Ευχαριστήρια επιστολή του Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αθανάσιου Αλεξόπουλου
Με επιστολή του ο Αθανάσιος Αλεξόπουλος ευχαριστεί την εκπαιδευτική κοινότητα και προχωρά σε έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του

Με αυτή την επιστολή θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που είσαστε κοντά μας αυτό το διάστημα. Τους μαθητές και τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς και την Διοίκηση της κάθε σχολικής μονάδας. Οι μαθητές σε όλη τη Διεύθυνσή μας είναι κοντά στον αριθμό 34.800 σε όλους τους τύπους των σχολείων γενικής, επαγγελματικής, ειδικής αγωγής, ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι καθηγητές μειωμένοι κατά 370 από το έτος 2016 έως και σήμερα λόγω συνταξιοδότησης, σύνολο  στον αριθμό 3.450 και με μέσο όρο την ηλικία 54 ετών. Τα σχολεία μας στους 7 δήμους είναι 150, η Διεύθυνσή μας είναι τρίτη σε  δύναμη μαθητών στην επικράτεια.

Από το έτος 2016 έως και σήμερα στο έτος 2020 έχουν γίνει πολλά και σε πολλά επίπεδα. Το 2016 ήταν το βίωμα των σκληρών μνημονίων που κτύπησαν την οικονομία, σήμερα μετά από 4 χρόνια  αυτό που κυριαρχεί είναι η ανασφάλεια της ύπαρξής μας μέσα σε μια πανδημία που κτυπά όχι μόνο την οικονομία, αλλά και την υγεία και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Έτσι όλο αυτό μοιάζει με αδιέξοδο και είναι για τους περισσοτέρους αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε κυρίως από τον τρόπο της ύπαρξής μας  σαν αποτέλεσμα της Παιδείας μας. Μιας παιδείας που βασίζεται πάνω στο εγώ, ότι εγώ είμαι ο καλύτερος μαθητής – γονέας – καθηγητής- διευθυντής, που στηρίζεται στο φόβο , αν αποτύχεις καταστράφηκες, και στο θυμό: για όλα φταίνε οι άλλοι, κάτι μας φταίει πάντα κ.λ.π. Η κρίση αυτή είναι μια κρίση του τρόπου ύπαρξής μας,  που απαιτεί επαναπροσδιορισμό και επανατοποθέτηση,  από την αρχή, κυρίως από τις πρώτες ημέρες στο σχολείο προσεγγίζοντας μια παιδεία, που  θα έχει σαν πυλώνες  την αλήθεια, το σεβασμό τη δικαιοσύνη.

 Σαν ομάδα, σαν υπηρεσία προς τους πολίτες, σαν Διεύθυνση αυτό θέλαμε να ‘’περάσουμε’’ τα 4 χρόνια σε όλους και όλες σας. Την αλήθεια, το σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Απέναντι σε όλους χωρίς διάκριση, αυτό θέλουν οι μαθητές μας, αυτό θέλουν τα παιδιά μας σαν παιδεία, αυτό ζητά η φύση από όλους μας και είναι μάλλον μονόδρομος, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έτσι κινήθηκε η Διεύθυνσή μας. Αρχικά, το πρώτο διάστημα ήταν η χαρτογράφηση των προβλημάτων, στη συνέχεια η μελέτη και κατόπιν η λύση των προβλημάτων. Με αρχή μας  τη δικαιοσύνη, μέλημά μας ήταν η ίση και δίκαια αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Σεβόμενοι την ανάγκη των μαθητών για έκφραση και ελευθερία δημιουργήσαμε το Καλλιτεχνικό σχολείο, την ανάγκη και το δικαίωμα των μαθητών σε ίσες ευκαιρίες, απαιτήσαμε και κερδίσαμε περισσότερα και καλύτερα κτίρια και υπηρεσίες στην ειδική αγωγή και στην αγωγή των προσφύγων. Ξέραμε όλοι στην υπηρεσία μας, ότι ο πιο σύντομος δρόμος στην εξέλιξή μας είναι η αλήθεια. Η αλήθεια ήταν η βασική προϋπόθεση σε κάθε επικοινωνία, αυτό μας απελευθέρωνε και η εργασία μας ήταν χαρά.

Αυτή τη χαρά σας μεταφέρω από όλη την ομάδα της Διεύθυνσης, τη χαρά της δημιουργίας και της υλοποίησης ενός έργου όπως ήταν η μεταφορά της Διεύθυνσης σε καθαρό και ασφαλές κτίριο, η υλοποίηση ενός project που αφορά τη μετακίνηση των σχολικών μονάδων μελετώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής ή ενός Δήμου προκειμένου να υπάρχουν δυνατές σχολικές μονάδες. Τη χαρά που ήξερες ότι θα έπαιρνες αν υπηρετούσες εργαζόμενος με σεβασμό και δικαιοσύνη.

