Φοιτητικά συγγράμματα: Ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα δηλώσεις και διανομή
Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες

Ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων  για το χειμερινό εξάμηνο από τους φοιτητές, καθώς και η διανομή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έχει επίσης ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η διαδικασία προβλέπει ότι κάθε εκδότης υποδεικνύει τα σημεία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα των ενδιαφερόμενων ΑΕΙ. Αν ο εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία ή την τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα ενταχθεί στον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό από αυτό των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης οφείλει να χρησιμοποιήσει, με δική του χρέωση, την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει ο «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Επισημαίνεται μάλιστα, ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων

Η ενημέρωση για τα συγγράμματα

Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή τους στους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

- Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

- Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή εταιρείας ταχυμεταφοράς που προβλέπεται στην παρ. 5 του Άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28.07.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2433).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη κάθε εκδότης υποδεικνύει τα σημεία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα των ενδιαφερόμενων ΑΕΙ. Αν ο εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία ή την τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα ενταχθεί στον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό από αυτό των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης οφείλει να χρησιμοποιήσει, με δική του χρέωση, την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει ο «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, μεριμνώντας για την άμεση αποστολή αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «Εύδοξος».

Και παράταση περιόδου ηλεκτρονικής κοστολόγησης

Με άλλη ανακοίνωση εξάλλου, το Υπουργείο ενημερώνει ότι δόθηκε νέα παράταση περιόδου ηλεκτρονικής κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022‐2023 στο Π.Σ. Εύδοξος:

Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 84987/Ζ1/8-7-2022, 98907/Ζ1/5-8-2022 και 117145/Ζ1/26-9-2022 εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 η προθεσμία κατά την οποία οι εκδοτικοί οίκοι που έχουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του καλούνται να κοστολογήσουν ηλεκτρονικά

• όσα συγγράμματα για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος

 • όσα συγγράμματα είναι ήδη ενταγμένα στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος και έχουν κοστολογηθεί από τους εκδοτικούς οίκους σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 125768/Ζ1/28-7-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2433) χωρίς η τιμή κοστολόγησης να έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.

Οι συμβεβλημένοι εκδοτικοί οίκοι καλούνται για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κοστολόγησης των συγγραμμάτων τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι δυνατό για σύγγραμμα το οποίο δεν έχει οριστικοποιημένη ηλεκτρονική κοστολόγηση να συμπεριληφθεί σε συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις ούτε θα είναι δυνατό να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα για την αποζημίωσή του για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Πανελλαδικές 2023: Επιτολή διαμαρτυρίας υποψήφιας σχετικά με την ασάφεια των θεμάτων της Βιολογίας
Πανελλήνιες 2023: "Θεωρώ επιβεβλημένο προς αποκατάσταση κάθε αδικίας σε βάρος εμού και των συνυποψηφίων μου"
Πανελλαδικές 2023: Επιτολή διαμαρτυρίας υποψήφιας σχετικά με την ασάφεια των θεμάτων της Βιολογίας
dimotiko_taxi
Και παράνομα φροντιστήρια μαθητών Δημοτικού για τις εξετάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων...
Η προετοιμασία για το σχολείο της δήθεν ελεύθερης γονεϊκής επιλογής και η, πανάκριβη πλέον, πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Και παράνομα φροντιστήρια μαθητών Δημοτικού για τις εξετάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων...