ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Δεκάδες κενά στην περιοχή - Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία Δημοτικών-Νηπιαγωγείων
Ανακοίνωση

ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Β΄ Δ/ΝΣΗΣ Π. Ε. ΑΘΗΝΑΣ – ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Π. Ε.  Β΄ Αθήνας – συνάντηση με τον Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας την Δευτέρα 14 – 10 – 2018

Την Δευτέρα 14 – 10 – 2019  το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου  πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό (υπηρεσιακές μεταβολές μονίμων εκπ/κών – τοποθετήσεις – αποσπάσεις – λειτουργικές υπεραριθμίες – τοποθετήσεις αναπληρωτών, βελτιώσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών κ.λπ.)

Το Δ. Σ.  του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου κατά την παράσταση διαμαρτυρίας τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας από την πρώτη μέρα είναι οι μόνιμοι διορισμοί όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών καλύπτοντας τις πάγιες ανάγκες. Αυτοί που καταδικάζουν τα σχολεία να είναι χωρίς εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα έναρξης του σχολικού έτους είναι το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση της Ν. Δ. που συνεχίζουν να εφαρμόζουν την πολιτική των μηδενικών διορισμών του μνημονιακού προκρούστη, της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. Ακόμα θέσαμε υπόψη του Δ/ντή Εκπαίδευσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας την πάγια θέση του Συλλόγου μας και του κλάδου για υπολογισμό των αναγκών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων μας με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους και όχι το σχεδιασμό των περικοπών και της μικρολογιστικής των ωρών της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ που σημαίνει (με βάση τις πάγιες θέσεις του κλάδου μας και του σωματείου μας):

1.κάλυψη όλων των τμημάτων του Δημοτικού Σχολείου με δασκάλους (χωρίς υπέρβαση του ορίου των 22 μαθητών ανά εκπαιδευτικό,

2. κάλυψη όλων των τμημάτων του ολοήμερου (με την ύπαρξη δασκάλου υπεύθυνου για το ολοήμερο σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής),

3. ενισχυτική διδασκαλία για κάθε μαθητή που την χρειάζεται,

4. εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για όλα τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη (ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ανά μαθητή που τον χρειάζεται,

5.  κάλυψη των αναγκαίων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,

6. ένταξη όλων των νηπίων και προνηπίων στα Νηπιαγωγεία με την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής και άμεση εφαρμογή της αναλογίας (που έχει ψηφιστεί) 22 νήπια – προνήπια ανά νηπιαγωγό,  

7. δύο νηπιαγωγοί για κάθε τμήμα νηπιαγωγείου που λειτουργεί με ολοήμερο,

8.ανακοίνωση – δημοσιοποίηση όλων των λειτουργικών κενών στους αναπληρωτές προκειμένου να κάνουν δηλώσεις τοποθέτησης,

9. ικανοποίηση από την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας όλων των αιτήσεων για βελτίωση τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί στην Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας,

10. κατάλληλος χωρισμός των σχολείων σε ομάδες προκειμένου να τοποθετηθούν και να δίνουν το ωράριό τους οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (να μη χωρίζονται τα συστεγαζόμενα σχολεία στις ομάδες για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) και να δίνουν το ωράριό τους οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εντός σχολικών μονάδων του ίδιου Δήμου,

11. άμεση κάλυψη των κενών στην ειδική αγωγή που υπάρχουν ακόμα με τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών που έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών και παρά το γεγονός ότι έχουν αιτηθεί στην Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας να υπηρετήσουν σε θέσεις ειδικής αγωγής δε ικανοποιούνται τα αιτήματά τους,  

12. δεν πρόκειται να ανεχθούμε να «λειτουργούν» τα σχολεία χωρίς το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό – όχι στις καταστρατηγήσεις ωραρίου των  εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) – όχι στην κάλυψη κενών με αναθέσεις μαθημάτων σε άλλες ειδικότητες (τα μαθήματα των ειδικοτήτων να καλύπτονται αποκλειστικά από τις οικίες ειδικότητες)  – μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών τώρα και μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που ακόμα υπάρχουν.

Στη συνέχεια τονίσαμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καταστρατηγήσεις και περιστολές σε ότι αφορά τα με αγώνες κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε ως σωματείο τις απαράδεκτες ενέργειες του ΥΠΑΙΘ και της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας για μερική ανακοίνωση των κενών (στοχευμένη κάλυψη των κενών) και των παράτυπων συνεχών μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε διαφορετικά σχολεία ή νηπιαγωγεία από την αρχική τους τοποθέτηση σε σχολεία ή νηπιαγωγεία που δεν είχαν καν δηλώσει στις αιτήσεις τοποθέτησής τους, ενώ ο Δ/ντής Εκπσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας μας ανακοίνωσε ότι  ύστερα από τις δύο φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών υπάρχουν ακόμα τα παρακάτω κενά – ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην Β΄Δ/νση Π. Ε. Αθήνας:

