Τελικές παραιτήσεις εκπαιδευτικών στην Α' Αθήνας (Πίνακας)
Αναλυτικός πίνακας και ενημέρωση με τις τελικές παραιτήσεις εκπαιδευτικών στην Α' Αθήνας από τον Τάκη Ρουμπή

Αναλυτική ενημέρωση για τις τελικές παραιτήσεις εκπαιδευτικών στην Α' Αθήνας πραγματοποιεί ο Τάκης Ρουμπής, τέως Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

Μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, οριστικοποιήθηκε, στις 9 Απριλίου 2021, ο αριθμός των φετινών παραιτήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής & Γενικής Αγωγής στη ΔΙ.ΠΕ. Α΄ Αθήνας.

paraitiseis a athinas

(*** σε παρένθεση ο αρχικός αριθμός αιτήσεων παραίτησης)

Στον παραπάνω πίνακα θα προστεθούν και τρεις αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών (2 ΠΕ70-Δασκάλων και 1 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στη Γενική Αγωγή) λόγω ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 59, παρ. 2 του Ν.4369/2016). Οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.3687/2008). Για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (άρθρο 155, παρ. 3 του Ν.3528/2007).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Συνεπώς, οι οργανικές θέσεις που προκύπτουν από τις τελικές φετινές παραιτήσεις θεωρούνται κενές και πρέπει να υπολογιστούν για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων του φετινού σχολικού έτους, κάτι που περιγραφόταν και στη σχετική εγκύκλιο 24316/Ε2/02-03-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τους πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού των γενικών μεταθέσεων.

Στο άρθρο 4, παρ. 10 του Ν.4151/2013 αναφέρεται ότι υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Τάκης Ρουμπής

τέως Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε Α΄ Αθήνας

με τη Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Οι δύο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κυρώσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test

Άνοιγμα σχολείων: Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η νέα 7μηνη ή 9μηνη Μοριοδοτούμενη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ εκπαιδευτικών ΜΟΝΟ 240 ή 220 ΕΥΡΩ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα