Ορκωμοσία ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

Παραθέτουμε ακολούθως μια σύνοψη αναφορικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 αργά το βράδυ, αναρτήθηκε το ΦΕΚ Γ 241 – 09.03.2020 με τα ονόματα των 1.040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), τα οποία διορίζονται σε μόνιμη θέση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της χώρας. Οπως όπως διαπιστώθηκε, στο εν λόγω ΦΕΚ υπάρχει πρόβλημα με μια αστοχία αναφορικά με τα πατρώνυμα κάποιων εκ των διοριστέων μελών, οπότε αναμένεται διόρθωση του ΦΕΚ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 το μεσημέρι κοινοποιήθηκε διευκρινιστική Εγκύκλιος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με την οποία για λόγους διευκόλυνσης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν ως αναπληρωτές η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας αυτών πραγματοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

Επίσης εστάλη ηλεκτρονικά σε κάθε mail διορισθέντος μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ η ανακοίνωση του διορισμού του με προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020.

Το mail

Θέμα: Ανακοίνωση διορισμού Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ανακοίνωση διορισμού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας γνωρίζουμε ότι με την 23418/Ε4/17.2.2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ 241/τ. Γ΄/09-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0),

διορίζεσθε

ως μόνιμο μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) στη δημόσια εκπαίδευση και παρακαλείσθε να παρουσιαστείτε έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού σας για να ορκιστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία.

Σε περίπτωση που απασχολείστε ως αναπληρωτής/τρια, σας παρέχεται η δυνατότητα να ορκιστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε (αριθ. 36118/Ε4/11- 03-2020, ΑΔΑ: ΨΜΕ146ΜΤΛΗ-ΖΓΟ έγγραφο της Υπουργού).

Ορκωμοσία σε ΠΔΕ αναπληρωτών ΚΕΣΥ

Αναφορικά με την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των απασχολουμένων ως αναπληρωτών σε ΚΕΣΥ, υφίσταται το ενδεχόμενο να γίνεται στην οικεία  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), όπως πληροφορούμεθα.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, αναμένονται από τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, αναφορικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ομως πολλές Διευθύνσεις αναρτούν δικαιολογητικά, τα οποία ζητούν να προσκομίσουν με την ορκωμοσία ο/η νεοδιοριζόμενος/η.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα Δικαιολογητικά τα οποία ζητούν να προσκομίσουν με την ορκωμοσία ο/η νεοδιοριζόμενος/η, δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού σας επιστήσουμε την προσοχή οι ιατρικές γνωματεύσεις να αναφέρουν ότι μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντα του κλάδου σας είτε ως ΕΕΠ είτε ως ΕΒΠ.

Περίπτωση 1η

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΑΣ
 • ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ παθολόγου και ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή γιατρού ΕΟΠΥ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ τύπου Α
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για αποφοίτους εξωτερικού και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ή σε Ιδιωτικά Σχολεία & ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ για χορήγηση Μ.Κ.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ για τους έγγαμους με ή χωρίς τέκνα και για άγαμους με τέκνα
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ αν υπάρχει
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομα του εκπ/κού
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

Περίπτωση 2η

Δικαιολογητικά – έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει με την ορκωμοσία ο/η νεοδιοριζόμενος/η:

 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών
 • Έγγραφο όπου να αναφέρεται το ΑΦΜ του εκπαιδευτικού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο), ταξινομημένες ημερολογιακά
 • Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
 • Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας)  
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι: «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα γ) δεν ασκώ εμπορία κατ’ επάγγελμα δ) είμαι παλαιός / νέος ασφαλισμένος (έχω ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992 (παλαιός) ή μετά την 01-01-1993 (νέος)) και ε) έχω / δεν έχω απασχοληθεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 01-01-2011.»

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 • ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ).

Από την πλευρά μας, ως Αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ-ΕΒΠ, συστήνουμε στους συναδέλφους:

- Να λαμβάνουν υπόψη τους τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της οικείας Διεύθυνσης, έως ότου υπάρξουν κεντρικές κατευθύνσεις από το ΥΠΑΙΘ.

- Να διατηρούν την ψυχραιμία τους, καθότι ευρισκόμεθα ένα βήμα πριν την ευόδωση του στόχου μας. Ηδη έχουμε πετύχει πολλά και έχουμε ξεπεράσει πολλά εμπόδια έως τώρα με επιτυχία.

Με ότι νεώτερο επανερχόμεθα.

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

σχετικά άρθρα

Καταγγελία: Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά ενώ στο κτίριο πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες
Καταγγελία: Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά ενώ στο κτίριο πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες
Άμεση λύση στο πρόβλημα ζητά το Σωματείο Εργαζομένων στο δήμο Βύρωνα
Καταγγελία: Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά ενώ στο κτίριο πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες
Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
Ανακοίνωση του ΙΕΠ
Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»