Εκπαίδευση
Αναλυτικά οι τελικοί πίνακες οργανικών κενών ανά περιοχή μετάθεσης και ανά κλάδο και ειδικότητα στη Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή - Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση

Οι συνολικές αιτήσεις μετάθεσης που υποβλήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα ήταν 5.215 για τη Γενική Εκπαίδευση, 550 για  ΕΑΕ, 84 για σχολεία κωφών-τυφλών, 76 για ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου.

Υποβλήθηκαν επιπλέον 272 γενικής παιδείας για μουσικά σχολεία, 152 μουσικής παιδείας για μουσικά σχολεία, 55 για διαπολιτισμικά, 99 για καλλιτεχνικά.

Το ποσοστό ικανοποίησης μεταθέσεων επί του συνόλου των αιτήσεων ήταν  48.74%.

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι οι αιρετοί καταψήφισαν τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων με βάση τις θέσεις του κλάδου και τις συνεδριακές αποφάσεις της ΟΛΜΕ.

Επιπλέον, υπενθυμίζει στους εκπαιδευτικούς ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και τις 17 Μαρτίου του 2023 (https://www.minedu.gov.gr/news/54707-03-03-23-amoivaies-metatheseis).

Αναλυτικά ο τελικός πίνακας οργανικών κενών ανά περιοχή μετάθεσης και ανά κλάδο και ειδικότητα, στη Γενική Εκπαίδευση.

Αναλυτικά ο τελικός πίνακας οργανικών κενών ανά περιοχή μετάθεσης και ανά κλάδο και ειδικότητα, στην Ειδική Αγωγή.

Η ενημέρωση του αιρετού

Στις 2 Μαρτίου το Υπουργείο ανακοίνωσε τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε, οι οποίες τελικά ήταν στο σύνολό τους 3.170 (2.651 στη γενική εκπαίδευση, 287 στην ΕΑΕ, συμπεριλαμβανομένου των σχολείων τυφλών-κωφών, 21 σε ΚΕΔΑΣΥ, 25 σε Διαπολιτισμικά, 34 σε Καλλιτεχνικά  και 152 σε Μουσικά Σχολεία (74 Γενικής Παιδείας και 78 Μουσικής Παιδείας).

Αναλυτικά ο τελικός πίνακας οργανικών κενών ανά περιοχή μετάθεσης και ανά κλάδο και ειδικότητα (προτάσεις των ΠΔΕ, 2726 στη Γενική, 959 στην ΕΑΕ, 502 στα Μουσικά, 31 στα Διαπολιτισμικά, 68 στα Καλλιτεχνικά) στο παρακάτω link:

https://thodoros-katsonopoulos.webnode.gr/emeis/

Οι συνολικές αιτήσεις μετάθεσης που υποβλήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://teachers.minedu.gov.gr) ήταν 5.215 για τη Γενική Εκπαίδευση, 550 για  ΕΑΕ, 84 για  σχολεία κωφών-τυφλών, 76 για ΚΕΔΑΣΥ. Υποβλήθηκαν επιπλέον 272 γενικής παιδείας για μουσικά σχολεία, 152 μουσικής παιδείας για μουσικά σχολεία, 55 για διαπολιτισμικά, 99 για καλλιτεχνικά. Το ποσοστό ικανοποίησης μεταθέσεων επί του συνόλου των αιτήσεων ήταν  48.74%.

Να τονίσουμε, για μια φορά ακόμα, πόσο σημαντική είναι η παρουσία και συμμετοχή των αιρετών  στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναλογιζόμενοι μάλιστα και την εμπειρία της προηγούμενης διετίας. Η παρουσία και συμμετοχή μας στα ΥΣ  έχει ως σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών, μακριά από πελατειακές λογικές, εκδουλεύσεις και συνδιαχείριση με τη διοίκηση. Είμαστε ξανά «η φωνή, τα μάτια και τα αυτιά όλων των συναδέλφων/ισσων». Επαναφέρουμε τη δημοκρατία και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Συμβουλίων. Για εμάς, η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των εκπαιδευτικών με Δικαιοσύνη, Αμεροληψία και Διαφάνεια, δεν είναι χάρη ή «ευνοϊκή» εξυπηρέτηση, αλλά απαράγραπτο εργασιακό δικαίωμα! Η παρουσία μας - μετά την σκοτεινή διετία 2020-2022 -  συνέβαλε τα μέγιστα στην ικανοποίηση ενός σημαντικού αριθμού αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών μας.