Συνοπτικά, θα λέγαμε το έργο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ’ Αθήνας για το διάστημα από αρχές του 2016 έως και σήμερα περιγράφεται ως εξής:

 •  Καταγραφή του ακριβούς αριθμού μαθητών σε κάθε τύπο σχολείου, γενικής, επαγγελματικής, ειδικής εκπαίδευσης ελαχιστοποιώντας τις διπλοεγγραφές  μαθητών ή μαθητών που δεν δικαιούνται πλέον φοίτηση λόγω περασμένης ηλικίας. 
 • Έλεγχος κίνησης μαθητών από δημόσια σε ιδιωτική εκπαίδευση και το αντίθετο για να μειώσουμε την πιθανή παράτυπη και άδικη μετεγγραφή και εις βάρος άλλων μαθητών και σχολικών μονάδων
 • Νέα χωροταξικά όρια σχολικών μονάδων και όπου ήταν απαραίτητο, για την ίση και ορθή αντιμετώπιση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. Η απόφαση των ορίων της κάθε σχολικής μονάδας αναρτάται κάθε χρόνο στη Διαύγεια και η υπηρεσία δίνει όλες τις πληροφορίες, που αφορούν οποιαδήποτε απόφασή της. Στα πλαίσια των ενεργειών της Διεύθυνσης ήταν και είναι σημαντικό η επαλήθευση της σωστής διεύθυνσης της κατοικίας του μαθητή -τριας.
 • Εκμηδένιση της διαρροής των μαθητών προς άλλες περιοχές και Δήμους εκτός της Γ’ Διεύθυνσης πετυχαίνοντας σταθεροποίηση και μερικές φορές, αύξηση των μαθητών σε εύθραυστες πληθυσμιακά περιοχές.
 • Ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα από το 24,5 που ήταν το σχολικό έτος 2015-16 ‘’έπεσε’’ στο 21,8 για το σχολικό έτος 2020-21 εφαρμόζοντας ορθή κατανομή των μαθητών ανά σχολική μονάδα.
 • Η Διεύθυνσή μας απορρόφησε με σχετική άνεση την αυξημένη πίεση για την εκπαίδευση των μαθητών – προσφύγων ιδρύοντας Τάσεις Υποδοχής και Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη Διεύθυνση της επικράτειας συνέπεια των πολλών δομών φιλοξενίας εφαπτόμενες της περιοχής μας (Σκαραμαγκάς, Ελαιώνας)
 • Πρόσθετα, λειτούργησαν και λειτουργούν με τεράστια επιτυχία η Μαθητεία των αποφοίτων μαθητών των ΕΠΑΛ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των μαθητών – τριων στη Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • Σε επίπεδο Διεύθυνσης αναπτύχθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή για την διαχείριση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για την άμεση, έγκαιρη και αξιόπιστη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτημάτων μειώνοντας την άσκοπη μετακίνηση.
 • Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ηλεκτρονικό πρόγραμμα για τον έλεγχο των οργανικών κενών και πλεονασμάτων ανά σχολική μονάδα με βάση τις σχετικές εγκυκλίους.

 

Παράλληλα και παρά τους αυστηρούς περιορισμούς λόγω μνημονίων, σεισμών και υγειονομικών κρίσεων, λόγω γραφειοκρατικών μηχανισμών και  άκαμπτων μηχανισμών αντιλήψεων,   σχεδιάστηκαν , δρομολογήθηκαν υποστηρίχτηκαν διοικητικά, και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:   

                              

