Διαβούλευση νομοσχεδίου για την ιδιωτική εκπαίδευση: 439 σχόλια - Πυρ ομαδόν για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών Νέο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση: 439 σχόλια στη διαβούλευση

Τουλάχιστον 123 σχόλια -στην συντριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά- έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής το άρθρο 10 του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο προβλέπει ότι οι συμβάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θα είναι πλέον ιδιωτικού δικαίου και θα υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας. Πρόκειται για το άρθρο που μέχρι στιγμής έχει λάβει τα περισσότερα σχόλια σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη ρύθμιση που προβλέπει ότι «οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και απασχολούνται, δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων και ιδίως του άρθρου 36 του παρόντος νόμου».

Αρνητικά σχόλια

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, συνολικά το νομοσχέδιο έχει συγκεντρώσει 439 σχόλια και από το περιεχόμενο των τοποθετήσεων αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για ένα έναν ακόμα σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος δεν βρίσκει σύμφωνη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μετά το νομοσχέδιο για το δημόσιο σχολείο, έρχεται τώρα ένα νέο νομοσχέδιο που πυροδοτεί εκ νέου αντιδράσεις, αυτή τη φορά στους κόλπους των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου των συμβάσεων εργασίας, νομιμοποίηση των μονομερών βλαπτικών μεταβολών των όρων εργασίας (δηλαδή «απελευθέρωση» των απολύσεων χωρίς έλεγχο, «απελευθέρωση» του ωραρίου με μείωση ή αύξηση του ωραρίου κατά βούληση των εργοδοτών, απασχόληση των εκπαιδευτικών και το καλοκαίρι, δημιουργία εκπαιδευτικών δύο και τριών ταχυτήτων με διαφορετικά ωράρια, μισθούς και καθήκοντα) είναι μερικές από τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί με το νέο νομοσχέδιο το υπουργείο Παιδείας. 

Σύμφωνα με το προγραμματισμό, η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου ώστε να κατατεθεί και να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό.

Ακολουθούν, ενδεικτικά, ορισμένα σχόλια:

 • Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας απελευθερώνονται οι απολύσεις και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μετατρέπονται από λειτουργοί σε αναλώσιμοι υπάλληλοι μίας χρήσεως. Και σα να μην έφτανε αυτό, εκτός του ότι επιτρέπονται οι ελεύθερες απολύσεις, ταυτόχρονα καταργούνται τόσο ο δημόσιος έλεγχος όσο και τα κριτήρια των απολύσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι και με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο κάποιος εκπαιδευτικός που κρινόταν ανεπαρκής στο έργο του μπορούσε να απολυθεί (νόμος 682/77, άρθρο 30). Όμως οι περισσότεροι σχολάρχες ήθελαν έναν νόμο που να τους δίνει τη δυνατότητα να απολύουν και αυτούς που, παρότι είναι επαρκείς, αντιστέκονται στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, στις αντιπαιδαγωγικές πρακτικές του σχολείου, διεκδικούν τα εργασιακά δικαιώματα, όταν αυτά παραβιάζονται αλλά και εν γένει δεν σιωπούν και καταγγέλλουν τις παρανομίες.
   
 • Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζει να προκαλεί με τη στάση της όλη την εκπαιδευτική κοινότητα προωθώντας το συγκεκριμένο «νομοσχέδιο» για την ιδιωτική εκπαίδευση, με μοναδικό στόχο την επιδίωξη ελαστικών σχέσεων εργασίας και απελευθέρωση των απολύσεων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που ελαχιστοποιούν τη δυνατότητα εποπτείας της πολιτείας στα ιδιωτικά σχολεία, ισοπεδώνοντας τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μετατρέποντας την ιδιωτική εκπαίδευση σε ένα ανεξέλεγκτο φροντιστήριο.
   
 • Για άλλη μία φορά ένα νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτή και δεν έχουν μπει ποτέ σε σχολική τάξη.
  Πίεση των εκπαιδευτικών να δεχτούν μείωση των αποδοχών τους, ελαστικοποίηση των ωραρίων, εργασία σε μόνιμο καθεστώς φόβου και διαρκή απειλή απολύσεων.
   
 • Το άρθρο 10 εναντιώνεται πλήρως στην εργασιακή ασφάλεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών! Επιπλέον, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ’αριθμ. 622/2010 απόφασή του έχει δεχθεί: «οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 682/1987, όπως ισχύουν, έχουν καταργήσει μεν το υφιστάμενο υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς δικαίωμα αναιτιώδους καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, δεν αντίκεινται όμως, αλλά, αντιθέτως, βρίσκουν έρεισμα στις διατάξεις των παρ. 1 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος, αφού : α) δεν αναιρούν ούτε περιορίζουν υπέρμετρα την συνταγματικώς προστατευόμενη ελευθερία των ιδιοκτητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων να επιλέγουν το διδακτικό προσωπικό τους, αφού, εκτός του ότι αφορούν μόνο τις συμβάσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν μετατραπεί, μετά την πάροδο εξαετούς υπηρεσίας στο σχολείο, σε αορίστου χρόνου (εντός της εξαετίας οι συμβάσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μπορεί να καταγγελθούν από τον ιδιοκτήτη του σχολείου χωρίς τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 30 παρ. 3 περ. α του Ν. 682/1977), ο προαναφερθείς λόγος καταγγελίας των συμβάσεων αορίστου χρόνου (διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο οφειλόμενη σε αδυναμία συνεργασίας του ιδιοκτήτη του σχολείου με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό του οποίου καταγγέλλεται η σύμβαση) καλύπτει μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων, οι οποίες, εύλογα, καθιστούν ασύμφορη και ατελέσφορη και για τα δύο μέρη της συμβάσεως, αλλά και ασύμφορη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου και την παρεχόμενη σε αυτό εκπαίδευση την συνέχιση του εργασιακού δεσμού και β) αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εκπαίδευσης και για το λόγο ότι εξασφαλίζουν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σταθερές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της παιδείας, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέντα, έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Εξάλλου, για τους παραπάνω λόγους οι επίμαχες ρυθμίσεις είναι σύμφωνες και με την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. του Συντάγματος και δεν αντίκεινται ούτε στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού, ενόψει όσων προεκτέθηκαν, δεν προσβάλλουν τον πυρήνα της οικονομικής ελευθερίας των ιδιοκτητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων..» ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ! ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ! ΣΕΒΑΣΤΕΊΤΕ ΤΟ ΚΌΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙς ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΊΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ! Αλλάξτε τις διατάξεις και συμμορφωθείτε στις ευρωπαικές οδηγίες και στους νόμους που μας προστατεύουν!
   
 • Ας καταλάβουν οι γονείς ότι σε λίγο καιρό στα παιδιά τους θα κάνουν μάθημα άβουλα πλάσματα και τα σχολεία συνεχώς θα διογκώνουν τις απαιτήσεις τους σε δίδακτρα για να βάλουν τα «Άριστα». Αυτό είναι το σχολείο της Αγοράς που θέλει να δημιουργήσει η Κυβέρνηση!

 • Αρχικά πρέπει να ειπωθεί ότι δεν πρόκειται για νέο νόμο, αλλά, όπως φαίνεται, για στοχευμένες αλλαγές σε άρθρα του νόμου του 1977. Επίσης είναι εμφανές ότι το νομοσχέδιο δεν είναι προϊόν διαλόγου ή κάποιας προηγούμενης διαβούλευσης. Απηχεί θέσεις-αιτήματα μιας μόνο πλευράς.
  Στην ουσία:

  Υπάρχουν θετικά σημεία:

  1.Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να εμπλουτίζουν το πρωινό πρόγραμμα και τις απογευματινές δράσεις τους (υπήρχε και πριν αυτή η δυνατότητα)
  2.Η αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (υπήρχε και πριν αυτή η δυνατότητα)
  3.Μετεγγραφές μαθητών, οι προβλέψεις είναι στη σωστή κατεύθυνση
  4.Αξιολόγηση δομών κτλ. Ναι, πρέπει να γίνεται με ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες στις οποίες συμφωνούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές

  Αρνητικά σημεία:

  1.Συμβάσεις εργασίας εκπαιδευτικών: εδώ φαίνεται ότι υιοθετείται ένα αίτημα των εργοδοτών με άκριτο τρόπο χωρίς να τηρούνται ούτε τα προσχήματα. Απολύσεις εύκολες, γρήγορες, άμεσες.
  2.Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών. Τόση ευελιξία, ούτε οι εργοδότες την αντέχουν. Το «μετά από επιθυμία-αίτηση του εκπαιδευτικού» πρέπει να προβληματίσει την ηγεσία του υπουργείου, αν πραγματικά το πιστεύουν σοβαρά.
  3.Απασχόληση εκπαιδευτικών: άκριτα, χωρίς καμία προϋπόθεση; Πρέπει να μπουν σαφείς προϋποθέσεις, π.χ. η μη συμπλήρωση ωραρίου στο πρωινό πρόγραμμα. Επίσης η εξομοίωση σχολείου-φροντιστηρίου είναι προβληματική. Αυτό είναι το σχολείο του μέλλοντος και η νέα πνοή που πρεσβεύει το υπουργείο, σχολεία φροντιστήρια;

  Γενικά:

  Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου. Σίγουρα το υπουργείο πρέπει να βελτιώσει το ζήτημα του εργασιακού καθεστώτος-συμβάσεων των εκπαιδευτικών. Τα σχολεία πρέπει να έχουν ανθρώπινο δυναμικό που να επιτελεί το έργο του ανεμπόδιστα, ελεύθερα, αντικειμενικά.

 • Αληθινός διάλογος μητέρας μαθητή με καθηγητή (εμένα)
  Μητέρα: Είναι δυνατόν να του βάζετε 9 στο τρίμηνο;
  Καθηγητής: Μα έγραψε 5 στο διαγώνισμα και προφορικά τίποτα.
  Μητέρα: Μα 9 έβαζαν στην εποχή μου. 9 σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο ; Τόσα λεφτά δίνουμε.
  Καθηγητής: Δεν νομίζετε ότι ο βαθμός πρέπει να έχει κάποια σχέση με την επίδοση ή έστω με την προσπάθεια;
  Μητέρα: Καλά καλά θα μιλήσω με τον κύριο Μ……. (τον σχολάρχη).
  Μας θυμίζει την αλησμόνητη ελληνική ταινία ‘Του Θεμιστοκλέους βεβαίως βεβαίως’
  Φανταστείτε πόσες παραλλαγές μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος διάλογος ιδιαίτερα τώρα που θα πιάνεται ο βαθμός για την εισαγωγή από την Ά λυκείου.
  Αριστεία μαθητών ιδιωτικών με την υπογραφή καθηγητών που βρίσκονται υπό την δαμόκλειο σπάθη της αναιτιολόγητης απόλυσης.

 • Αλήθεια τώρα. Το νομοσχέδιο το πήρατε έτοιμο από τους σχολάρχες ή βάλατε και κάποια δικά σας σημεία στίξης;

 • Το παρόν σχέδιο νόμου είναι μακράν χειρότερο και από της Διαμαντοπούλου και από του Αρβανιτόπουλου.
  Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί θα γίνουν αποδέκτες μιας επίθεσης ενάντια στα εργασιακά τους δικαιώματα. Πλήρη ελευθερία στη λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολείων χωρίς καμία εποπτεία του Κράτους.

 

Δείτε εδώ τα σχόλια της διαβούλευσης

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]
Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές ύστερα...
Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]
Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές
Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές
Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς – [ΕΡΑ] καταγγέλλουν τη  συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ως  ενέργεια που παραβιάζει την...
Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές