ΠΔΕ Πελοποννήσου: Οδηγίες για τη διαδικασία πρόσληψης ΕΕΠ και ΕΒΠ
Για την ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πρόσκληση υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)  και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020»

      Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ΄  αριθ. 131408/Ε4/24-08-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/                 27-08-2019) Υπουργική Απόφαση παράτασης ισχύος των πινάκων κατάταξης των ΕΕΠ-ΕΒΠ που κυρώθηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 και την με αριθ. πρωτ. 133083/Ε4/28-08-2019 εγκύκλιο-πρόσκληση  για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020

καλεί

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχολικού έτους 2018-2019, όπως κυρώθηκαν με τις αριθ. 7524/26-07-2018 (ΑΔΑ:72ΓΙ4653ΠΣ-6ΩΩ) και                   7790/13-08-2018 (ΑΔΑ:6ΩΜΓ4653ΠΣ-ΑΣΘ) αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και των οποίων παρατάθηκε η ισχύς, να υποβάλουν αίτηση δήλωσης προτιμήσεων για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές – ωρομίσθιοι σε                          α) δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ, Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεως προτίμησης, ορίζεται από 29-08-2019 ημέρα Πέμπτη μέχρι και 02-09-2019 ημέρα Δευτέρα, με έναν από τους παρακάτω  τρόπους:

  1. Με email στο [email protected] με σκαναρισμένη την αίτηση ώστε να φαίνεται η υπογραφή.
  2. Με fax στο 2710230118, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή με email. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να επιβεβαιώνει τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής του από την υπηρεσία μας.
  3. αυτοπροσώπως στον 3ο όροφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)Πελοποννήσου (Τ. Σεχιώτη 38-40, 22132-Τρίπολη)  από  08.00-15.00

Η ανωτέρω αίτηση-δήλωση σε όλους τους ανωτέρω τρόπους αποστολής θα πρέπει να συνοδεύεται για λόγους ταυτοποίησης των υποψηφίων από  φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για διευκόλυνση όλων μας (υποψηφίων και υπηρεσίας), λόγω των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων και με γνώμονα την άμεση και ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας, προτείνουμε τον πρώτο τρόπο αποστολής (με email), ώστε να είναι δυνατή η άμεση επιβεβαίωση παραλαβή της αίτησής σας με απαντητικό μήνυμα (email).

Διευκρινίζεται επίσης ότι επειδή οι θέσεις του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν, σε μία προτίμηση όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Κ.Ε.Σ.Υ. σε επίπεδο Νομού.

Επισημαίνουμε τα εξής:

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στην ΠΔΕ στους πίνακες της   οποίας είναι ήδη εγγεγραμμένοι.                                    

2. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εφόσον το επιθυμούν.

3. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω  προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/11-4-2018        (ΦΕΚ 1284 Β΄ – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) υπουργική απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018 – 2019»

 Εφιστούμε την προσοχή σας στα αναφερόμενα στην παρ. 13 του μέρους Ε΄ της προαναφερθείσας Υ.Α.:  «Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.»

                                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε τα έγγραφα εδώ 

σχετικά άρθρα

Πέθανε η Άλκη Ζέη
Πέθανε η Άλκη Ζέη

 "Έσβησε" στα 97 της χρόνια η 'Αλκη Ζέη. Στο σπίτι της με τα παιδιά της, την Ειρήνη και τον Πέτρο. Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη από το...

Πέθανε η Άλκη Ζέη