Ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας, καθώς και όσων αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας, σχετικά με τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά
ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας

 «Ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας, καθώς και όσων αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας, σχετικά με τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Το ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας, με την 33η/10-7-2018 Πράξη του, αποφάσισε να σταματήσει τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, επειδή δεν υπάρχει σαφής εικόνα των κενών. Οι τοποθετήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. 

Οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά θα συνεχιστούν με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019, με τη σειρά που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στη Δ.Δ.Ε.  Δ΄ Αθήνας θα κληθούν στις 20-8-2018 να δηλώσουν σχολεία με μεγάλα κενά για προσωρινή τοποθέτηση (μέχρι την τοποθέτησή τους για κάλυψη λειτουργικών κενών).

Επίσης την 27η Αυγούστου 2018, θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας (συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπασθεί στη Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας) και επιθυμούν να καλύψουν λειτουργικά κενά (τα οποία θα δημοσιοποιηθούν με την πρόσκληση) για το διδακτικό έτος 2018 – 2019, στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

  1. Μουσικό Σχολείο Αλίμου.
  2. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τμήματα Ένταξης.
  3. 2ο ΓΕΛ και 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ελληνικού.
  4. Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης & Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

best of network

σχετικά άρθρα

Μπογδάνος σε Μοσκοβισί: Ο ακροαριστερός τρομοκρατικός βραχίωνας του αγαπημένου σας ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την επίθεση στον ΣΚΑΪ
Μπογδάνος σε Μοσκοβισί: Ο ακροαριστερός τρομοκρατικός βραχίωνας του αγαπημένου σας ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την επίθεση στον ΣΚΑΪ
Απάντηση στο tweet του Ευρωπαίου επιτρόπου
Μπογδάνος σε Μοσκοβισί: Ο ακροαριστερός τρομοκρατικός βραχίωνας του αγαπημένου σας ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την επίθεση στον ΣΚΑΪ