 5 Νηπιαγωγούς (γενικής Αγωγής)

10 Δασκάλους (γενικής Αγωγής) ,

2 Νηπιαγωγούς (ειδικής  Αγωγής) για τμήματα ένταξης,

2 Δασκάλους(ειδικής  Αγωγής) για τμήματα ένταξης,

103 Νηπιαγωγούς και Δασκάλους παράλληλης στήριξης, χωρίς να υπολογίζονται οι  φετινές εγκρίσεις για παράλληλες στηρίξεις που θα ανακοινωθούν 20 /10/2019

4 Εκπ/κούς Εικαστικών,

7 Εκπ/κούς Θεατρικής Αγωγής,

4 Εκπ/κούς Αγγλικών,

4 Εκπ/κούς Μουσικής,

4 Εκπ/κούς Πληροφορικής.

Επίσης δεν έχουν στελεχωθεί τα δημοτικά σχολεία με τμήματα ΖΕΠ (όπου έχουν κάνει αίτηση και αυτά έχουν εγκριθεί).

Τέλος στα ειδικά σχολεία της περιοχής υπάρχει πλήρης έλλειψη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι υπάρχουν ακόμα, ένα μήνα και πλέον μετά από την έναρξη του σχολικού έτους, δεκάδες κενά και ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία της περιοχής μας με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα τα σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής μας.

Να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχουν ολοήμερα δημοτικά σχολεία που δεν έχουν αναπτύξει πλήρως το ολοήμερο πρόγραμμα ή ακόμα σε μερικές περιπτώσεις δεν έχουν ανοίξει καν το ολοήμερο ταλαιπωρώντας γονείς και μαθητές.

Στα ερωτήματα που τέθηκαν από την πλευρά μας στον Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας ουσιαστικά δεν λάβαμε ξεκάθαρες και σαφείς απαντήσεις, αφού ζητήσαμε να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των σχολείων και νηπιαγωγείων με βάση τα αιτήματα των σωματείων μας και του κλάδου, να τηρηθεί η αναλογία 1:1 για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης που για πρώτη χρονιά πέρυσι είχαμε διεκδικήσει και πετύχει, να τακτοποιηθεί νομικά (με δημοσίευση στο ΦΕΚ)  η ίδρυση των παραρτημάτων των νηπιαγωγείων που ζήτησαν Δήμοι της περιοχής να ιδρυθούν ενώ οι ίδιοι Δήμοι είχαν ζητήσει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, να μην χωρίζονται τα συστεγαζόμενα σχολεία στις ομάδες για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων κ.ά., για τα οποία οι υπεύθυνοι της Διοίκησης της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας μας δήλωσαν είτε ότι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες είτε ότι δεν μπορούν  να δεσμευτούν για τις ενέργειες της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας και δεν μπορούν  να μας απαντήσουν για το τι θα κάνουν με βάση όσα τους καταθέσαμε.

Θεωρώντας  για άλλη μια φορά απαράδεκτη τη στάση αυτή των υπευθύνων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ και αυτούς και τις πολιτικές της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ τις οποίες εφαρμόζουν.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Αμαρουσίου καλεί τα μέλη του, τους συλλόγους διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων να συνεχίσουν τη λειτουργία των σχολείων με βάση το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπάρχει μέχρι την πλήρη κάλυψη όλων των κενών χωρίς εκπτώσεις και καταστρατηγήσεις στα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις των εκπαιδευτικών.

Τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία οφείλουν να παρέχουν ποιοτική δημόσια και δωρεάν παιδεία στα παιδιά της χώρας μας χωρίς περικοπές και εκπτώσεις με μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα λειτουργούν στη βάση κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων και όχι έρμαια των σχεδιασμών της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ και των μνημονιακών πολιτικών της.

Όλες και όλοι μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις και τις μαζικές διαδικασίες, μαζί με τους γονείς των μαθητών μας, δυναμώνουμε τον αγώνα για τις ανάγκες μας στη Μόρφωση και τη Δουλειά. 

Καμία αναμονή και υποχώρηση από το να διεκδικήσουμε και να αποσπάσουμε αυτό που είναι πραγματικά σύγχρονο κι αναγκαίο για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής  ηλικίας και τις οικογένειές τους.

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως για διαγωγή στο απολυτήριο: Πρέπει να αποτιμάται η συμπεριφορά του μαθητή
Ν. Κεραμέως για διαγωγή στο απολυτήριο: Πρέπει να αποτιμάται η συμπεριφορά του μαθητή
«Δε νοείται κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία», δήλωσε για την επαναλειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ν. Κεραμέως για διαγωγή στο απολυτήριο: Πρέπει να αποτιμάται η συμπεριφορά του μαθητή
Πανελλαδικές: Άμεσα μέτρα για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Πανελλαδικές: Άμεσα μέτρα για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ερώτηση κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη λήψη άμεσων μέτρων για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων των Πανελλήνιων εξετάσεων
Πανελλαδικές: Άμεσα μέτρα για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