iep ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Για την υποστήριξη του έργου «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση»

Το ΙΕΠ απευθύνει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών α) διοικητικής / διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και β) τεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700009, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140, Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά α) τη διαχειριστική υποστήριξη των επιστημονικών εργασιών της ΕΟΕ, των ομάδων εμπειρογνωμόνων και της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και της επικοινωνίας με τον Ανάδοχο του Υποέργου 2, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και των εισηγήσεων που θα απαιτηθούν, καθώς και την ανάγκη παρακολούθησης της ροής εργασιών και β) την τεχνική υποστήριξη που αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης των αξιολογήσεων/εγκρίσεων που αναφέρονται στην Ενότητα Εργασιών 4: Διαχειριστική υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη του έργου.

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το έργο α) της θέσης Κ.Θ.1 (Διοικητική/Διαχειριστική υποστήριξη) και β) Κ.Θ.2 (Τεχνική υποστήριξη του έργου) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά ανά ανθρωπομήνα (1.451,61€/ΑΜ) για κάθε έναν από τους Αντισυμβαλλόμενους πλέον ΦΠΑ, ήτοι χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€/ΑΜ) ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Για κάθε ημερολογιακό μήνα μπορεί να παρασχεθεί κατά το μέγιστο έως ένας ανθρωπομήνας (168 ώρες παραγωγικού έργου).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την Παρασκευή, 27-01-2023 και ώρα 15:00 έως και την Τρίτη, 07/02/2023 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
Όσοι/Όσες υποβάλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του ΙΕΠ για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO.

Σχετική Πρόσκληση
Yποβολή αίτησης εδώ

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα