Υπουργείο Παιδείας - ΦΕΚ: Κατανομή θέσεων συμβούλων εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Α/βάθμιας-Β/βάθμιας
Με την υπ. αριθμ. Φ.351.1/5/37208/Ε3 –ΦΕΚ B 1634 – 05.04.2022– Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως κατανέμονται οι θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για την κατανομή των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η κατανομή επιστημονικής ευθύνης.

Πιο αναλυτικά αναφέρεται:

Κατανέμουμε:

1) Την έδρα των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι θέσεις των οποίων συστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4823/ 2021 και

2) την επιστημονική ευθύνη αυτών, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (73 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου.

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας.

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης.

4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης.

5. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

6. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

7. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.

8. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.

9. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.

11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

12. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.

13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου.

14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Χίου και Σάμου.

15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλληνίας.

17. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.

18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ηλείας και Ζακύνθου.

19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης.

20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς.

21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων.

22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.

24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.

25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.

26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.

27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.

28. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

29. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών.

32. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής.

33. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας.

34. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας.

35. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας.

36. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.

37. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.

38. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.

39. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.

40. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων.

41. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου.

42. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου.

43. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

44. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας.

45. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας.

46. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Βοιωτίας και Ευρυτανίας.

47. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.

48. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ (240 θέσεις)

1. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου.

2. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης.

3. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης.

4. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας.

5. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας.

6. Δεκαοχτώ (18) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

7. Δώδεκα (12) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

8. Δώδεκα (12) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.

9. Δέκα (10) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.

10. Έντεκα (11) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

11. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

12. Έντεκα (11) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.

13. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου.

14. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου.

15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σάμου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Σάμου.

16. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

17. Επτά (7) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Η συνέχεια εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Νόμος Χατζηδάκη: Δουλειά λοιπόν, εν ανάγκη και αμισθί!
Επιστολή διαμαρτυρίας ΠΕ60/ΠΕ70 με θέμα τη διόρθωση προϋπηρεσίας στην 1ΓΕ/2023
Ομάδα εκπαιδευτικών Α/βαθμιας (ΠΕ 60 και ΠΕ 70) αναφέρεται με επιστολή διαμαρτυρίας στη διόρθωση προϋπηρεσίας στην 1ΓΕ/2023
Επιστολή διαμαρτυρίας ΠΕ60/ΠΕ70 με θέμα τη διόρθωση προϋπηρεσίας στην 1ΓΕ/2023