Καταχώρηση στοιχείων συλλόγων στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων της ΓΓΠΣ εως 01/11
Ενημερωτικό

Δημοσιεύουμε ακολούθως και σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών στην καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ):

Σύντομο Ενημερωτικό σημείωμα επί του θέματος.

Οδηγίες ΔΟΕ. Ανακοίνωση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων Συσπειρώσεων Κινήσεων ΔΕ.

Ανακοίνωση Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Εδώ αξίζει να επισημάνουμε πως:

Η ΔΟΕ έχει ζητήσει με έγγραφό της την εξαίρεση από την εν λόγω διαδικασία των Συλλόγων εκπαιδευτικών, χωρίς να έχει λάβει απάντηση από τους αρμοδίους.

Υπάρχει επιβάρυνση των Συλλόγων για τη συγκεκριμένη διαδικασία, με ετήσιο τέλος 100 ευρώ, που ορίζεται για την κάλυψη των δαπανών της δημιουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Για το θέμα αυτά διαμαρτύρεται ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) (Δείτε σχετική Ανακοίνωση ακολούθως).

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) έχει ζητήσει παράταση προθεσμιών. 

ναφορικά με τη λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» και την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα Tο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους

Τα στοιχεία έχουν να κάνουν με πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που αυτοί κατέχουν.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα.

Περίπτωση μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (Σύλλογοι, Σωματεία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείας κλπ)

Στις περιπτώσεις των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (Σύλλογοι, Σωματεία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείας κλπ) ως πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει να δηλωθούν οι Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας του προσώπου, καθώς και διαχειριστής (άλλο πρόσωπο από τα προηγούμενα) εάν υπάρχει. Προθεσμία καταχώρησης

Η προθεσμία για την πρώτη καταχώρηση των στοιχείων είναι έως 01/11/2019

Η καταχώρηση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων πρέπει να γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Τα στοιχεία που καταγράφονται

Τα υποχρεωτικά στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση, Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, Διεύθυνση email καθώς και το είδος του δικαιώματος που κατέχει στην εταιρεία.

Είσοδος στην εφαρμογή

Η είσοδος στην εφαρμογή και η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet του νυν εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος και θεωρείται ο υπόχρεος προς καταχώρηση.

Σε περίπτωση μη δήλωσης πρόστιμο

Σε περίπτωση μη δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 Ευρώ και τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση περαιτέρω μη συμμόρφωσης, το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!
ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!
Συνεχίζουμε για να κατοχυρωθεί νομοθετικά πως θα σταματήσουν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, λόγω επαπειλούμενων κυήσεων!
ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!