golearn-engl_970-250
Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρωση των θέσεων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το πρόγραμμα θα προσφέρει το ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης απαραίτητων γνώσεων και στρατηγικών διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με σκοπό την τεκμηριωμένη υποστήριξη της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης στα αντικείμενα των ειδικοτήτων του διυπουργικού κλάδου.

Περιγραφή του Ειδικού Προγράμματος

1. Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις ως εξής: i. Την Κοινή Φάση Σπουδών και ii. Την Ειδική Φάση Σπουδών

2. Η Κοινή Φάση Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα: α) Στο Τμήμα Α’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε εκατόν πέντε (105) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμήμα συμμετέχουν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. β) Στο Τμήμα Β’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες δέκα (210) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμήμα συμμετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

3. Στο τέλος της Κοινής Φάσης Σπουδών διεξάγεται γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

4. Η Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τρία Τμήματα Ειδικοτήτων, ως εξής: α. Νομοτεχνών, β. Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών, γ. Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που παρακολούθησαν επιτυχώς την Κοινή Φάση Σπουδών των Τμημάτων Α’ και Β’.

5. Κατά τη διάρκεια της Ειδικής αυτής Φάσης δύνανται να εκπονούνται συλλογικές εργασίες από εκπαιδευόμενους/ες και στα τρία Τμήματα Ειδικοτήτων.

6. Στο τέλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών του Ειδικού Προγράμματος πραγματοποιείται ενιαία διαδικασία εξέτασης - πιστοποίησης ανά Τμήμα Ειδικότητας και απονέμεται «Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

7. Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

8. Η μεθοδολογία του Ειδικού Προγράμματος είναι αυτή της μικτής μάθησης, η οποία συνδυάζει τη διά ζώσης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

9. Οι εισηγητές/τριες είναι μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

10. Η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να δικαιολογηθεί απουσία του/της εκπαιδευόμενου/ης για ανώτατο χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών του Ειδικού Προγράμματος.

Δείτε το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ο Χ. Βαϊτσίδης δεν μπορεί να συμμετέχει στα συνδικαλιστικά όργανα
Ο Χ. Βαϊτσίδης δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΑΔΕΔΥ και τις συνδικαλιστικές διαδικασίες της ΟΛΜΕ γιατί έχει διαγραφεί από το σωματείο του - Τι...
Ο Χ. Βαϊτσίδης δεν μπορεί να συμμετέχει στα συνδικαλιστικά όργανα
θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλαδα σε πολυεθνικές
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: "Βόμβα" στα ηλικιακά όρια των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων
Νέα ανατροπή έρχεται στα προηγούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων!
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: "Βόμβα" στα ηλικιακά όρια των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων
ΔΙΕΚ
Καταγγέλλουν τον αποκλεισμό διοικητικού προσωπικού από τις θέσεις υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ
Η Ένωσή Διοικητικών Υπαλλήλων Μακεδονίας & Θράκης καταγγέλλει τον αποκλεισμό του διοικητικού προσωπικού από την επιλογή στις θέσεις των...
Καταγγέλλουν τον αποκλεισμό διοικητικού προσωπικού από τις θέσεις υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