξαερισμό τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Επίδομα παιδιού: Νωρίτερα λόγω 28ης Οκτωβρίου - Ποιες άλλες παροχές πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ

Τι ισχύει για τα σχολεία από σήμερα με τα νέα έκτακτα μέτρα

Προσλήψεις σε Δήμους: Ανοίγουν 1.700 μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Έρχονται 1.163 μόνιμες προσφορές σε τρία υπουργεία

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδοτεί και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑ: Επίτιμος Διδάκτορας στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών ο Διονύσιος N. Μουσμούτης
Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της...
ΕΚΠΑ: Επίτιμος Διδάκτορας στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών ο Διονύσιος N. Μουσμούτης
Σχολείο στο Μοσχάτο: Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή - Ενοχλούσε μαθήτριες στα social media
Ο 45χρονος καθηγητής έκανε σεξιστικά σχόλια και έστελνε αιτήματα φιλίας σε μαθήτριες στα social media - Τι δήλωσε η Ζέττα Μακρή
Σχολείο στο Μοσχάτο: Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή - Ενοχλούσε μαθήτριες στα social media
Εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Εργαζόμενος χτυπήθηκε από γερανογέφυρα
Οι εργαζόμενοι, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ προχωρούν σε 24ωρη απεργία από σήμερα στις 00:00 ως τις 12 τα...
Εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Εργαζόμενος χτυπήθηκε από γερανογέφυρα
nosokomeio-meth
Έκτακτο σχέδιο στη Θεσσαλονίκη: Ιδιωτική κλινική και νοσοκομείο για ασθενείς Covid
Ενεργοποιείται ένα έκτακτο σχέδιο στη Θεσσαλονίκη ώστε ασθενείς με κορονοϊό που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα να μεταφερθούν σε ιδιωτική κλινική. 
Έκτακτο σχέδιο στη Θεσσαλονίκη: Ιδιωτική κλινική και νοσοκομείο για ασθενείς Covid