ΤΑΞΗ
Όλες οι άδειες που χορηγούνται σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ποιος τις χορηγεί

Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας «χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης»  (ΦΕΚ 2648/τ.Β/07-10-2014).

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Δείτε σε μορφή pdf αναλυτικά τις άδειες που χορηγούνται και ποιος τις χορηγεί

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Δείτε αναλυτικά τις άδειες που χορηγούνται και ποιος τις χορηγεί

Συγκεκριμένα ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

Κανονική άδεια

Ειδική άδεια γάμου – θανάτου

Ειδική άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη

Ειδική άδεια νοσήματος (22 ημερών)

Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)

Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)

Ειδική άδεια αναπηρίας

Ειδική άδεια αιμοδοσίας

Άδεια ασθένειας τέκνων

Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου

Αναρρωτική άδεια

Άδεια εξετάσεων 

Η ανωτέρω αρμοδιότητα αφορά επίσης στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τη χορήγηση του ίδιου τύπου άδειας.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, η άδεια χορηγείται από τον Διευθυντή του σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός υπηρετεί τις περισσότερες ώρες, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές των υπολοίπων σχολείων.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, τηρείται Πρωτόκολλο, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

  • Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το οποίο πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Μονάδας.
  • Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας εκδίδει απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Σε περίπτωση που για τη χορήγηση της άδειας χρειάζεται γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΗ Υ.Ε. κλπ.), ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης του εκπαιδευτικού με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με τα παραστατικά φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ αντίγραφο της Απόφασης διαβιβάζεται στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της άδειας, κατά τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κριθεί ανίκανος για κάθε εργασία από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) για την απόλυση λόγω νόσου του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26/Α/9-2-2007 και στη συνέχεια διαβιβάζεται η Πράξη αυτή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης προκειμένου να εκδώσει την απόφαση απόλυσης του εν λόγω εκπαιδευτικού.

Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης χορηγεί:

 Άδεια κύησης  Άδεια λοχείας  Κανονική άδεια κυοφορίας  Άδεια 3μηνη (για ανατροφή 3ου παιδιού)  Άδεια 9μηνη ανατροφής ή μειωμένο ωράριο  Άδεια 6μηνη ανατροφής (για γέννηση δίδυμων, τρίδυμων κ.τ.λ.)  Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους  Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού  Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου  Άδεια συνδικαλιστική  Άδεια άνευ αποδοχών (έως 1 μήνα)  Άδεια αθλητική  Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 Κανονική άδεια  Άδεια γάμου – θανάτου  Άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)  Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος  Άδεια για συμμετοχή σε δίκη  Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος (22 ημερών)  Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)  Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)  Άδεια αναπηρίας  Άδεια αιμοδοσίας  Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου  Αναρρωτική άδεια  Άδεια φοιτητική – εξετάσεων  Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί

 Άδεια κύησης  Άδεια λοχείας  Μειωμένο ωράριο για ανατροφής τέκνου έως 2 ετών  Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους  Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού  Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου  Άδεια συνδικαλιστική  Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

 Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Δείτε αναλυτικά τις άδειες που χορηγούνται και ποιος τις χορηγεί

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aithousa
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
Πρόκειται για αποζημίωση προς τα σχολικά συγκροτήματα όπου σημειώνονται οι επιθέσεις, ενώ το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά από καταδικαστική απόφαση...
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
πυρκαγιά πυροσβεστική
Μεγάλη φωτιά στα Χανιά- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ
Μεγάλη φωτιά στα Χανιά- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο