Εκπαίδευση
Ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

Ενημέρωση απέστειλε ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος, σχετικά με όσα πρόκειται να συζητηθούν στην έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 5 Απριλίου.

Η ενημέρωση

«Την Παρασκευή 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ με θέμα τη διαβίβαση διορθωτικής πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία 2024.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου πραγματοποιείται ενόψει της δημοσίευσης της εγκυκλίου αποσπάσεων 2024-2025 και προκειμένου για την ενημέρωση των λειτουργικών κενών, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Οι μεταθέσεις (και αποσπάσεις) εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α ́296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α ́240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α ́12), το π.δ. 50/96 (Α ́45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8,περ.Β ́του π.δ. 100/97 (Α ́94), το άρθρο 8, περ. Β ́ του π.δ. 100/97 (Α ́94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3. του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α ́70 ), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α ́12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α ́296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α ́70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α ́111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του

ν.4722/2020 (A ́177).

Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους δεν προβλέπεται μοριοδότηση και

οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης (και απόσπασης) για τα Μουσικά Σχολεία.

Εκφράζω τη διαφωνία μου, υπερασπιζόμενος και τις θέσεις της ΟΛΜΕ και διεκδικώ/ούμε την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου με βάση το οποίο γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις σε Μουσικά, καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία. Παρακάτω, πιο αναλυτικά η θέση μου.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(απ’ τη συνάντηση στο Υπουργείο με την Υφυπουργό κα Μακρή στις 2/4/24)

Πέραν όλων των άλλων σημαντικών, κυρίαρχο θέμα, στα όσα έθεσα υπόψη της Υφυπουργού κ. Μακρή και του Γ.Γ κ. Κατσαρού, κατά τη συνάντηση της ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία στις 2 Απριλίου, ήταν η αναγκαιότητα της άμεσης αλλαγής του ισχύοντος πλαισίου με βάση το οποίο γίνονται οι μεταθέσεις και  αποσπάσεις στα μουσικά σχολεία

Να αναφέρω ότι:

  • Έχω συνυπογράψει - από τους πρώτους μάλιστα - και στηρίζω το υπόμνημα εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων για συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων, μοριοδότηση και διαφάνεια σχετικά με τις μεταθέσεις, αποσπάσεις στα σχολεία αυτά.

Ένα υπόμνημα που στηρίζουν με την υπογραφή τους γύρω στους 450 εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων και 25 ΕΛΜΕ!!!

Ένα υπόμνημα που μαζί με άλλα σχετικά υπομνήματα και σχετική νομική γνωμοδότηση κατέθεσα στην Υφυπουργό και στον Γενικό Γραμματέα και αποτέλεσε βάση συζήτησης και πίεσης για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του συνόλου των εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων.  

  • Είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις μου στο Συμβούλιο και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, για την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου με βάση το οποίο γίνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία αυτά, με βάση και τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Είναι σημαντικό που υπάρχει απόφαση της ΟΛΜΕ από το 20ο Συνέδριο για αυτό τον σκοπό.

Με βάση ότι:

Δεν προβλέπεται μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων προς μετάθεση εκπαιδευτικών, ούτε κατάταξη όλων των υποψηφίων σε αξιολογική σειρά

Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Μουσικά Σχολεία

Καταπατείται η αρχή της ισότητας την οποία καθιερώνει το άρθρο 4§1 του Συντάγματος ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες

Στα Μουσικά σχολεία, όπως και στα Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά, δεν μπορούν οι συνάδελφοι/ισσες να υπολογίσουν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τα μόριά τους

αποτελεί αναγκαιότητα να γίνουν τα παρακάτω:

Άμεση τροποποίηση της εγκυκλίου Μεταθέσεων & Αποσπάσεων για τα Μουσικά Σχολεία, η οποία θα περιλαμβάνει ξεκάθαρη μοριοδότηση για κάθε προσόν ξεχωριστά και συνυπολογισμό όλων των κριτηρίων (ακαδημαϊκών, προϋπηρεσία, κοινωνικών).

Άμεση σύσταση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

Άμεση τροποποίηση της διαδικασίας δεύτερης φάσης αποσπάσεων, έχοντας το δικαίωμα αίτησης απόσπασης σε όλα τα Μουσικά Σχολεία, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται λειτουργικό κενό ή όχι στα σχολεία επιλογής κατά τη διάρκεια των αιτήσεων.

Επίσης, έθεσα το ζήτημα, τόσο για τις φετινές μεταθέσεις, όσο και τις περσινές ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, με άμεσες ενέργειες από μεριάς του Υπουργείου, να γίνουν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να αρθούν οι όποιες αδικίες. Να δοθούν οι κενές εναπομείνασες θέσεις στους αιτούντες που θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και είναι διορισμένοι/ες σε μουσικό σχολείο. Η αιτιολόγηση για όσους/όσες δεν  μετατέθηκαν λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της 5ετούς αποδεδειγμένης ενασχόλησης με το αντικείμενο, που θα μπορούσε μάλιστα να πιστοποιηθεί με μια απλή βεβαίωση φορέα (δημοσίου ή και ιδιωτικού), κινείται σε «θολά νερά». Αυτή η παράμετρος με την πενταετία, συνιστά, κατά την άποψή μου, αδικία και παρατυπία, καθώς δεν προβλέπεται ρητά από διατάξεις. Επομένως πρέπει να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις των μουσικών σχολείων, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις για αυτές τις θέσεις.  

Να προβλεφθεί η πραγματοποίηση αμοιβαίων μεταθέσεων και στα Μουσικά σχολεία. Επειδή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση να εφαρμοστεί και από φέτος.

Προτρέπω τους/τις συναδέλφους/ισσες να εξαντλούν κάθε νόμιμο δικαίωμα τους και σε πρώτη φάση να υποβάλλουν ενστάσεις, όπου για τις φετινές μεταθέσεις, η προθεσμία είναι 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, άρα μέχρι 11/4.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

taksi
Εκπαιδευτικοί Ηρακλείου: «Διεκδικούμε ασφαλή και δημόσια σχολεία»
«Ας σταματήσει η επίρριψη ευθυνών στους εκπαιδευτικούς από τη δημοτική αρχή Ηρακλείου! Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε σχολεία ασφαλή,...
Εκπαιδευτικοί Ηρακλείου: «Διεκδικούμε ασφαλή και δημόσια σχολεία»
kakopoiisi
Ασκούμενη δικηγόρος καταγγέλλει γνωστό ποινικολόγο: «Με χτύπησε στο πρόσωπο και με έβρισε»
Νέα καταγγελία για ξυλοδαρμό και εξύβριση σε βάρος γνωστού ποινικολόγου από ασκούμενη δικηγόρο
Ασκούμενη δικηγόρος καταγγέλλει γνωστό ποινικολόγο: «Με χτύπησε στο πρόσωπο και με έβρισε»