Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ- Πίνακας
Του αιρετού Β. Βούγια

Εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η κατανομή των πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019-20, η οποία αφορά προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και Γενικά Σχολεία.

Αναλυτικά

Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ανέρχονται σε 768 για ΕΕΠ και 512 για ΕΒΠ, σύνολο 1.280.

Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΚΕΣΥ και ΕΔΕΑΥ ανέρχονται σε 415 σε ΚΕΣΥ και 600 σε ΕΔΕΑΥ, σύνολο 1.015.

Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ

Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία ως Παράλληλη Στήριξη ανέρχονται σε 559 ΕΕΠ Σχολικοί Νοσηλευτές (ΠΕ25) από ΠΕΠ και 142 ΕΒΠ από ΠΕΠ και σε 761 ΕΕΠ Σχολικοί Νοσηλευτές (ΠΕ25) και ΕΒΠ από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εξειδικευμένη υποστήριξη».

Σύνολο 1.462.

Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα Σχολεία ανέρχονται σε 140 σύνολο.

Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) σε Τάξεις Υποδοχής ανέρχονται σε 46 σύνολο.

Γενικό σύνολο πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019-20, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και Γενικά Σχολεία 3.943.

Δείτε τον Πίνακα κατανομής 2019-20 αναλυτικά στις 13 ΠΔΕ της χώρας 

eep_pevb.jpg

σχετικά άρθρα

«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
Κριτική για την αναστολή λειτουργίας των 37 ακαδημαϊκών τμημάτων, τα κολέγια, το brain drain
«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης