iep ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Για την υποστήριξη του έργου «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση»

Το ΙΕΠ απευθύνει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών α) διοικητικής / διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και β) τεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700009, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140, Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά α) τη διαχειριστική υποστήριξη των επιστημονικών εργασιών της ΕΟΕ, των ομάδων εμπειρογνωμόνων και της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και της επικοινωνίας με τον Ανάδοχο του Υποέργου 2, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και των εισηγήσεων που θα απαιτηθούν, καθώς και την ανάγκη παρακολούθησης της ροής εργασιών και β) την τεχνική υποστήριξη που αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης των αξιολογήσεων/εγκρίσεων που αναφέρονται στην Ενότητα Εργασιών 4: Διαχειριστική υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη του έργου.

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το έργο α) της θέσης Κ.Θ.1 (Διοικητική/Διαχειριστική υποστήριξη) και β) Κ.Θ.2 (Τεχνική υποστήριξη του έργου) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά ανά ανθρωπομήνα (1.451,61€/ΑΜ) για κάθε έναν από τους Αντισυμβαλλόμενους πλέον ΦΠΑ, ήτοι χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€/ΑΜ) ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Για κάθε ημερολογιακό μήνα μπορεί να παρασχεθεί κατά το μέγιστο έως ένας ανθρωπομήνας (168 ώρες παραγωγικού έργου).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την Παρασκευή, 27-01-2023 και ώρα 15:00 έως και την Τρίτη, 07/02/2023 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
Όσοι/Όσες υποβάλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του ΙΕΠ για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO.

Σχετική Πρόσκληση
Yποβολή αίτησης εδώ

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2023: Τα θέματα και οι λύσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρυτανικές εκλογές Παν. Μακεδονίας: Η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και η Πρόσκληση για τη θέση Πρύτανη
Η Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή...
Πρυτανικές εκλογές Παν. Μακεδονίας: Η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και η Πρόσκληση για τη θέση Πρύτανη
πανελληνιες
Πανελλαδικές 2023: Τα θέματα της Έκθεσης και οι... καταργημένες κοινωνικές επιστήμες
Πανελλαδικές 2023: Τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν κείμενα, να επιλύσουν γλωσσικές ασκήσεις, να παράξουν λόγο, για κοινωνικά φαινόμενα την ουσία...
Πανελλαδικές 2023: Τα θέματα της Έκθεσης και οι... καταργημένες κοινωνικές επιστήμες
πανελληνιες
Πανελλήνιες 2023: Στην έκθεση φέτος κάποια παιδιά έγραψαν... από καρδιάς!
Πανελλήνιες 2023: Ο Π. σκέφτηκε τον πατέρα του που όλη μέρα δίνει διαταγές στη μητέρα του θεωρώντας πως οι οικιακές εργασίες είναι «προνόμιο» της...
Πανελλήνιες 2023: Στην έκθεση φέτος κάποια παιδιά έγραψαν... από καρδιάς!
panelladikes_exetaseis.jpg
Πανελλήνιες 2023 - Θέμα Ν. Γλώσσας: Ένοχος ο … Αριστοτέλης για τις γυναικοκτονίες!
Πανελλήνιες 2023 - Νεοελληνική Γλώσσα: Το αποτέλεσμα είναι να  καταπνίγεται ο αυθορμητισμός και να εθίζονται οι μαθητές στην ανειλικρίνεια και την...
Πανελλήνιες 2023 - Θέμα Ν. Γλώσσας: Ένοχος ο … Αριστοτέλης για τις γυναικοκτονίες!