 • Μετεγκατάσταση του Δ.Ι.Ε.Κ. Περιστερίου από το παραχωρημένο και μικρό χώρο των 6 αιθουσών του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου στο νέο χώρο Τεχνικής Εκπαίδευσης Περιστερίου επί της οδού Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Περιστέρι δυναμικότητας 28 αιθουσών
 • Μετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ Περιστερίου στο ΤΕΕ Περιστερίου 12.000 τ.μ. για αποσυμφόρηση και ορθή κατανομή των τομέων και ειδικοτήτων από το συστεγαζόμενο έως τότε 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου
 • Μετεγκατάσταση του 4ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Περιστερίου στο ΤΕΕ Περιστερίου σε νέες υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 8.000 τ.μ.
 • Ίδρυση, στέγαση και λειτουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λυκείου στο Τ.Ε.Ε. Περιστερίου μέγιστης δυναμικότητας 350 μαθητών και 32 νέων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών με τομείς θεάτρου, χορού και εικαστικών
 • Στέγαση και λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) Περιστερίου επί της οδού Αγ. Παύλου 51 λόγω αυξημένων αναγκών φοίτησης στην αντίστοιχη δομή του Δήμου Αιγάλεω
 • Μετεγκατάσταση του 13ου ΓΕΛ Περιστερίου σε κτίριο επί της οδού Σπετσών 46 για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της σχολικής μονάδας και σε χώρο μεγαλύτερης οικιστικής ανάπτυξης
 • Μεταστέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) από το 14ο ΓΕΛ Περιστερίου όπου είχαν παραχωρηθεί μερικές αίθουσες, σε αυτόνομη πτέρυγα και εξ ολοκλήρου χρήση 10 αιθουσών με αυτόνομο χώρο διοίκησης στο 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου.
 • Μεταστέγαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας από μισθωμένο, μη ασφαλές  και προβληματικό χώρο της οδού Θηβών σε Δημόσιο κτίριο του Δήμου Περιστερίου που εκκενώθηκε λόγω των παραπάνω μετακινήσεων
 • Έγκαιρος προγραμματισμός, δρομολόγηση και υλοποίηση της μεταστέγασης από τον Σεπτέμβριο του 2020  του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ιλίου από παραχωρημένο και μη επαρκή χώρο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) Αγ. Αναργύρων σε άδεια πτέρυγα ειδικών προδιαγραφών του ΕΠΑΛ Καματερού
 • Προγραμματισμός και δρομολόγηση ενεργειών μετεγκατάστασης του Ειδικού Γυμνασίου Ιλίου από παραχωρημένο χώρο του ΕΚΑ Αγ. Αναργύρων προς πρόσφατα άδεια σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου
 • Στέγαση και λειτουργία (έως το κτίσιμο του νέου δεσμευμένου οικοπέδου) από τον Σεπτέμβριο του 2020 του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Περιστερίου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 125 Περιστέρι στο άδειο χώρο του πρώην 18ου Γυμνασίου Περιστερίου και συστεγαζόμενου με το 13ο Γυμνάσιο Περιστερίου
 • Υλοποίηση ενεργειών για την ίδρυση και λειτουργία εντός του έτους 2020 νέας σχολικής μονάδας του εσπερινού ΕΠΑΛ Αγίας Βαρβάρας δυναμικότητας 235 εκπαιδευομένων εργαζόμενων μαθητών – τριών, 5 σύγχρονων τομέων και 15 ειδικοτήτων που θα εξασφαλίσει 29 νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
 • Ίδρυση και λειτουργία εντός του σχολικού έτους 2020-21 νέας σχολικής μονάδας Διαπολιτισμικού Γυμνασίου – Λυκείου Χαϊδαρίου δυναμικότητας 217 μαθητών – τριών με 25 νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών.

 

Η ομάδα μας συνεχίζει το έργο της και θα είναι πάντοτε χρήσιμη η συμβολή σας στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα που ανοίγονται μπροστά μας. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για νοητικές ακαμψίες  ή για ατέρμονους εγωισμούς. Αγκαλιάστε την δυνατότητά σας για αλλαγή, σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας!

                                                                                 

Αθανάσιος Αλεξόπουλος

( Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 2016-2020)

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός: Παιδίατροι ζητούν συνταγογράφηση του τεστ - Δυσβάσταχτο κόστος για τη μέση ελληνική οικογένεια
Κορονοϊός: Παιδίατροι ζητούν συνταγογράφηση του τεστ - Δυσβάσταχτο κόστος για τη μέση ελληνική οικογένεια
Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας αναφορικά με το αίτημα παιδιάτρων για συνταγογράφηση του τεστ για κορονοϊό, λόγω δυσβάσταχτου κόστους...
Κορονοϊός: Παιδίατροι ζητούν συνταγογράφηση του τεστ - Δυσβάσταχτο κόστος για τη μέση ελληνική οικογένεια
Συντονιστικό Αναπληρωτών: Όλοι στην κινητοποίηση στα Προπύλαια αύριο
Συντονιστικό Αναπληρωτών: Όλοι στην κινητοποίηση στα Προπύλαια αύριο
Μαθητική κινητοποίηση αύριο στα Προπύλαια, στις 12 - Κάλεσμα του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
Συντονιστικό Αναπληρωτών: Όλοι στην κινητοποίηση στα Προπύλαια αύριο
Κλειστό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κέρκυρας έξι βδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων
Κλειστό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κέρκυρας έξι βδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων
Η μεταστέγαση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κέρκυρας μετατέθηκε χρονικά αρκετές φορές, ενώ έξι βδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων...
Κλειστό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κέρκυρας έξι βδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων
Α. Γεωργιάδης: Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Εφετείο υπεύθυνο για τα κρούσματα
Α. Γεωργιάδης: Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Εφετείο υπεύθυνο για τα κρούσματα
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη το αντιφασιστικό συλλαλητήριο έξω από το Εφετείο Αθηνών αποτελεί την αιτία για τα αυξημένα κρούσματα...
Α. Γεωργιάδης: Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Εφετείο υπεύθυνο για τα κρούσματα