Όλες οι διαδικασίες διορισμού μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας και την ορκωμοσία των διορισθέντων

Όπως ήδη είναι γνωστό έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την αίτηση δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εγγεγραμμένα στους σχετικούς τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρου Κόπτση στο alfavita.gr πριν από τον 15Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των ονομάτων των διορισθέντων και των περιοχών που διορίστηκαν, η καταχώρισή τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ),  η  δημοσίευση της απόφασης διορισμών με τα ονόματα των διορισθέντων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ενώ η ανάληψη υπηρεσίας και η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Αυγούστου  και μετά

Θυμίζουμε ότι: 

Εξεδόθη η Υπουργική Απόφαση με την Πρόσκληση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 – Δείτε εδώ

Εξεδόθη επίσης η Υπουργική Απόφαση με την Πρόσκληση μόνιμων διορισμών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου  2022 – Δείτε εδώ

Οδηγίες αιτήσεων διορισμού ΟΠΣΥΔ

Αναφορικά με τη διαδικασία των αιτήσεων το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) εξέδωσε αναλυτικό Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων για Μόνιμο Διορισμό – Δείτε το Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ εδώ

Με ποια σειρά θα τρέξει το ΟΠΣΥΔ 

Οι διορισμοί της Ειδικής Αγωγής θα “τρέξουν” πρώτα και ακολούθως της Γενικής Εκπαίδευσης. Στους διορισμούς της Ειδικής Αγωγής πρώτα θα τρέξει το σύστημα για τους εκπαιδευτικούς και μετά θα τρέξει για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

(Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4521/2018)

Σύμφωνα με τις Προσκλήσεις:

“Κατά τη ροή των διορισμών θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των υποψηφίων του πίνακα Β΄ της ΕΑΕ (όλων των κλάδων), έπειτα οι αιτήσεις των υποψηφίων των πινάκων Γ1΄ και Γ2΄ (μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αντίστοιχα) και, τέλος, θα εξεταστούν οι αιτήσεις διορισμού των υποψηφίων από τον πίνακα Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που κατά την ανωτέρω ροή διοριστούν στην ΕΑΕ, αποκλείονται από τους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση. Συνακόλουθα, κατά τη ροή των διορισμών υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79 στη Γενική Εκπαίδευση, οι αιτήσεις των υποψηφίων για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Ως προς τη ροή των μουσικών ειδικεύσεων, θα ακολουθηθεί η σειρά που αποτυπώνεται στην υπό στοιχεία 135367/Γ7/20-10-2008 υ.α. (ΦΕΚ 2279 Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 68096/Γ7/12-06-2009 (ΦΕΚ 1211 Β΄) υ.α. καθορισμού των μουσικών ειδικεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη καιτην Πράξη 33/7-7-2021 της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, με βάση την οποία η ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» θα εξεταστεί στο τέλος”. 

Η διαδικασία μετά τις Αιτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του alfavita.gr η ανακοίνωση με τα ονόματα των διορισθέντων και οι περιοχές που διορίζονται αναμένονται την Δευτέρα 1η Αυγούστου ή την Τρίτη 2 Αυγούστου.

Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αναμένεται να καταχωρήσουν τα ονόματα των διοριστέων εκπαιδευτικών στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ). 

Στο τέλος του πρώτου 10ήμερου του Αυγούστου αναμένεται η  δημοσίευση της απόφασης διορισμών με τα ονόματα των διορισθέντων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). 

Η ανάληψη υπηρεσίας και η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Αυγούστου  και μετά. 

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πώς θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Περιοχής Μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου έχουν διοριστεί, μετά τη διευθέτηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην ίδια με αυτούς Περιοχή Μετάθεσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πλην των εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση είτε εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ είτε της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ.

                           Σύμφωνα με τον αιρετό Βασίλη Παπαχρήστου

Τι εννοούμε Διευθέτηση υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών:

 • Διάθεση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Θα ανακοινώσουμε σύντομα με νέα ανάρτησή μας πώς προκύπτουν τα λειτουργικά κενά και ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι)
 • Τοποθέτηση των εν διαθέσει εκπαιδευτικών

Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών. 

Η νομοθεσία που διέπει τις τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων είναι η εξής:

Διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127),

“Άρθρο 3

Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων

 1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.
 2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από
 • οικογενειακούς λόγους,
 • συνυπηρέτηση και
 • εντοπιότητα,

όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

 1. Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996.”

Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Νόμου 2413/1996

“6. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης,
 • τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και
 • τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης,

ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και

οριστικά κατά

 • τη διαδικασία των μεταθέσεων
 • εντός της ίδιας περιοχήςσυγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.”

Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών. 

Διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/08 (ΦΕΚ Α’199), όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111).

“3Α.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης

πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.”

Παράγραφος 5α του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 42 του νόμου 4722/2020

“5α

Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και

οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.”

Ένα θέμα που σίγουρα ανακύπτει είναι το εξής:

Οι νεοδιοριζόμενοι πότε τοποθετούνται;

Μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών;

Αν ανατρέξουμε στην υπ’ αριθμ. 113706/Ε2/02-09-2020 εγκύκλιο της τότε Γ. Γραμματέας Γκίγκα θα δούμε ότι αναγράφονται τα εξής:

«…ακολούθως θα εξεταστεί η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με την τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και, τέλος, η τοποθέτηση των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών….»

Αν ανατρέξουμε στην υπ’ αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιο της υπηρεσιακής υπουργού Παιδείας Κιάου θα δούμε ότι αναγράφονται τα εξής:

“…

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.”

Παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71)

“…

 1. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

…”

Ολόκληρο το 4ο άρθρο του Νόμου 3848/2010 αναφέρεται στους διορισμούς των εκπαιδευτικών και σύμφωνα με αυτό διενεργούνται τον μήνα Ιούλιο, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές όχι μόνον των οριστικών τοποθετήσεων και των βελτιώσεων σε οργανικά κενά αλλά και εκείνων σε λειτουργικά κενά.

Πώς είναι άραγε δυνατόν να υπάρχει κενή θέση σχολικής μονάδας για να τοποθετηθεί ο νεοδιοριζόμενος εάν δεν έχει διευθετηθεί το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών που ανήκουν στην αυτή περιοχή μετάθεσης με τους νεοδιοριζόμενους;

Οι δε διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Νόμου 2413/1996 αναφέρουν τα εξής:

“…οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων

εντός της ίδιας περιοχήςσυγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς…”

Συνεπώς οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά, δηλαδή σε λειτουργικά κενά, μετά τις τοποθετήσεις των ανηκόντων εκπαιδευτικών της περιοχής μετάθεσης αυτών και οριστικά στα οργανικά κενά όπου συγκρίνονται και με τους μονίμους εκπαιδευτικούς της περιοχής μετάθεσής τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

lekkas.jpg
Λέκκας για τα 5 Ρίχτερ: Ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε σμηνοσειρά
Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε έντονα αισθητός στην Αττική, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τον ένιωσαν ακόμα και στη Μύκονο!
Λέκκας για τα 5 Ρίχτερ: Ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε σμηνοσειρά
Πρόσφυγες από την Ουκρανία
Πολωνία: Θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
Η Πολωνία ξεκινά να χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
Πολωνία: Θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
simvoulioepikrateias.jpg
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινήσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων - Aναλυτικά η εγκύκλιος
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινήσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων