Αναξιοκρατικές μέθοδοι κατάταξης στους πίνακες διορισμού ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Καταγγελία για αναξιοκρατικές μεθόδους κατάταξης σχετικά με τους νέους πίνακες διορισμού των ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αφορά τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020
όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του 3&4/9/20. 
 

ενδεικτικός πίνακας διορισμού (Α) ως στιγμιότυπο οθόνης

 

επεξηγηματικά σύμβολα πίνακα (1) για τους πίνακες (Α) και (Β)


Ξεκινώντας από την αρχή λέμε πως από τότε που γνωρίζουμε (το 2003 συγκεκριμένα) ήταν πάντα ξεχωριστά οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες ΜΕ προϋπηρεσία και αυτούς ΧΩΡΊΣ προϋπηρεσία (αναζητήστε εδώ e-aitisi.sch.gr). Βλέποντας τους προσωρινούς πίνακες όπως αυτοί αναρτήθηκαν στον ΑΣΕΠ στις 3&4 Σεπτέμβρη, τίθενται κατευθείαν τα εξής ερωτήματα:


   1) Τι έγινε ξαφνικά και στους νέους πίνακες όπως βλέπετε στα στιγμιότυπα οθόνης (screen shots) αυτό ΔΕΝ έγινε και "υποψήφιοι εκπαιδευτικοί" (διότι ΔΕΝ έχουν ούτε μια ώρα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας) μπαίνουν μπροστά από εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία τόσο εκπαιδευτική άλλο τόσο και επαγγελματική με μόνο "προσόν"* το Παιδαγωγικό και χωρίς να έχουν ένα ένσημο εργατικό ή εκπαιδευτικό;

   2) Γιατί ενώ πιάνονται κριτήρια βαθμολογίας διορισμού όπως οι Η/Υ, η ξένη γλώσσα, τα τέκνα και η αναπηρία ΔΕΝ πιάνονται κριτήρια όπως το σύνολο της Επαγγελματικής προϋπηρεσίας που κατά την γνώμη μας είναι το νούμερο ένα και άκρως απαραίτητη** από τα προαναφερθέντα ΚΑΙ από το Παιδαγωγικό σε όλες τις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες;

   3) Γιατί ενώ πιάνονται κριτήρια βαθμολογίας διορισμού όπως οι Η/Υ, η ξένη γλώσσα, τα τέκνακαι η αναπηρία ΔΕΝ πιάνονται κριτήρια όπως το αν έχει και πόσα ο κάθε υποψήφιος σε άλλη ειδικότητα διαφορετικό/ά πτυχίο/ία -άρα θα είναι και σε κάποια άλλη θέση κάποιου άλλου πίνακα- στους πίνακες των ΤΕ01/02 και ΔΕ01/02;

   4) Γιατί η ΑΣΠΑΙΤΕ  έχει σταματήσει την παιδαγωγική κατάρτιση στις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες των ΤΕ01/02 και ΔΕ01/02 εδώ και μια δεκαετία και δεν προγραμμάτισε τους 10 (τουλάχιστον) ενεργούς εκπαιδευτικούς από τον κάθε πίνακα ΜΕ προϋπηρεσία των ΤΕ01/02 και ΔΕ01/02 ώστε να λάβουν αυτήν την πιστοποίηση; Τι συμφέροντα εξυπηρέτησε αυτή η "παράλειψη";

   5) Γιατί ιδιαιτέρως στους πίνακες των ΔΕ01/02 και ενώ είναι προαπαιτούμενο για να μπεις σε αυτούς η εργασιακή εμπειρία, υπάρχουν "υποψήφιοι εκπαιδευτικοί" (διότι ΔΕΝ έχουν ούτε μια ώρα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας) μπροστά από εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία τόσο εκπαιδευτική άλλο τόσο και επαγγελματική με μόνο "προσόν"* το Παιδαγωγικό και χωρίς να έχουν ένα ένσημο εργατικό ή εκπαιδευτικό;

   6) Γιατί στους πίνακες των ΔΕ01/02 πιάνεται ως κριτήριο μόνο τα 5 (πέντε) έτη εργασιακής εμπειρίας και όχι το σύνολο αυτής, που ειδικά στις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες*** θα έπρεπε να είναι το βασικότερο όλων των άλλων προσόντων διορισμού;
και τέλος 

   7) Γιατί συγχωνεύτηκαν τόσες και τόσες τεχνικές και εργαστηριακές ειδικότητες και στους ΔΕ01/02 αλλά και στους ΤΕ01/02; Τι εξυπηρετούσε αυτή η απαράδεκτη κίνηση;

Δυστυχώς ερωτήματα που κοστίζουν μια μόνιμη θέση σε εποχές τρομακτικά δύσκολες για την εύρεση μίας αξιοπρεπούς και σχετικά ικανοποιητικής εργασίας.

Οι υπεύθυνοι κατάταξης αυτών των κριτηρίων διορισμού και εφαρμογής στους πίνακες τεχνικών/εργαστηριακών ειδικοτήτων, που είναι φυσικά το Υπουργείο Παιδείας, ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως η ΑΣΠΑΙΤΕ και όλοι οι άλλοι υπεύθυνοι συμβουλευτικού χαρακτήρα -δεν ξέρουμε αν είναι και ο ΑΣΕΠ μέσα σε αυτούς- που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα σε βάρους της Τεχνικής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και προς όφελος συγκεκριμένων αντίστοιχων ειδικοτήτων ΠΕ, θα έπρεπε να απαντήσουν και να διορθώσουν εν τέλη τα τραγικά τους λάθη, που κοστίζουν στην ουσία στην ίδια την ποιότητα της παρεχόμενης Επαγγελματικής, Τεχνικής και Τεχνολογικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ο διαχειριστής/κάτοχος του ιστολογίου και συντάκτης του κειμένου
αναπληρωτής και ωρομίσθιος εργαστηριακός εκπαιδευτικός από το 2003 έως και το 2012
ειδικοτήτων με προϋπηρεσία ΤΕ01.04, ΔΕ02.02
ειδικοτήτων χωρίς προϋπηρεσία ΤΕ02.02
σύμφωνα με τις παλιές ειδικότητες πριν συγχωνευτούν ήμουν
ειδικοτήτων με προϋπηρεσία ΤΕ01.04 και ΔΕ01.11
ειδικοτήτων χωρίς προϋπηρεσία ΤΕ01.02 και ΔΕ01.12
βιογραφικό σημείωμα

--------
*μπαίνει σε εισαγωγικά η λέξη διότι κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι απλά ένα από τα κριτήρια κατάταξης βαθμολογίας που να έπεται από την Επαγγελματική και την Εκπαιδευτική προϋπηρεσία -ναι όπως το διαβάσατε, τρίτο στην σειρά

**κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενη η Επαγγελματική προϋπηρεσία στους πίνακες των ΤΕ01/02, όπως είναι στους ΔΕ01/02

***αναφερόμαστε στο σύνολο των τεχνικών/ειδικοτήτων και των ΔΕ01/02 αλλά και των ΤΕ01/02

--------

Απαραίτητες διευκρινίσεις:

α) Σαφώς τασσόμαστε υπέρ της απόκτησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αλλά και της συνεχούς εξειδίκευσης τόσο στα παιδαγωγικά ζητήματα άλλο τόσο και στα τεχνολογικά μιας και η τεχνολογία και οι παιδαγωγικές ανάγκες στην εποχή μας καθώς και η συνεχής κατάρτιση πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια με το χρόνο και την εποχή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις όλο μεγαλύτερες και αυξανόμενες προκλήσεις.
β) Αυτό δεν σημαίνει όμως πως τα 5 ή 10 ή 15 ή 20 χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας μπορούν να συγκριθούν με ένα έτος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ούτε φυσικά αντίστοιχα και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

γ) Αδυνατούμε να καταλάβουμε το σκεπτικό του νομοθέτη που βάζει 20 μονάδες στην 5ετή εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα στους ΔΕ01/02 (στήλη 2 του πίνακα 2 των επεξηγηματικών συμβόλων) και την έχει ισάξια με ένα πιστοποιητικό Η/Υ, που το έχει κι αυτό 20 μονάδες!
δ) Εμείς ζητάμε η Επαγγελματική Προϋπηρεσία να είναι τουλάχιστον ίδια και ίση βαθμολογικά με την Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία (δηλαδή ένας μήνας εργασίας = με (1) μία μονάδα βαθμολογίας) και η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια να είναι 20 βαθμοί.

ε) Όταν μας έπαιρναν τόσα χρόνια αναπληρωτές ΔΕΝ είχαν προαπαιτούμενο την κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Αυτό δεν μας εμπόδιζε όμως να κάνουμε σωστά την δουλειά μας. Τεχνικοί/Τεχνίτες είμαστε και μπορούμε να δείξουμε την τέχνη μας σε έναν μαθητή που την έχει ανάγκη ανά πάσα στιγμή. Την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια την έπαιρναν όσοι/ες δεν την είχαν αφού προσλαμβάνονταν στην Εκπαίδευση (σε αντίθεση με την Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία που δεν μπορεί να αποκτηθεί όποτε εμείς το θέλουμε). Αυτό γιατί να μην γίνει και τώρα;
 

ενδεικτικός πίνακας διορισμού (Β) ως στιγμιότυπο οθόνης

 

ενδεικτικός πίνακας διορισμού (Γ) ως στιγμιότυπο οθόνης

 

επεξηγηματικά σύμβολα πίνακα (2) για τον πίνακα (Γ)
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός: Με πόσα αντισώματα είμαστε ασφαλείς

Έκτακτα μέτρα τη Δευτέρα σε Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021
Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021 σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταμεία, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ [πίνακες]
Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021
Σχολεία: Αθλητικές δραστηριότητες την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού...
Σχολεία: Αθλητικές δραστηριότητες την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου
αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων, μολύβι
Ο πόλεμος για την αξιολόγηση – εκχέρσωση του δημόσιου σχολείου ξαναρχίζει!
Αναβρασμός στους εκπαιδευτικούς μετά τις απειλές του Υπουργείου Παιδείας για περικοπή μισθών όσων δεν αξιολογηθούν
Ο πόλεμος για την αξιολόγηση – εκχέρσωση του δημόσιου σχολείου ξαναρχίζει!