ΑΣΕ Β' ΕΛΜΕ Αθήνας: Να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα του ΕΕΕΕΚ Κωφών
Ανακοίνωση

Στο ΕΕΕΕΚ Κωφών της Α΄ ΔΙΔΕ Αθήνας φοιτούν 18 κωφοί μαθητές με σύνοδες πολλαπλές αναπηρίες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο στη στελέχωσή του είναι οξυμένα.

Συγκεκριμένα:

 • Δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις στο σχολείο, εκτός από μία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ΔΕ. Φέτος υπηρετούν 3 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, 3 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - ΕΕΠ) και 2 αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Αυτό σε δομές όπως το ΕΕΕΕΚ Κωφών είναι αντιπαιδαγωγικό, μιας και οι μαθητές έχουν ανάγκη από σταθερή σχέση με τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό.
 • Στο προσωπικό που λείπει συμπεριλαμβάνονται οι δύο ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο (ένας γεωπόνος και ένας καλλιτεχνικών, πλήρους ωραρίου), με αποτέλεσμα το σχολείο να λειτουργεί μέχρι τις 11.30 πμ (!!!).
 • Εκκρεμεί η μεταφορά τεσσάρων μαθητών, που δεν γίνεται καθόλου, με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να παραμένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Εκκρεμεί η δημιουργία νέας ειδικότητας Αυτόνομης Διαβίωσης, που είναι απαραίτητη για τους μαθητές και για την οποία έχει καταθέσει σχετικό αίτημα το σχολείο.
 • Δεν έχει δρομολογηθεί νέο σχολικό κτίριο για τη μεταφορά του ΕΕΕΕΚ, σε ήδη χαρακτηρισμένο χώρο επί της οδού Λάμψα στους Αμπελόκηπους, ώστε οι μαθητές να μπορούν να προαυλίζονται και να μπορεί στην πράξη να λειτουργεί ολοκληρωμένα η ειδικότητα της γεωπονίας. Έτσι, το σχολείο συνεχίζει να φιλοξενείται από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το πρόβλημα του προαυλισμού μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιπλέον παραχώρηση κατάλληλου χώρου.

Διεκδικούμε:

 • Να προχωρήσει η προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων που αφορούν το σχολείο σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ και η κάλυψή τους με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 • Να καλυφθούν άμεσα τα κενά στο σχολείο.
 • Να αντιμετωπιστεί η μεταφορά όλων των μαθητών και να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου.
 • Να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η ειδικότητας Αυτόνομης Διαβίωσης, με όλη την απαιτούμενη υποδομή και προσωπικό.
 • Να διασφαλιστεί άμεσα κατάλληλος χώρος για τον προαυλισμό των μαθητών και για την ολοκληρωμένη λειτουργία της ειδικότητας της γεωπονίας.
 • Να προχωρήσει άμεσα το νέο σχολείο στην οδό Λάμψα στους Αμπελόκηπους και να μεταφερθεί εκεί το ΕΕΕΕΚ, ώστε να υπάρξουν σύγχρονες και εκπαιδευτικά λειτουργικές σχολικές, αθλητικές, υλικοτεχνικές και λοιπές υποδομές που έχουν ανάγκη οι μαθητές.

σχετικά άρθρα