ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Οδηγίες για τις αιτήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020
Aνακοίνωση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας γα την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων ΕΕΠ – ΕΒΠ και παρακαλούμε για δημοσίευσή της μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2310484814

 

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της  έκδοσης της αριθ. πρωτ. 131408/Ε4/24-8-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-8-2019, ΑΔΑ: 6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ) υπουργικής απόφασης με θέμα:

«Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019»   και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ.πρωτ. 133083/Ε4/28-2-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα στους οριστικούς πίνακες κατάταξης, όπως κυρώθηκαν από την  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  και των οποίων παρατάθηκε η ισχύς, να υποβάλουν αίτηση δήλωσης προτιμήσεων για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές – ωρομίσθιοι σε

α) δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ, Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),

β) στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και

γ)  για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020.    

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 29 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ οι οποίοι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 της ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΕΠ (εκτός του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών)

Οι υποψήφιοι ΕΕΠ εκτός του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών οι οποίοι εντάσσονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης του κλάδου τους του σχ. έτους 2018-2019 και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση προτίμησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.» η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://forms.kmaked.eu/index.php/eep2019

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΒΠ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

Οι υποψήφιοι ΕΒΠ & ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών οι οποίοι εντάσσονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης του κλάδου τους του σχ. έτους 2018-2019 και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση προτίμησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.» η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://forms.kmaked.eu/index.php/ebppe252019

Για όλους παραπάνω υποψηφίους ΕΕΠ και ΕΒΠ επισημαίνονται τα εξής:

·        Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στην ΠΔΕ στους πίνακες της οποίας είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

·        Η αίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη δήλωση προτιμήσεων (και όχι στην κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών).

·        Σας εφιστούμε την προσοχή ειδικά στο «ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» της ΥΑ 56267/Ε4/05-04-2018 η οποία ισχύει για την παρούσα διαδικασία

·        Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

·        ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από Πέμπτη 29-08-2019 έως και Δευτέρα 02-09-2019.

·        ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις προαναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Επειδή είναι πιθανόν να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λόγω της μαζικής προσπάθειας πρόσβασης, προτείνουμε στους υποψήφιους να επιχειρούν την είσοδο τους και κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες.

Οι υποψήφιοι ΕΒΠ και οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών δικαιούνται να επιλέξουν μόνο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι ΕΕΠ δικαιούνται να επιλέξουν τόσο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και ΚΕΣΥ, αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Εγκύκλιος: Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Διαβάστε ακόμα: 

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή του Παν.Αιγαιου

Μοριοδοτούμενη κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπ/ση για μαθητές με προσφυγικό - μεταναστευτικό υπόβαθρο

diapolitismiki

eidiki

σχετικά άρθρα

«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
Κριτική για την αναστολή λειτουργίας των 37 ακαδημαϊκών τμημάτων, τα κολέγια, το brain drain
«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης