Φοιτητικά συγγράμματα: Πώς θα γίνεται η ηλεκτρονική τους κοστολόγηση - ΦΕΚ
Τα συγγράμματα που για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος κοστολογούνται εφεξής ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών καταχώρισης που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

Κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θ.Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Παιδείας κ.Αγγ.Συρίγου η οποία ρυθμίζει θέματα ηλεκτρονικής κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρεται στην καταχώριση συγγράμματος και ηλεκτρονική κοστολόγηση, ως εξής:

1. Τα συγγράμματα που για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος κοστολογούνται εφεξής ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών καταχώρισης που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Τα διδακτικά συγγράμματα που είναι ήδη ενταγμένα στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του ΠΣ Εύδοξος και έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων όπως προβλέπεται από την υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινή υπουργική απόφαση, διατηρούν την εγκεκριμένη τιμή κοστολόγησης που έχει προκύψει κατά τον έλεγχο των Επιτροπών.

3. Συγγράμματα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε εκκρεμότητα ελέγχου κοστολόγησης, ελέγχονται και κοστολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολογησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή/και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινής υπουργικής απόφασης και διατηρούν την προκύπτουσα από τους ελέγχους κοστολόγησης τιμή χωρίς να χρειάζεται να κοστολογηθούν εκ νέου ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση συγγραμμάτων σε εκκρεμότητα τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί στην Επιτροπή Ελέγχου Κοστολογησης Διδακτικών Συγγραμμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, η αξία των διανομών τους θα θεωρείται μηδενική για τα προηγούμενα έτη έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και τα συγγράμματα αυτά δεν θα αποζημιώνονται, ενώ για τα επόμενα έτη δύνανται να κοστολογούνται εκ νέου ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 4 κατωτέρω.

4. Τα συγγράμματα που έχουν κοστολογηθεί από τους εκδοτικούς οίκους με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινής υπουργικής απόφασης και των οποίων η τιμή κοστολόγησης δεν έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, κοστολογούνται εκ νέου ηλεκτρονικά.

5. Η ηλεκτρονική κοστολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας μέσω του ΠΣ Εύδοξος από τους έχοντες εξουσία διανομής του διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του. Οι δικαιούχοι Εκδοτικοί οίκοι (εκδότες) που καταχωρίζουν διδακτικά συγγράμματα ελευθέρου εμπορίου στο ΠΣ Εύδοξος οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο και να παρέχουν σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά μέσω του ιδίου συστήματος τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία: α) Τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος δηλαδή τον τίτλο, τον συγγραφέα, το ISBN, τον εκδοτικό οίκο, το έτος της πρώτης έκδοσης, τον αριθμό έκδοσης, το έτος της τρέχουσας έκδοσης, διευκρινίσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, την ιστοσελίδα του συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκδότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος. β) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγγράμματος τα οποία δύνανται να ληφθούν υπόψη στην κοστολόγηση και στην αποζημίωσή του, δηλαδή: το έτος της πρώτης ανάρτησης του συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, τις διαστάσεις του, το είδος του εξωφύλλου, το είδος παραγόμενης εκτύπωσης (μονόφυλλο, σε οκτασέλιδα, σε δεκαεξασέλιδα), την ύπαρξη ραφής, τα πλαϊνά περιθώρια, την τιμή του διδακτικού συγγράμματος στο ελεύθερο εμπόριο χωρίς Φ.Π.Α., τον αριθμό των αράδων σε μία πλήρη σελίδα, τον συνολικό αριθμό των σελίδων του, την αρίθμηση των σελίδων που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, προγραμματιστικό κώδικα, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, καθώς και την αρίθμηση των σελίδων που έχουν τετράχρωμο περιεχόμενο. Το έτος πρώτης ανάρτησης είναι ανεξάρτητο από τον διαθέτη και τον κωδικό του συγγράμματος και αφορά στο σύγγραμμα κατά την τρέχουσα έκδοσή του.

6. Ο έχων την εξουσία διανομής συγγράμματος επιτρέπεται να το καταχωρεί άπαξ. Η τιμή της ηλεκτρονικής κοστολόγησης είναι συνδεδεμένη εκτός από τον κωδικό συγγράμματος του ΠΣ Εύδοξος και με το μοναδικό ISBN του εν λόγω συγγράμματος. Για την περίπτωση που απαιτείται νέα καταχώριση συγγράμματος για το οποίο υπάρχει προηγούμενη εγκεκριμένη τιμή από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων (είτε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ανωτέρω είτε του άρθρου 3 κατωτέρω), το σύγγραμμα αυτό διατηρεί υποχρεωτικά την τελευταία εγκεκριμένη από την εν λόγω Επιτροπή τιμή κοστολόγησης και δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου κοστολόγησης.

7. Τεύχη ή τόμοι καταχωρίζονται και κοστολογούνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του δεύτερου ή τυχόν επόμενου τόμου.

Δείτε ΟΛΟ το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

aytoktonia_24.jpg
Τραγωδία! Αυτοκτόνησε πατέρας 5 παιδιών – Προηγήθηκε επεισόδιο με τη σύζυγό του
Ο αυτόχειρας έστειλε και ένα μήνυμα σε συγγενικό του πρόσωπο για τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη
Τραγωδία! Αυτοκτόνησε πατέρας 5 παιδιών – Προηγήθηκε επεισόδιο με τη σύζυγό του
astynomia (1).jpg
Πυροβολισμοί στον Κορυδαλλό- Μαφιόζικο χτύπημα με δύο νεκρούς
Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν νεκρό μέσα σε IX αυτοκίνητο γαζωμένο από σφαίρες, ενώ δίπλα ήταν άλλο ΙΧ αυτοκίνητο επίσης χτυπημένο από σφαίρες
Πυροβολισμοί στον Κορυδαλλό- Μαφιόζικο χτύπημα με δύο νεκρούς
panellinies_exetaseis.jpg
Πανελλαδικές: Δείτε τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική των τελευταίων χρόνων
Τα θέματα στα  Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι τα τελευταία 22 χρόνια (από το 2000 έως και το 2022)
Πανελλαδικές: Δείτε τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική των τελευταίων χρόνων