Δημόσιοι Υπάλληλοι: Νέο πρόγραμμα πιστοποίησης για ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών
Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρωση των θέσεων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το πρόγραμμα θα προσφέρει το ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης απαραίτητων γνώσεων και στρατηγικών διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με σκοπό την τεκμηριωμένη υποστήριξη της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης στα αντικείμενα των ειδικοτήτων του διυπουργικού κλάδου.

Περιγραφή του Ειδικού Προγράμματος

1. Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις ως εξής: i. Την Κοινή Φάση Σπουδών και ii. Την Ειδική Φάση Σπουδών

2. Η Κοινή Φάση Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα: α) Στο Τμήμα Α’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε εκατόν πέντε (105) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμήμα συμμετέχουν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. β) Στο Τμήμα Β’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες δέκα (210) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμήμα συμμετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

3. Στο τέλος της Κοινής Φάσης Σπουδών διεξάγεται γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

4. Η Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τρία Τμήματα Ειδικοτήτων, ως εξής: α. Νομοτεχνών, β. Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών, γ. Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που παρακολούθησαν επιτυχώς την Κοινή Φάση Σπουδών των Τμημάτων Α’ και Β’.

5. Κατά τη διάρκεια της Ειδικής αυτής Φάσης δύνανται να εκπονούνται συλλογικές εργασίες από εκπαιδευόμενους/ες και στα τρία Τμήματα Ειδικοτήτων.

6. Στο τέλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών του Ειδικού Προγράμματος πραγματοποιείται ενιαία διαδικασία εξέτασης - πιστοποίησης ανά Τμήμα Ειδικότητας και απονέμεται «Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

7. Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

8. Η μεθοδολογία του Ειδικού Προγράμματος είναι αυτή της μικτής μάθησης, η οποία συνδυάζει τη διά ζώσης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

9. Οι εισηγητές/τριες είναι μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

10. Η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να δικαιολογηθεί απουσία του/της εκπαιδευόμενου/ης για ανώτατο χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών του Ειδικού Προγράμματος.

Δείτε το ΦΕΚ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών Ιουνίου 2024 για τους εξ αναβολής υποψηφίους
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Μόλις 7 υποψήφιοι πέτυχαν στις τελευταίες αθλητικές δοκιμασίες της Προκήρυξης 6Κ/2018 
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών Ιουνίου 2024 για τους εξ αναβολής υποψηφίους