Με τιμή 1,20 ευρώ ανά μάσκα και συνολικό κονδύλι 6.108.199,97 ευρώ Προσφορές μέχρι την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) δημοσιοποίησε σήμερα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Συγκεκριμένα, στην πρόσκληση της ΚΕΔΕ αναφέρεται:

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οδός Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, τηλ: 2132147556, 2132147563, μέχρι την 01-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. οικονομικές προσφορές για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων των Δήμων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας ανά ομάδα ειδών.

Σε περίπτωση που σε κάποια/ες ομάδα/ες δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν ακόμη και για μέρος της ποσότητας τους, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ΄ ελάχιστο ποσότητα 10.000 τεμαχίων ανά ομάδα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται


1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων της χώρας και ειδικότερα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού ενόψει ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς με σκοπό την αντιμετώπιση διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το είδος και η ποσότητα των υπό προμήθεια μασκών καθορίζεται ως εξής:
5
Α/1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.
Μάσκα βαμβακερού υφάσματος πυκνής ύφανσης >180 TC, διαστάσεων 10Χ18 εκ.
Τεμ.
1.680.715
1,20
2.016.858,00
2.
Μάσκα βαμβακερού υφάσματος πυκνής ύφανσης >180 TC, διαστάσεων 12Χ22 εκ.
Τεμ.
3.121.329
1,20
3.745.594,80
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 5.762.452,80
Φ.Π.Α. 6%:
345.747,17
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 6.108.199,97
Τιμή μονάδος: 1,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ (6%)


Με βάση το συνολικό αριθμό των μαθητών όπως αναφέρεται στην απόφαση Κατανομής του ΥΠΕΣ, 1.367.281 μαθητές, την αναλογία περίπου 38% μαθητές < 10 ετών και 62% > 10 ετών, καθώς και την ανάγκη για υπολογισμό μασκών και για τους εκπαιδευτικούς, έχει υπολογιστεί η αναλογία 35% του συνολικά απαιτούμενου αριθμού μασκών για παιδιά < 10 ετών και το υπόλοιπο 65% για παιδιά > 10 ετών και εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς οι διαστάσεις θα είναι αυτές που καλύπτουν τα παιδιά > 10 ετών. Οι μάσκες στο σύνολό τους αναμένεται να είναι τρεις(3) τουλάχιστον ανά μαθητή/εκπαιδευτικό.


Ειδικότερα, Προδιαγραφές των υπό προμήθεια μασκών καθορίζονται οι κάτωθι:


1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης >180 TC
6
2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.
3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας (λ.χ. πιο σκούρα η εξωτερική πλευρά και ανοιχτόχρωμη ή λευκή η εσωτερική πλευρά, άλλως, εάν και οι δύο πλευρές έχουν ίδιο χρώμα να υπάρχει διακριτή σήμανση- στάμπα ή άλλη ένδειξη). Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.
4. Διαστάσεις:
i. για ηλικίες <10 ετών 10Χ18 +/-1 εκ.
ii. για ηλικίες >10 ετών 12Χ22 +/-1 εκ.
(όπως οι διαστάσεις καθορίστηκαν με την το Πρακτικό- θέμα 2α- της 109ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι κορωνοϊού COVID-19)
5. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.
6. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη
7. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.
8. Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω προδιαγραφές ορίζονται ως κατ΄ ελάχιστες και θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνες με τις ως άνω προδιαγραφές όπως τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας.

 

Δείτε την πρόσκληση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΒΑΡΚΑ
Ότι έμεινε από Ελλάδα
Και η θάλασσα που δε σώνεται, όσο και να τη ρουφούν τα μάτια των ανθρώπων και δεν καίγεται, όσο και να δροσίζει την κάψα τους.
Ότι έμεινε από Ελλάδα
ΝΗΠΙΟ
Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!

Ανάστατοι είναι οι γονείς 25 νηπίων και προ νηπίων που καθημερινά πηγαίνουν στο 29ο νηπιαγωγείο της Πάτρας καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται με...

Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!