Καταψηφίσαμε τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων με βάση τις θέσεις του κλάδου και τις συνεδριακές αποφάσεις της ΟΛΜΕ. Με βάση τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ ζητάμε τα παρακάτω:

 • Μόνιμους διορισμούς για κάλυψη όλων των πραγματικών κενών. Πρόσληψη αναπληρωτών/τριών για πραγματική αναπλήρωση.
 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών σύμφωνα με τις προτάσεις των ΠΥΣΔΕ υποχρεωτικά, σε μία φάση.
 • Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων αναπληρωτών/τριών και μονίμων εκπαιδευτικών.
 • Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς.
 • Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Στην κλιμάκωση μείωσης του ωραρίου με βάση την προϋπηρεσία, θεσμοθέτηση μιας νέας κατηγορίας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τα 28 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να έχουν και αυτοί κατά δύο ώρες μείωση στο υποχρεωτικό τους ωράριο.
 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω προβλημάτων υγείας, όπως ισχύει και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 1 ώρα σε κάθε σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία. Οικονομική κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.
 • Επαναφορά της 3ωρης μείωσης ωραρίου Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και της 2ωρης μείωσης ωραρίου για εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 • Μείωση της υποχρεωτικής υπηρέτησης της οργανικής σε έναν χρόνο από δύο για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς. Κατάργηση της υποχρέωσης υπηρέτησης της οργανικής για τους/τις νεοδιόριστους/ες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως ισχύει για τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς.
 • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
 • Βελτίωση των ρυθμίσεων του ν.4386/2016 που αφορούν τόσο στην άρση της προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου μέχρι την οποία μπορεί να γίνεται συμπλήρωση ωραρίου με γραμματειακή υποστήριξη όσο και στη συμπλήρωση ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων της Α/μιας και Β/μιας.
 • Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων ανεξάρτητων και μη ελεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία. Ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική τους λειτουργία. Επαναφορά των δημοκρατικά εκλεγμένων αιρετών στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής στελεχών. Κατάργηση της τροπολογίας Κεραμέως για ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών και διεξαγωγή των εκλογών την πρώτη Τετάρτη κάθε δεύτερου Νοέμβρη με τις ρυθμίσεις που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
 • Συμμετοχή των αιρετών του ΚΥΣΔΕ στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για κενά και πλεονάσματα. Σε αυτά να συνυπολογίζονται οι συνταξιοδοτήσεις που θα πρέπει να οριστικοποιούνται εγκαίρως.
 • Αναμοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης, καθώς και ένταξη νέων κριτηρίων, (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
 • Κατάργηση της υποχρέωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Να τους δοθεί το δικαίωμα μετάθεσης με την ολοκλήρωση ενός έτους υπηρέτησης στο ΠΥΣΔΕ διορισμού.
 • Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ και τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης σε κάθε περιοχή. Οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές να γίνονται για μια 3ετία. Έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των αποσπάσεων μέχρι τις 30 Ιούνη.
 • Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις, αλλά και τις αποσπάσεις σε αυτά.

                                                                                                          Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

     Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ μέχρι και 17/03/2023 (https://www.minedu.gov.gr/news/54707-03-03-23-amoivaies-metatheseis).

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 05/03/2023 

Θοδωρής Κατσωνόπουλος,

αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πως να χάσετε λίπος από την κοιλιά: Μια γρήγορη και αποτελεσματική δίαιτα και προπαντός υγιεινή

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα