Προγράμματα Σπουδών: Διαγωνισμός 52 εκ.€ για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό
ΙΕΠ: Το ψηφιακό περιεχόμενο θα ενταχθεί σε διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα διαθέτει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα συνεργεί με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών.

Tη διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ύψους 51.964.405,96€ για το έργο « Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών", ενέκρινε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το έργο αφορά τον μετασχηματισμό των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό και θα είναι προσβάσιμο σε όλους.

Το ψηφιακό περιεχόμενο θα ενταχθεί σε διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα διαθέτει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα συνεργεί με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό υλικό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων – ΑΕΠ (Open Educational Resources - OER) και το αντίστοιχο αποθετήριό τους, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ εθνικών και διεθνών συστημάτων. Επιπρόσθετα, οι κοινότητες των εκπαιδευτικών, σε περιφερειακό, τοπικό ή ακόμα και σχολικό επίπεδο, θα μπορούν να συνθέτουν εξατομικευμένες μαθησιακές διαδικασίες, βασιζόμενες στα μαθησιακά αποτελέσματα των Προγραμμάτων Σπουδών και το αντίστοιχο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (OER).

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παρακάτω πακέτα εργασίας:

Πακέτο Εργασιών 2.1: Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Πακέτο Εργασιών 2.2: Σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακού Αποθετηρίου

Πακέτο Εργασιών 2.3: Σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων βάσει εκπαιδευτικών σεναρίων

Πακέτο Εργασιών 2.4: Σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Πακέτο Εργασιών 2.5: Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης εξατομικευμένης μάθησης

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 51.964.405,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 41.906.779,00€ και ΦΠΑ: 10.057.626,96€). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Digital transformation and digitalization of education), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Δείτε το έγγραφο έγκρισης διενέργειας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα